czwartek, 3 grudnia 2015

Jerzy Lande

Ur.13 listopada 1886 w Derpcie,zm.10 grudnia 1954 w Krakowie prawnik,profesor i kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa na Uniwersytecie Wileńskim,następnie na Uniwersytecie Jagiellońskim,autor prac naukowych,fotografik,taternik.
Życiorys
Naukę rozpoczął w V Gimnazjum w Warszawie.Tu zaprzyjaźnił się z późniejszym filozofem i luminarzem kultury polskiej Tadeuszem Kotarbińskim.Maturę ze złotym medalem uzyskał w Petersburgu w roku 1905,po czym wstąpił na Wydział Prawa tamtejszego uniwersytetu,który ukończył w 1910 r.W czasie studiów był uczniem m.in.Leona Petrażyckiego wybitnego teoretyka prawa,który bardzo silnie wpłynął na poglądy naukowe Landego.Po ukończeniu uniwersytetu wrócił do kraju i zamieszkał w Warszawie,gdzie do 1917 r.zajmował się adwokaturą.Pracował w organizacjach społecznych:Straży Obywatelskiej,sądownictwie obywatelskim,Radzie Głównej Opiekuńczej,jako radca Ministerstwie Sprawiedliwości.Był pracownikiem Biura Komisji Instrukcji dla Prokuratorów Tymczasowej Rady Stanu.Brał czynny udział w pracach Towarzystwa Prawniczego,Towarzystwa Psychologicznego i Instytutu Filozoficznego.W 1921 r.został zastępcą profesora,od 1925 r.profesorem teorii i filozofii prawa na Uniwersytecie Wileńskim,a od 1929 r.na Uniwersytecie Jagiellońskim.2 maja 1923 został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.Wkrótce po wybuchu II wojny światowej Lande wraz z innymi profesorami i docentami UJ został wywieziony do hitlerowskiego obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen,gdzie spędził trzy miesiące.Jak wszyscy,dawał tam koleżeńskie wykłady ze swojej specjalności.Podczas dalszych lat okupacji brał udział w tajnym nauczaniu.Wrócił do pracy na uniwersytecie natychmiast po zakończeniu wojny.Umarł w wieku 68 lat.Został pochowany na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.
Dorobek naukowy
Jerzy Lande był kontynuatorem myśli Leona Petrażyckiego.Zajmował się psychologicznymi i socjologicznymi uwarunkowaniami prawa.W czasie pracy w Wilnie opublikował pierwsze książki:Norma a zjawisko prawne.Rozważania nad podstawami teorii prawa na tle krytyki systemu Kelsena(1925 r.)oraz Zarys historii filozofii prawa w Polsce od początku XIX wieku(1928 r.)Wychował profesorów i doktorów trzech katedr teorii prawa.Jego prace naukowe,prawnicze i filozoficzne zostały wydane pośmiertnie w Studiach filozofii prawa.
Fotografia
Zajmował się fotografią od 1903 r.Jego pasja wyrosła z krajoznawstwa,dlatego znany jest przede wszystkim z fotografii krajobrazu.Zajmował go również portret oraz fotografia architektury.Jak pisał Jan Sunderland,„Jego zdjęcia wykazują duży zmysł kompozycyjny,zarówno linearny jako też głównie walorowy”.
Taternictwo
Od 1909 r.uprawiał w Tatrach turystykę i taternictwo,początkowo z przewodnikiem Bartłomiejem Obrochtą,któremu później poświęcił wspomnienie U Bartka w Roztoce.Z Janem Małachowskim i Mariuszem Zaruskim uczestniczył w pierwszym zimowym wejściu na Kozie Czuby.Prowadził w góry wycieczki studenckie,uczył techniki i wspinaczki skalnej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz