czwartek, 1 grudnia 2016

Jerzy Bryła

Jerzy Franciszek Bryła(ur.24 maja 1928 w Nowym Brzesku)polski ksiądz,protonotariusz apostolski.

Życiorys
Jest synem Franciszka i Alicji z domu Holaczewskiej,którzy w latach 1918-1939 byli nauczycielami w szkole podstawowej w Nowym Brzesku(w 2007 r.zostali patronami Nowobrzeskiego Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Promocji).Z Nowego Brzeska rodzina przeprowadziła się do Stręgoborzyc,gdzie w 1941 r.Jerzy Bryła ukończył szkołę podstawową.Później uczył się w IV Gimnazjum im.Henryka Sienkiewicza przy ul.Krupniczej 2 w Krakowie.W 1947 r.zdał maturę i wstąpił do krakowskiego Seminarium Duchownego.Studiował teologię na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.29 czerwca 1952 przyjął święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa lwowskiego Eugeniusza Baziaka w Katedrze Wawelskiej.W latach 1952-1957 był wikariuszem w Parafii św.Wawrzyńca Diakona Męczennika i św.Kazimierza Królewicza w Rajczy,a następnie przez rok w Parafii Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej i katechetą w Liceum im.Adama Asnyka.W latach 1958-1969 był wikariuszem Parafii św.Floriana w Krakowie,gdzie po ks.Karolu Wojtyle przejął też duszpasterstwo akademickie.Od 1955 r.prowadzi działalność duszpasterską dla osób głuchoniemych.W 1960 r.ukończył pedagogikę specjalną w Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i w Seminarium Duchownym w Krakowie rozpoczął wykłady przygotowujące kleryków do pracy z osobami głuchoniemymi,a w 1962 r.został mianowany Archidiecezjalnym Duszpasterzem Głuchych.Od 1968 r.jest też duszpasterzem środowisk twórczych w Krakowie.W 1969 r.z polecenia kardynała Karola Wojtyły zorganizował pierwsze w Polsce Studium Katechetyczne,został też członkiem Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej,a w 1971 r.powołano go do Rady Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Krakowie.W październiku 1974 r.został wybrany do Zarządu Międzynarodowego Koła Ekumenicznego dla Duszpasterzy Głuchoniemych,a ks.kardynał Stefan Wyszyński mianował go stałym przedstawicielem duszpasterzy głuchych w Międzynarodowym Kole Ekumenicznym dla Duszpasterstwa Głuchych.Od 1975 r.pracował w Komisji Episkopatu Polski do spraw Katechizacji.W latach 1975-2005 był proboszczem Prepozytury Najświętszego Salwatora na Zwierzyńcu i dziekanem Dekanatu Kraków-Salwator.Doprowadził do odnowienia zabytkowych kościołów Kościół św.Augustyna i św.Jana Chrzciciela,Najświętszego Salwatora oraz kaplicy św.Małgorzaty i św.Judyty,a także zabytkowej,drewnianej chaty grabarza.W wyniku jego starań w 1999 r.znacznie powiększona została powierzchnia Cmentarza Salwatorskiego oraz wybudowano nową kaplicę cmentarną Kaplicę Wszystkich Świętych według projektu Witolda Cęckiewicza.W 1977 r.został mianowany kuratorem klasztoru sióstr wizytek w Krakowie.Od 1980 r.jest kapelanem Bractwa Kurkowego w Krakowie.Od 1985 roku był sekretarzem Rady Kapłańskiej Archidiecezji Krakowskiej i członkiem Kolegium Konsultorów Archidiecezji Krakowskiej.W 1979 r.został honorowym kapelanem Ojca Świętego,w 1991 r.honorowym prałatem,a w 1997 r.protonotariuszem apostolskim.W latach 1995-1996 wygłosił w„Radio Maryja”cykl prelekcji poświęconych problemom ludzi niesłyszących,a w 1998 r.opublikował książkę"Głusi słyszą",przedstawiającą doświadczenia w pracy z głuchoniemymi.Sporo uwagi poświęcił także zagadnieniom teoretycznym, dydaktycznym i sposobom nauczania osób głuchych.Dzięki jego staraniom od 1980 r.organizowane jest Krakowskie Triennale Rzeźby Religijnej.Pełni posługę jako duszpasterz środowisk artystycznych archidiecezji krakowskiej.
Publikacje
  • Eschatologiczne myśli z Pisma Świętego i Brewiarza,Kraków:Wyd.Świętego Stanisława BM[Biskupa Męczennika]Archidiecezji Krakowskiej,1999 r.ISBN 8387960268
  • Głusi słyszą,Kraków:Wyd.Świętego Stanisława BM[Biskupa Męczennika]Archidiecezji Krakowskiej,1998 r.ISBN 838590364X
  • Wczoraj i dziś.Wywiad z ks.infułatem Jerzym Bryłą,Wydawnictwo PETRUS,Kraków 2013 r.
Order i wyróżnienia
Postanowieniem z 12 grudnia 2012 za wybitne zasługi w pracy duszpasterskiej na rzecz osób głuchoniemych i środowisk twórczych,za propagowanie idei ekumenizmu i pojednania został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Bronisława Komorowskiego;uroczystość wręczenia odbyła się 24 marca 2013 r.w Teatrze im.Juliusza Słowackiego w Krakowie podczas koncertu dedykowanemu księdzu Bryle.W 2001 r.w uznaniu szczególnych zasług dla Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Rada Miasta Krakowa przyznała mu Brązowy Medal Cracoviae Merenti numer 5.Wiosną 2005 r.został wyróżniony Medalem Świętego Brata Alberta,a 23 września 2005 medalem im.św.Norberta„Przyjaciel Ziemi Nowobrzeskiej”przyznawanym przez władze samorządowe Gminy Nowe Brzesko.W 1992 r.został odznaczony Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Głuchych,a w 2002 r.uhonorowany przez władze samorządowe Nowego Brzeska tytułem„Zasłużony dla Ziemi Nowobrzeskiej”.W 1980 r.otrzymał nagrodę Srebrnego Kura Bractwa Kurkowego w Krakowie,w 1985 roku Złotą Honorową Odznakę Bractwa Kurkowego,zaś w 1995 r.honorowe członkostwo Bractwa Kurkowego,a w 2000 roku Krzyż Komandorski Zjednoczonych Bractw Kurkowych w Polsce i pierścień królewski Bractwa.W 2002 roku Zarząd Zjednoczonych Bractw Strzeleckich Europy przyznał mu najwyższe wyróżnienie Krzyż św.Sebastiana.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz