wtorek, 20 sierpnia 2013

Stryków

Miasto w woj.łódzkim,w powiecie zgierskim,siedziba gminy miejsko-wiejskiej Stryków.Według danych z 31 grudnia 2008 miasto liczyło 3535 mieszkańców.Stryków położony jest na obszarze Wzniesień Łódzkich,nad rzeką Moszczenicą,na północny wschód od Łodzi.W obrębie miasta znajduje się zalew o powierzchni 9 ha.
Historia Stryków uzyskał prawa miejskie w 1394 z rąk Władysława Jagiełły na prośbę Deresława de Thulka podskarbiego łęczyckiego i ówczesnego dziedzica tamtejszych dóbr.W średniowieczu Stryków leżał przy drodze ze Zgierza do Łowicza łączącej Mazowsze z Wielkopolską i Śląskiem.Miasto ze swymi 45 rzemieślnikami(13 sukienników,5 kupców i kramarzy oraz 5 szynkarzy)stanowiło lokalny ośrodek handlu i rzemiosła,było też ośrodkiem dóbr szlacheckich.Po najeździe szwedzkim w XVII wieku miasto podupadło i zaczęło się odradzać dopiero pod koniec XVIII wieku dzięki F.Czarneckiemu,który próbował ze Strykowa uczynić ośrodek produkcji tekstylnej.Mimo sprowadzenia handlarzy wełną oraz sukienników Stryków pozostawał ciągle miasteczkiem o charakterze rzemieślniczo-rolniczym i w 1870 utracił prawa miejskie.W 1902 Stryków uzyskał połączenie kolejowe z Łodzią i Warszawą.Również na początku XX wieku stał się dużym ośrodkiem mariawitów.Dzięki ponownemu rozwojowi rzemiosła,zwłaszcza krawiectwa,szewstwa i garbarstwa w 1923 Stryków odzyskał prawa miejskie.W trakcie II wojny światowej miasto straciło 45% ludności głównie Żydów wymordowanych przez hitlerowców,oraz osiadłych w Strykowie Niemców,którzy opuścili miasto wraz z odwrotem okupantów.Na północny zachód od centrum Strykowa znajdują się pozostałości po cmentarzu żydowskim,na którym ostatni pochówek został przeprowadzony w 1946.Na pozostałościach cmentarza ewangelickiego znajduje się kilkanaście grobów protestanckich,w większości niemieckich,sprzed 1945.Duża kolonia osadników niemieckich znajdowała się w pod strykowskiej osadzie Tymianka.W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do starego woj.łódzkiego.Stryków na przestrzeni wieków wydał wielu znamienitych obywateli.Wywodzą się z niego między innymi:historyk,profesor Uniwersytetu Jagielońskiego Maciej Stryjkowski,Łazarz Andrysowicz twórca polskiego drukarstwa oraz Paweł Radziszewski(1890-1931)polski mineralog.
Zabytki
Według rejestru zabytków KOBiDZ na listę zabytków wpisany jest obiekt:
  • dom,ul.Adama Mickiewicza 3,drewn.2 poł.XIX,nr rej.:725-I-109 z 9.11.1956
Turystyka
Atrakcją turystyczno-rekreacyjną miasta jest(zwłaszcza w okresie letnim)zalew o pow.9 ha wraz z plażą i strzeżonym kąpieliskiem.Na miejscu istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu pływającego(rowery wodne,kajaki).Obok zalewu jest duży parking.Znajduje się też obiekt sportowy zbudowany w ramach programu Orlik 2012.W jego skład wchodzi boisko do piłki nożnej ze sztuczną murawą,boisko do koszykówki oraz tenisa ziemnego,a także szatnie.Z inicjatywy młodzieży,nad zalewem powstał również skatepark.W Strykowie znajduje się ośrodek zdrowia,posterunek policji,były dworzec PKP(obecnie nieczynny),postój taxi,hotel,jednostka Państwowej Straży Pożarnej,jednostka OSP,tor motocrossowy,trzy stacje paliw(w tym dwie z gazem,a jedna przy trasie do Łodzi).
Atrakcjami są również:
  • murowane i drewniane domy z czterospadowymi dachami z XVIII i XIX wieku,
  • neobarokowy rzymskokatolicki kościół św.Marcina z XX wieku,
  • fragmenty dawnego kościoła z XVII wieku,
  • neogotycki starokatolicki kościół mariawitów z XX wieku pod wezwaniem św.Anny i św.Marcina
  • rezerwaty leśne Struga Dobieszkowska i Grądy nad Moszczenicą.
Transport
Drogi
Obecnie przez Stryków przebiega droga krajowa nr 14 oraz autostrada A2.Na południowy wschód od miasta znajduje się węzeł autostradowy Łódź Północ skrzyżowanie autostrad A1 i A2.
Kolej
Przez miasto przebiega linia kolejowa nr 15.W mieście znajduje się nieczynna stacja kolejowa:Stryków.Stacja ma zostać odnowiona w ramach projektu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
Komunikacja miejska
Miasto włączone jest do sieci komunikacji autobusowej MPK Łódź:linia 60.
Gospodarka
Dzięki powstającemu skrzyżowaniu autostrad A1 i A2 miasto stało się jednym z najważniejszych punktów komunikacyjnych tej części Europy.Wpływa to na duży przypływ inwestorów szczególnie z branży logistycznej.W ostatnich latach bezrobocie spadło z 13 do 4 proc.a budżet gminy urósł o 40 mln zł z 10 do 50(stan na 2012 rok).W miejscowości działało Państwowe Gospodarstwo Rolne Państwowe Gospodarstwo Hodowli Zwierząt Futerkowych w Strykowie i Smolicach.
Oświata
W Strykowie znajdują się 2 szkoły podstawowe i gimnazjum.
Wyznania
W Strykowie znajdują się dwa kościoły:neobarokowy kościół św.Marcina będący siedzibą parafii rzymskokatolickiej i neogotycki kościół św.Anny i św.Marcina będący siedzibą parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.W mieście znajduje się również kaplica domowa św.Anny,będąca filią parafii Kościoła Katolickiego Mariawitów w Niesułkowie.Wierni ze Strykowa odprawiają w kaplicy adorację ubłagania 9.dnia każdego miesiąca.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz