piątek, 11 listopada 2016

Halina Suwała

Ur.13 grudnia 1926 w Kaliszu,zm.14 marca 2016 w Warszawie polska romanistka,nauczycielka akademicka,działaczka opozycji w okresie PRL.Była autorką licznych tłumaczeń dzieł Emila Zoli i opracowań dotyczących tego pisarza.

Życiorys
W latach 1943–1944 studiowała na tajnym Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.Była żołnierzem Armii Krajowej,uczestniczyła jako sanitariuszka w powstaniu warszawskim.W 1946 r.ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Poznańskiego,a w 1953 r.romanistykę na UW.Doktorat obroniła w 1962 r.w 1974 r.uzyskała stopień doktora habilitowanego.W latach 1953–1994 pracowała jako pracownik naukowy na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego,specjalizowała się w zagadnieniach związanych z literaturoznawstwem francuskim.Od 1976 r.współpracowała z Komitetem Obrony Robotników,brała udział w organizowaniu pomocy dla represjonowanych i ich rodzin.W 1980 r.wstąpiła do„Solidarności”,w trakcie I Krajowego Zjazdu Delegatów związku pracowała w jego biurze prasowym.Po wprowadzeniu stanu wojennego była od 13 grudnia 1981 do 29 kwietnia 1982 internowana w ośrodkach odosobnienia w Olszynce Grochowskiej,Jaworzu,Gołdapi,Darłówku.Prowadziła wówczas dla internowanych lekcje języka francuskiego.Wraz z innymi internowanymi pracownikami naukowymi(głównie z orientalistką Joanną Mantel-Niećko)wydała w 1991 r.Próbę sił,zbiór wspomnień z czasów stanu wojennego.W latach 1982–1987 pracowała naukowo we Francji od sierpnia do września 1982 r.na stypendium w Centre national de la recherche scientifique,następnie jako profesor literatury francuskiej na Université de Montpellier),na emeryturę przeszła w 1994 r.W 2011 r.za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce,za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej,prezydent Bronisław Komorowski odznaczył ją Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.W 2012 r.otrzymała tytuł doktora honoris causa Université Paul-Valéry Montpellier 3.Została pochowana 22 marca 2016 w grobowcu rodzinnym na Starych Powązkach w Warszawie.
Twórczość 
Publikacje
  • Halina Suwała,Emil Zola,Warszawa,1968 r.
  • Halina Suwała,Autour de Zola et du naturalisme,Paryż 1993 r.
  • Janina Kulczycka-Saloni,Danuta Knysz-Rudzka,Halina Suwała(red.)Naturalisme et antinaturalisme dans les littératures européennes des XIXe et XXe siecles(Warszawa 1992 r.)
  • Danuta Knysz-Tomaszewska,Halina Suwała,Janusz Odrowąż-Pieniążek(red.)Paul Cazin diariste,épistolier,traducteur,Warszawa 1997 r.
  • Danuta Knysz-Tomaszewska,Halina Suwała,Janusz Odrowąż-Pieniążek,Jerzy W.Borejsza(red.)Dole i niedole francuskiego polonisty.Paul Cazin(1881–1963).Szkice,Warszawa 1999 r.
Tłumaczenia
  • Emil Zola,Pieniądz,Warszawa 1961 r.
  • Paul Hazard,Myśl europejska XVIII wieku,Warszawa 1972 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz