czwartek, 3 grudnia 2015

"Pan Wołodyjowski"

Trzecia z powieści tworzących Trylogię Henryka Sienkiewicza(pozostałe części to"Ogniem i mieczem" i "Potop").Powieść była pierwotnie wydana w odcinkach w latach 1887–1888 w warszawskim dzienniku„Słowo” i z minimalnym opóźnieniem w stosunku do„Słowa”,także w dzienniku krakowskim„Czas” i „Dzienniku Poznańskim”.Wydanie książkowe miało miejsce w latach 1887–1888.Część rękopisu powieści przechowywana jest w Ossolineum we Wrocławiu.Fabuła powieści przedstawia wydarzenia historyczne w latach 1668–1673.Był to okres wojen z Turcją.
Ukazane zostały przez Sienkiewicza następujące wydarzenia historyczne:

  • elekcja Michała Korybuta Wiśniowieckiego
  • obrona Kamieńca Podolskiego
  • zwycięska bitwa pod Chocimiem

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz