piątek, 11 listopada 2016

Halina Jędrzejewska

Z domu Dudzikówna,pseudonim Sławka(ur.19 października 1926 w Warszawie)sanitariuszka w powstaniu warszawskim,lekarka,działaczka kombatancka.

Życiorys
Córka urzędnika w Ministerstwie Komunikacji.Ukończyła Gimnazjum im.Słowackiego w Warszawie,maturę uzyskała w 1944 r.na tajnych kompletach.W czasie nauki w gimnazjum należała do harcerstwa.Po wybuchu wojny wraz rodzicami ewakuowana była pociągiem do południowo-wschodniej Polski.Znaleźli się na terenach zajętych przez Związek Radziecki,skąd do Warszawy powróciła 1 maja 1940.Podjęła naukę w gimnazjum,gdzie wraz z innymi harcerzami rozpoczęła działalność konspiracyjną.Od marca 1940 r.należała do Konfederacji Narodu.Wraz z tą organizacją wkrótce przeszła do AK,gdzie przeszła podstawowe szkolenie i została sanitariuszką.W czasie Powstania Warszawskiego należała do patrolu sanitarnego przy dowódcy batalionu Miotła,kpt.Niebory.Brała udział w walkach na Woli,Starym Mieście,Czerniakowie i Książęcej.W czasie powstania dwukrotnie odznaczona Krzyżem Walecznych.Po powstaniu osadzona w Stalagu X B koło Sandbostel,a następnie w Stalagu VI C koło Oberlangen.Po wyzwoleniu przewieziona została do Wielkiej Brytanii,gdzie służyła w Pomocniczej Służbie Kobiet w Polskich Siłach Lotniczych(WAAF).Do Polski powróciła w lipcu 1946 r. i wkrótce rozpoczęła studia lekarskie na Uniwersytecie w Poznaniu.W 1947 r.wyszła za poznanego w czasie powstania Tadeusza Jędrzejewskiego.Studia kontynuowała na Uniwersytecie Warszawskim.Studia ukończyła w 1952 r. i rozpoczęła pracę w klinice ortopedycznej,gdzie pracowała do przejścia na emeryturę w 1987 r.W 1966 r.obroniła pracę doktorską.W latach 1987-2000 pracowała w niepełnym wymiarze godzin w spółdzielni lekarskiej.Od 1956 r.działa aktywnie w środowisku kombatantów.Była wybrana do Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZBoWiD-u(od 1981 r.)oraz do Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawskich.Za swą działalność odznaczona została Krzyżem Kawalerskim,Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotą Odznaką za Zasługi dla Warszawy.
Ciekawostki

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz