czwartek, 3 grudnia 2015

Jerzy Hulewicz

Ur.4 lipca 1886 w Kościankach,zm.1 lipca 1941 roku w Warszawie pisarz,teoretyk sztuki,grafik i malarz reprezentujący nurt ekspresjonistyczny.
Biografia
Syn Leona Hulewicza,wielkopolskiego ziemianina i Heleny z Kaczkowskich.Miał trzy siostry:Katarzynę,Stanisławę,Antoninę i trzech braci:Bohdana,Witolda i Wacława.Do szkoły średniej uczęszczał,wraz z braćmi,w Trzemesznie.Za przynależność do tajnego Związku Samokształcenia i do Koła Towarzystwo Tomasza Zana został wyrzucony z gimnazjum.Stało się to przed ukończeniem sześciu klas.Groziła mu trzyletnia służba wojskowa w stopniu szeregowca oraz brak możliwości nauki na terenie Rzeszy Niemieckiej.W tej sytuacji Leon Hulewicz zażądał skreślenia syna z listy obywateli państwa pruskiego i rozpoczął starania o nadanie obywatelstwa austriackiego.Trudności w uzyskaniu obywatelstwa austriackiego nie przeszkodziły Jerzemu Hulewiczowi w ukończeniu gimnazjum we Lwowie,a następnie rozpoczęciu studiów na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie u profesorów Unierzyńskiego i Stanisławskiego.W latach 1907-1910 studiował malarstwo w Paryżu i w Szwajcarii,a w roku 1913 w Monachium.Pierwszą wystawę prac malarskich i grafik miał w roku 1907.W roku 1916 założył w Poznaniu,wraz z braćmi Bohdanem i Witoldem,Spółkę Wydawniczą„Ostoja”.1 października 1917 roku,z inicjatywy i przy finansowym wsparciu Jerzego Hulewicza,ukazał się pierwszy numer dwutygodnika„Zdrój”.W latach 1917-1922 Hulewicz był jego redaktorem i kierownikiem artystycznym.W roku 1921 Jerzy Hulewicz,wraz z bratem Witoldem, był inicjatorem założenia poznańskiego oddziału Związku Zawodowego Literatów Polskich.W roku 1926 przeniósł się do Warszawy.W tym czasie współpracował z czasopismami„Kurier Poranny” i „Zwierciadło” .Podczas okupacji wydawał w Warszawie prasę podziemną.Zmarł nagle 1 lipca 1941 roku.Był żonaty z Wandą Karpińską córką Antoniego Karpińskiego
Wystawy

 • w Paryżu na Salonie Niezależnych i Salonie Jesiennym,1907 r.
 • wystawa w krakowskim TPSP,1907 r.
 • wystawa w warszawskim TPSP,1909 r.
 • indywidualne wystawy w poznańskim TPSP,1910 i 1916 r.
 • I wystawa Koła Artystów Wielkopolskich w Poznaniu,1914 r.
 • wystawy„Buntu” i „Formistów”Kraków 1918 r.Warszawa 1919,1920,Poznań 1919/1920,Lwów 1920 r.
 • wystawa grafik na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu
 • wystawa poświęcona Goethemu w Lipsku,1932 r.
 • wystawa drzeworytów w Warszawie,1933 r.

Twórczość literacka

 • Dialogi estetyczne,1910 r.
 • dramaty:Kain,Śluby ziemi,Wiano,Bolesław Śmiały,1920 r.
 • komentarz filozoficzny do Ewangelii św.Jana Ego Emi,1921 r.
 • dramaty:Joahim Achim i Aruna,1922 r.(premiera w tatrze krakowskim w 1925 r.)
 • korespondencja:Wielkie rzeczy zrozumienie.Korespondencja Jerzego,Witolda i Wandy Hulewiczów z Emilem Zegadłowiczem(1918–1938).Opracował i wstępem opatrzył Mirosław Wójcik,Państwowy Instytut Wydawniczy,Warszawa 2009 r.ISBN 978-83-06-03162-1

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz