piątek, 11 listopada 2016

Teresa Rabska

Teresa Irena Rabska(ur.20 października 1926 w Środzie Wielkopolskiej)polska prawniczka,profesor nauk prawnych.
Życiorys
W 1950 r.ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Poznańskiego.Na tej samej uczelni w 1961 r.uzyskała stopień naukowy doktora.Została następnie doktorem habilitowanym,a w 1975 r.otrzymała tytuł profesora nauk prawnych.W pracy naukowej specjalizowała się w zakresie prawa gospodarczego publicznego.Jest autorką m.in.kilkakrotnie wznawianej publikacji Prawo administracyjne stosunków gospodarczych(PWN,Warszawa 1967 r.)Zawodowo przez około pięćdziesiąt lat do czasu przejścia na emeryturę w 1998 r.związana z Uniwersytetem im.Adama Mickiewicza,od 1991 r.na stanowisku profesora zwyczajnego.Była długoletnim kierownikiem Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego,prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji(1975–1978) i prorektorem ds. studenckich(1984–1985).Wykładała także m.in.w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.Od 1989 do 1999 r.zaangażowana w działalność legislacyjną jako ekspertka parlamentu,a także członkini przez trzy lata Rady Służby Cywilnej.Brała udział w pracach nad reformami kształtującymi system administracji centralnej i samorządu terytorialnego.Odznaczona m.in.Krzyżem Oficerskim(2001 r.) i Komandorskim(2010 r.)Orderu Odrodzenia Polski.W 2010 r.otrzymała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Poznania.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz