wtorek, 8 grudnia 2015

Ogród Zoologiczny w Zamościu

Ogród Zoologiczny w Zamościu im.Stefana Milera jedyny ogród zoologiczny w województwie lubelskim oraz jeden z nielicznych na wschodzie Polski.Mieści się w Zamościu niedaleko Starego Miasta.Ogród ma powierzchnię 13,8 ha z czego obszar przeznaczony dla zwiedzających to 9,5 ha.Zamieszkują go 1484 zwierzęta z 235 gatunków.
Historia
Początki ogrodu sięgają 1918 roku,gdy profesor biologii Stefan Miler założył przy Państwowym Męskim Gimnazjum w Zamościu,jakie mieściło się w budynku dawnej Akademii Zamojskiej,pierwszy w Polsce i jeden z nielicznych w Europie szkolnych ogrodów zoologicznych.Położony obok szkoły ogród zajmował 10 arów.Pierwszymi mieszkańcami zoo były żółwie i zaskrońce,które mieszkały w centralnej części"stawu"zrobionego z niewielkiego wózka,jakiego używa się w cukrowniach do przewożenia buraków.Pierwsza klatka dla wiewiórek powstała z austriackiej budki wartowniczej.W 1923 roku w zamojskim kinie"Stylowy",gdzie odegrano sztukę Stanisława Młodożeńca,ówczesnego nauczyciela w zamojskim gimnazjum,odbyła się zbiórka pieniędzy,za które zbudowano ptaszarnię.Pierwszymi lokatorami ptaszarni była młoda kukułka i papuga oraz kupione w późniejszym okresie przepiórki,kokoszki wodne i derkacze.Z czasem w zoo pojawiły się m.in.susły,chomiki,króliki i przywieziony z Egiptu przez polskich lotników kameleon.Wilki,które podarował rolnik z Wołynia,początkowo swobodnie biegały po ogrodzie,bawiąc się z turystami.Wszystkie prace w ogrodzie wykonywali głównie uczniowie np.Władysław Kasprowicz.Jedzenie dla zwierząt było kupowane z prywatnych funduszy profesora oraz datków przyjaciół np.znanego filantropa Jana Zielińskiego.W 1927 roku zoo odwiedził prezydent RP Ignacy Mościcki.Od tego roku przez 3 lata ogród otrzymywał 10000 zł dotacji z Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.Za dotacje wybudowano m.in.cieplarnię,pomieszczenia dla niedźwiedzi i orła.Pierwszy niedźwiedź kupiony za uzbierane przez młodzież pieniądze od Starego Zoo w Poznaniu zdechł po godzinnym pobycie w zoo(przyczyn nie ustalono).W 1928 roku kupiono drugiego niedźwiedzia z zoo w Hamburgu,którego nazwano"Miś".W 1929 roku poznańskie zoo przysłało w darze 1,5-roczną niedźwiedzicę Basię.17 stycznia jest świętem ogrodu.Od tego czasu co dwa lata przybywały młode,których łącznie było 30.Niedźwiadki sprzedawano do ogrodów zoologicznych m.in.w Belgii.W 1931 r.do zoo sprowadzono pierwszego lwa z Warszawy i nadano mu imię"War",lecz po trzech latach zamieniono go na parę lwiątek,z którymi uwielbiał bawić się Bolesław Leśmian.W 1934 roku do ogrodu przybył ryś z Polesia,ulubieniec prof.Milera,który zabierał go na lekcje,gdzie zwierzę było bardzo spokojne.Przed wybuchem II wojny światowej zoo w Zamościu otrzymało dwa okazałe lwy od ogrodu w Warszawie.Niedługo potem przyszło na świat ich potomstwo.Niestety pięć lwów padło w czasie wojny,gdy na ogród spadły dwie bomby.Jadwiga Stoczkowska rozpoczęła pracę w zoo w 1973 roku po skończeniu studiów.Odeszła na emeryturę po 33 latach pracy.Przez ostatnich kilkanaście lat była ona dyrektorem i wicedyrektorem ogrodu.Do historii zoo przeszła także jako matka zastępcza wielu zwierząt.Jej ulubieńcem była wydra o imieniu Pan Wydrzycki.Lew Leon,dawniej wychowywany przez p.Stoczkowską,teraz na stałe mieszka w zoo i do dziś daje się pogłaskać mamie.Leon dwa razy uciekał z zoo.W Zamościu w starym ogrodzie do ucieczek dochodziło dość często.Uciekły m.in.zaskrońce,lisy,wilki,niedźwiedzie.W roku 1980 ogród zoologiczny przeniesiono na nowy,znacznie większy teren przy ul.Szczebrzeskiej.
Współcześnie
Obecnie zagospodarowana część ekspozycyjna zoo z budynkami,stawem i wybiegami dla zwierząt,zajmuje większość jego powierzchni po wschodniej stronie.Od niedawna jest tu także część botaniczna poświęcona roślinności(północno-zachodni fragment).W roku 2008 pojawił się projekt znacznej przebudowy ogrodu o nazwie"Kompleksowy plan modernizacji i rozbudowy ZOO",obejmujący modernizację,nowe zagospodarowanie i powstanie wielu nowych obiektów.Już w roku 2009 uzyskano środki finansowe z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach opracowanego innego projektu,dzięki którym w zamojskim zoo zrealizowane zostały wybrane fragmenty wspomnianej modernizacji i rozbudowy,w tym m.in.pawilon drapieżników wraz z dużym wybiegiem na zewnątrz czy budynek wejściowy na cele edukacyjne.Ponadto, w 2010 roku miasto otrzymało kolejne wsparcie finansowe z innego źródła(z funduszy europejskich w ramach RPO woj.lubelskiego)na dalsze,szerokiego zakresu prace kontynuujące modernizację(w tym powstanie zupełnie nowych obiektów)zamojskiego zoo,obejmujące m.in.pawilon z małpami i wybieg dla niedźwiedzi.Kolejnym etapem rozbudowy ZOO była budowa pawilonu z wybiegami dla żyraf i innych zwierząt Afryki(2013-2014 r.)w zachodniej części,dotychczas nie udostępnianej zwiedzającym.
Wyróżnienia
We wrześniu 2010 roku placówka została przyjęta do Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów(EAZA).
Dyrektorzy

  • 1919-1957 Stefan Miler
  • 1957-1963 Tomasz Grabowski
  • 1963-1968 Andrzej Jarkowski
  • 1968-1972 Jerzy Tomaszewski
  • 1972-1999 Czesława Leszczyńska
  • 1999-2006 Jadwiga Stoczkowska
  • 2006-obecnie Grzegorz Garbuz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz