piątek, 4 grudnia 2015

Unua Libro

Esperanto Pierwsza Książka pierwszy podręcznik języka esperanto,określanego jeszcze mianem Lingvo internacia(język międzynarodowy),opublikowany w Warszawie 14 lipca/26 lipca 1887 roku przez Ludwika Zamenhofa,pod pseudonimem"Doktoro Esperanto"(stąd późniejsza nazwa języka).Książka została wydrukowana w drukarni Chrystiana Keltera,przy ulicy Nowolipie 11,w małym formacie 20,5x15 cm umożliwiającym łatwe rozesłanie jej pocztą na cały świat.
Na 40-stronicowy podręcznik składały się:

  • obszerna,28-stronicowa przedmowa wyjaśniająca założenia autora,budowę języka i przykładowe teksty(tłumaczenie modlitwy Ojcze nasz,fragment Biblii,schemat listu,poezja własna i tłumaczenie utworu Heinego)
  • 8 kartoników gotowych do podpisania i wysłania,będących obietnicą nauczenia się zaproponowanego przez Doktora Esperanto języka międzynarodowego,jeśli 10 milionów osób złoży tę samą obietnicę
  • podręcznik kompletny składający się z alfabetu i 16 reguł gramatycznych
  • na oddzielnej karcie wydrukowany słowniczek złożony z ok.900 podstawowych rdzeni wyrazowych,z których można było utworzyć za pomocą przedrostków i przyrostków kilka tysięcy wyrazów

Na początku książki autor zamieścił informację:Język międzynarodowy,jak każdy narodowy,jest własnością ogółu;autor zrzeka się na zawsze wszelkich praw osobistych do niego nie chcąc być postrzeganym jako twórca,a jedynie jako inicjator języka międzynarodowego oraz uniknąć łączenia esperanto z jego osobą(co było jedną z przyczyn upadku języka Volapük).Pierwsze wydanie w nakładzie 3 tys.egzemplarzy było w języku rosyjskim,ze względu na fakt,że Warszawa znajdowała się w tym okresie w zaborze rosyjskim.Do końca roku pojawiły się także wersje polska(2 tys.egz.)niemiecka i francuska(po 1 tys.egz.)oraz angielska ta ostatnia została wstrzymana ze względu na błędy językowe,do chwili ponownego tłumaczenia wykonanego przez irlandzkiego filologa Richarda Henry'ego Geoghegana.W 1888 r.ukazała się także wersja hebrajska.Autor prosił,aby na podany na ostatniej stronie adres(Wielmożny Dr.L.Zamenhof dla D-ra Esperanto w Warszawie)przysyłać wszelkie uwagi,propozycje zmian itp.Wielu niezdecydowanych prosiło Zamenhofa o opublikowanie większej liczby tekstów w nowym języku, dlatego w 1888 r.wydana została Dua Libro i Aldono al la Dua Libro[dodatek do Dua Libro].

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz