piątek, 11 listopada 2016

Henryk Bereza

Henryk Mieczysław Bereza(ur.28 października 1926 w Miedniewicach,zm.21 czerwca 2012 w Warszawie)polski krytyk literacki,eseista,redaktor miesięcznika„Twórczość”.

Życiorys
Był synem rzemieślnika Stanisława Berezy i Agnieszki z Wenusów.Uczył się w szkole w Skierniewicach,w czasie wojny uczęszczał na tajne komplety,po wyzwoleniu był uczniem skierniewickiego Liceum Ogólnokształcącego im.Bolesława Prusa.Od 1947 r.studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim,studia ukończył w 1952 r.z tytułem magistra.W czasie II wojny światowej(w latach 1943–1944)był żołnierzem Armii Krajowej.Kilka lat po wojnie,z pomocą Marii Janion i Marii Żmigrodzkiej,zadebiutował w prasie literackiej.W 1951 r.został redaktorem„Twórczości”.W latach 1966–1978 kierował działem krytyki,w latach 1978–1988 prozy,w latach 1980–2004 był zastępcą redaktora naczelnego.Od 1977 do 2005 r.prowadził w„Twórczości”autorską rubrykę Czytane w maszynopisie.Był również przez dwa lata przewodniczącym jury Nagrody Literackiej Nike.
Twórczość
 • 1966 r.Sztuka czytania
 • 1967 r.Doświadczenia:Z lektur prozy obcej
 • 1971 r.Prozaiczne początki
 • 1972 r.Związki naturalne(1973 r.nagroda im.S.Piętaka)
 • 1978 r.Związki naturalne:szkice literackie
 • 1979 r.Proza z importu:szkice literackie
 • 1981 r.Taki układ
 • 1982 r.Bieg rzeczy:szkice literackie
 • 1989 r.Sposób myślenia:tom 1 O prozie polskiej
 • 1993 r.Pryncypia.O łasce literatury
 • 1996 r.Obroty.Szkice literackie
 • 1997 r.Oniriada.Zapisy z lat 1976–1996
 • 1998 r.Epistoły
 • 2003 r.Miary.99 trójwierszy
 • 2006 r....Wypiski...
 • 2010 r.Końcówki.Henryk Bereza mówi(z Piotrem Czerniawskim i Adamem Wiedemannem)
 • 2010 r.Względy
 • 2011 r.Zgłoski
 • 2014 r.Zgrzyty
Odznaczenia i nagrody
Fundacja Literatury
W 2012 r.powstała w Szczecinie Fundacja Literatury imienia Henryka Berezy,której celem jest upowszechnianie i promowanie dorobku i spuścizny Henryka Berezy,a także upowszechnianie i promowanie polskiej literatury współczesnej,czym przez całe życie zajmował się Henryk Bereza.Fundacja Literatury imienia Henryka Berezy jest m.in.wydawcą ogólnopolskiego kwartalnika„eleWator”.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz