środa, 12 czerwca 2013

Krosno

Miasto na prawach powiatu w województwie podkarpackim,siedziba władz powiatu krośnieńskiego.Ośrodek o znaczeniu regionalnym i subregionalnym.Siedziba wielu instytucji o zasięgu ponadlokalnym:Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych,Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych,Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii,Okręgowej Komisji Wyborczej,Sądu i Prokuratury Okręgowej,Okręgowego Urzędu Górniczego,Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego,Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego,Urzędu Celnego,Instytutu Nafty i Gazu oraz Radiowo Telewizyjnego Centrum Nadawczego na Suchej Górze.Stolica województwa krośnieńskiego od 30 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 r.Znajduje się w Euroregionie Karpackim,w skład którego wchodzą przygraniczne tereny Polski,Słowacji,Ukrainy,Węgier i Rumunii.
Geografia
Krosno miasto w południowo-wschodniej Polsce,w województwie podkarpackim,przy ujściu potoku Lubatówki do Wisłoka,na obszarze Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej,wchodzącej w skład Pogórza Środkowo beskidzkiego,określanego jako Beskid Niski.Krosno określano jako„parva Cracovia”czyli„mały Kraków”,dlatego,że krośnieński Rynek z renesansowymi sukiennicami kojarzył się z krakowskim Starym Miastem,a także ze względu na wysoki poziom życia umysłowego miasta.O celowości porównywania do Krakowa świadczy umieszczenie widoku Krosna,w miedziorycie Georga Brauna(1541-1622) i Fransa Hogenberga(ok.1535-1590),w dziele Civitates orbis terrarum(Miasta świata wydanym w 1617 r.w Kolonii),w towarzystwie:Krakowa,Poznania,Warszawy,Zamościa,czy w dziele:Andreasa Cellariusa(1596-1665)z 1659 r.„Regni Poloniae Magnique Ducatus Lithuanie Novissima Descriptio”,wydanym w Amsterdamie.Kotlina Krośnieńska od zachodu graniczy z doliną Jasiołki i niewielkimi przełęczami,z Kotliną Jasielską,a na wschodzie łączy się doliną Wisłoka i z Kotliną Zarszyńską.Nad Krosnem wznosi się od północy tzw.Pasmo Odrzykońskie,z wyróżniającymi się kulminacjami Królewskiej Góry(554 m n.p.m.) i Suchej Góry(585 m n.p.m.)U podnóża pierwszej,znajduje się Zamek„Kamieniec”,a na szczycie drugiej wieża przekaźnikowa stacji telewizyjnej.Do krośnieńskiego bogactwa oprócz ropy naftowej,piaskowca,glinek,zaliczamy źródła mineralne,które występują w dzielnicy Białobrzegi,jako siarkowo-wodorowe,na Zawodziu siarczany i solanki o dużym stężeniu,oraz w innych dzielnicach solanki o różnym składzie chemicznym.Krosno w widłach Wisłoka i Lubatówki,stanowiło regularny,zwarty układ urbanistyczny z czworokątnym Rynkiem i wychodzącą z niego rozplanowaną siecią ulic.Z Rynku wybiegały symetrycznie w kierunkach na południe i północ po trzy ulice,które zbiegały się przy bramach miejskich.Krosno urzeka pięknem średniowiecznych kościołów i zabytkowych kamieniczek,usytuowanych głównie w obrębie Rynku,który mieści się na wzniesieniu ok.277 m.n.p.m.Krosno należy do Zagłębia Naftowego Jasielsko-Krośnieńskiego i słynie też z hut szkła i z lotnictwa.
Zabytki
Zabytkowe kościoły
 • Kościół Farny pod wezwaniem św.Trójcy
 • Kościół i Klasztor oo.Franciszkanów
 • Kościół św.Wojciecha
 • Kościół i Klasztor oo.Kapucynów
 • Kaplica Emaus przy ul.Kletówka.
 • Kościół NMP Królowej Polski
 • Klasztor Jezuitów wzniesiony w latach 1660-1667,w wyniku fundacji Stanisława Zaremby,Bobolów i Balów.Częściowo wykorzystano fortyfikację miejską nad rzeką Lubatówką.Przez stulecie mieścił uczelnię jezuicką o wysokim poziomem nauczania.Czworobok dziedzińca zamykał od północy zburzony w roku 1807 kościół jezuitów pw.Niepokalanego Poczęcia N.P.Marii jedna z 7 świątyń w mieście do połowy XVII wieku.Po kasacie zakonu przez zaborcę,w roku 1773,mieściła się tu szkoła,a potem szpital wojskowy.Po pożarze w roku 1849 odbudowany w XIX wieku.Teraz siedziba Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. 
 • Związani z kolegium w Krośnie:
  • ks.prof.Stanisław Mniszek pierwszy rektor Kolegium
  • ks.prof.Krzysztof Gruszczyński(1620-1687)rektor w l.1679-1683
  • ks.Rafał Modlibowski(1740-1797)wykładowca filozofii ok.1772 r.konfederat,poeta
  • o.Rafał Skrzynecki(1714-1788)jezuita,historyk,polonista,tłumacz,rektor Kolegium w Krośnie w 1767 r.autor dzieł historycznych
  • Kazimierz Ostrowski reformator jezuickiego szkolnictwa w Polsce(4 III 1669–4 VII 1732)prof.retoryki w Krośnie(1697–1698):
  • Jan Radomiński(1687-1756)jezuita,spowiednik królewski Katarzyny Leszczyńskiej,filozof,uczeń i wykładowca w Kolegium w Krośnie
  • Kazimierz Czyżewski(1673-1746 w Krośnie)filozof i teolog,jezuita,rektor kolegium w Toruniu
  • o.Kasper Niesiecki(1682-1744)uczeń Kolegium w Krośnie,heraldyk,jezuita,leksykograf,pisarz,teolog,kaznodzieja
  • Ewaryst Andrzej Kuropatnicki(1734-1788)w celu ochrony zbiorów Kolegium,nabył je i umieścił w w Tarnowcu i w Lipinkach
 • Zabytkowe pałace i kamienice Krosna
 • Zabytkowe cmentarze Krosna
Administracja
Krosno posiada dwa rodzaje jednostek pomocniczych gminy.Miasto jest podzielone administracyjnie na 6 dzielnic i 6 osiedli.
Gospodarka
Według danych GUS za rok 2005 dochód na jednego mieszkańca w Krośnie wynosił 3100,30 zł co daje 105,30% średniej krajowej w 2005 roku.W tym samym czasie stopa bezrobocia wynosiła 6,5%.W mieście działają 2 centra handlowe,1 galeria handlowa,16 dyskontów spożywczych,6 marketów budowlanych.
Przedsiębiorstwa
Lista ważniejszych przedsiębiorstw:
 • PGNiG Technologie S.A.
 • Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A.(KPB SA)
 • Biuro Plus Krosno sp.z o.o.
 • Glob Cars Sp. Z o.o.autoryzowany dealer Opel i Chevrolet
 • Volkswagen Gabło
 • Jubiler Jaracz
 • Skoda„Auto Robert Miś”
 • Renault Krosno Zodiac Witold Gut sp.z o.o.
 • Jysk Sp.z o.o.
 • Nowy Styl Group
 • Zakład Urządzeń Naftowych„Naftomet”Sp.z o.o.
 • Krośnieńskie Huty Szkła„Krosno”SA
 • „Makora”Krośnieńska Huta Szkła Sp.z o.o.
 • Huta Szkła Józefina
 • BWI Poland Technologies Sp.z o.o.oddział w Krośnie(dawniej Delphi)
 • FA Krosno Sp.z o.o.
 • „Goodrich Krosno”Sp.z o.o.
 • „WSK”PZL-Krosno SA
 • Eurocash.Sp.z o.o.
 • Krośnieńskie Fabryki Mebli„Krofam”Sp.z o.o.
 • Galeria Portius
 • Galeria Full Market
 • Galeria EliJot
 • Galeria Zawodzie
 • Merkury Market
 • Grupa Panmar Krosno Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów,Dystrybucja Opału
 • Hotel Portius***
 • Hotel Nafta Krosno***
 • Cellfast Krosno SA
 • Hector Metal Stamping
 • PGNiG S.A.Ośrodek Kopalń Krosno Siedziba
 • CB Inwest Kompleks Handlowy Zręcińska 4***
 • ICAR Regeneracja Turbosprężarek
Transport
Transport drogowy
Przez Krosno przebiegają:
 • droga krajowa nr 28(Zator Medyka),która w Miejscu Piastowym 2 km od granicy miasta krzyżuje się z drogą krajową nr 9(E371)(Barwinek Radom),która do roku 2015 ma zostać przebudowana na drogę ekspresową S19
 • droga wojewódzka nr 990(Krosno Twierdza)
 • droga wojewódzka nr 991(Krosno Lutcza)
 • linia kolejowa(dawna Kolej Transwersalna)Cadca Husiatyń
Transport lotniczy
Lotnisko w Krośnie
Jest to jedno z największych lotnisk trawiastych w Europie,które należy od 2008 roku do miasta Krosna,a jest użytkowane przez Aeroklub Podkarpacki.Obecnie trwają prace związane z pozyskaniem funduszy na wybudowanie pasa startowego dla samolotów pasażerskich oraz terminalu odpraw.
Międzynarodowy Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka
Najbliższe lotnisko obsługujące linie pasażerskie znajduje się w Jasionce koło Rzeszowa.Posiada drugi co do długości pas startowy w Polsce.
Transport zbiorowy
Krosno posiada dobrze rozwiniętą sieć połączeń międzymiastowych,które realizuje głównie PKS SA w Krośnie(m.in.Warszawa,Łódź,Kraków,Lublin,Rzeszów)oraz poprzez prywatnych przewoźników.Pasażerskie przewozy międzynarodowe realizowane są poprzez połączenia obsługiwane przez biura podróży.
Transport kolejowy
Linia kolejowa biegnąca z Jasła do Zagórza jest niezelektryfikowana.Obsługę połączeń pasażerskich realizuje spółka Przewozy Regionalne,która jest dofinansowywana ze środków samorządu województwa oraz Ministerstwa Infrastruktury RP.
W Krośnie znajdują się przystanki kolejowe:
 • Krosno Turaszówka
 • Krosno Polanka(daw.Polanka-Karol)
 • Krosno(Dworzec Główny)
 • Krosno Miasto
Ruch pociągów pasażerskich odbywa się w kierunkach Zagórz Rzeszów Główny i z powrotem.
Edukacja
Przedszkola
 • Przedszkole Miejskie nr 1
 • Przedszkole Miejskie nr 2
 • Przedszkole Miejskie nr 3
 • Przedszkole Miejskie nr 4
 • Przedszkole Miejskie nr 5
 • Przedszkole Miejskie nr 8
 • Przedszkole Miejskie nr 10
 • Przedszkole Miejskie nr 11
 • Prywatne Przedszkole„Tęczowa Kraina”
 • Prywatne Przedszkole Językowe„Bajkowy Świat”
Szkoły podstawowe
 • Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st.im.I.J.Paderewskiego w Krośnie
 • Zespół Szkół nr 2 w Krośnie
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im.Komisji Edukacji Narodowej
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im.Marii Konopnickiej
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im.E.Kolanki w Krośnie
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im.Jana Pawła II
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im.Janusza Korczaka
 • Szkoła Podstawowa nr 7 im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krośnie
 • Szkoła Podstawowa nr 8 im.„Dar Górników”w Krośnie
 • Szkoła Podstawowa nr 10 im.kpt.Stanisława Betleja
 • Szkoła Podstawowa nr 12 w Krośnie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im.Polskich Olimpijczyków w Krośnie
 • Szkoła Podstawowa nr 15 w Krośnie
Gimnazja
 • Miejski Zespół Szkół Nr 5 Gimnazjum Nr 1 i Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Komisji Edukacji Narodowej w Krośnie
 • Gimnazjum nr 2 w Krośnie
 • Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im.Polskich Olimpijczyków w Krośnie
 • Gimnazjum nr 5 w Krośnie
 • Katolickie Gimnazjum Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła
 • Zespół szkół nr 4 w Krośnie(połączenie Gimnazjum nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 15)
 • Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st.im.I.J.Paderewskiego w Krośnie
Szkoły ponadgimnazjalne
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.Jana Szczepanika w Krośnie(„Szczepanik”)
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im.Ks.Stanisława Szpetnara w Krośnie(„Bursa”)
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im.Stanisława Staszica w Krośnie(„Mechanik”)
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im.Ignacego Łukasiewicza w Krośnie(„Naftówka”)
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im.II Armii Wojska Polskiego w Krośnie(„Elektryk”)
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Krośnie(„Budowlanka”)
 • I Liceum Ogólnokształcące im.Mikołaja Kopernika w Krośnie(„Kopernik”)
 • II Liceum Ogólnokształcące im.Konstytucji 3 Maja w Krośnie(„Guzikówka”)
 • Katolickie Liceum Ogólnokształcące im.ks.Bronisława Markiewicza(„Katolik”)
 • Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Krośnie(„Plastyk”)
 • Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st.im.I.J.Paderewskiego w Krośnie
 • Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego szkoła dzienna młodzieżowa im.Pawła z Krosna w Krośnie(„CKU”)
Szkoły dla dorosłych i policealne uzupełniające
 • Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego
 • Policealne Studium Zawodowe„Wszechnica”
 • Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony„O’chikara”
 • Wieczorowa Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych
 • Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej„Wszechnica”
Szkolnictwo wyższe
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
 • Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Oddział w Krośnie
 • Niepubliczna Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Oddział w Krośnie
Kultura
Najważniejsze grupy,zespoły,stowarzyszenia i kluby Krosna
 • Kabaret SSOK(uczniowie ZSP 1)zmienny skład zależnie od nowego roku szkolnego,często przy współpracy byłych członków kabaretu
 • Teatr dramatyczny„itd...”(3 grupy:starsza,średnia,młodsza)zmienne składy zależnie od wieku
 • Teatr dramatyczno-wokalny„The Great Insomnia”od marca 2012 nieaktywny(uczniowie licealni)stały zamknięty skład
 • Grupa teatralno-taneczno-wokalna„Kleks”(4 grupy dziecięce)zmienne składy zależnie od wieku
 • Teatr dramatyczny„Marysia”(uczniowie I LO)zmienny skład zależnie od nowego roku szkolnego
 • Teatr akrobatyczno-widowiskowy„Teatr na bruku”(zróżnicowana wiekowo grupa)zmienny skład każdego lata
 • Teatr dramatyczno-widowiskowy„S.T.R.A.C.H.”(licealiści i studenci)stały skład(z wyjątkami)
 • Teatr dramatyczny„Teatr z fleszem”(uczniów klas IV,V,VI szkół podstawowych)zmienny skład zależny od wieku
 • Zespół teatralno-taneczny„Radosna Rodzinna Akademia Teatralna”(dzieci i młodzież)zmienny skład zależnie od wieku
 • Zespół wokalno-instrumentalny„Stowarzyszenie Kultury Dzieci i Młodzieży Dysonans”(dzieci i młodzież)zmienny skład zależnie od wieku
 • Studio piosenki„SWING”(uczniowie gimnazjalni i licealni)zmienny skład zależnie od wieku
 • Klub literacko-promotorski„Klub Literacki RCKP”(zróżnicowana wiekowo grupa)stały skład+nowi członkowie
 • Studio ruchowo-baletowe„Studio Ruchu”(dzieci i młodzież)zmienny skład zależnie od wieku
 • Pracownia artystyczna„Pracownia Grafiki Tradycyjnej”(zróżnicowana wiekowo grupa)stały skład+nowi członkowie
 • Pracownia artystyczna„Otwarta Pracownia”(zróżnicowana wiekowo grupa)stały skład+nowi członkowie
 • Klub aktywizujący„Klub Seniora”(seniorzy)stały skład+nowi członkowie
 • Klub fotograficzny„Fotoklub”(młodzież i dorośli)stały skład+nowi członkowie
 • Chór mieszany„Echo”(zróżnicowana wiekowo grupa)część składu stała,część zmienna
 • Kapela ludowa„Białobrzeżanie”(dorośli)stały skład+nowi członkowie
 • Orkiestra dęta„Miejska Górnicza Orkiestra Dęta”(zróżnicowana wiekowo grupa)stały skład+nowi członkowie
 • Grupa baletowa bez nazwy(2 grupy:starsza i młodsza)zmienny skład zależnie od wieku
 • Zespół muzyczny„Euro Band Blues”(promocja młodych talentów)zmienny skład
 • Zespół muzyczny„Gruba Berta”(młodzież i dorośli)stały skład+nowi członkowie
 • Zespół muzyczny„Intia”(młodzież i dorośli)stały skład
 • Zespół muzyczny„Leaers Lie”(młodzież i dorośli)stały skład
 • Zespół muzyczny„Skyanger”(młodzież i dorośli)stały skład
 • Zespół śpiewaczy ludowych„Kamratki”(dorośli)stały skład+nowi członkowie
 • Zespół tańca współczesnego„Strecz”(młodzież)zmienny skład zależnie od wieku
 • Zespół Taneczny Kleks(dzieci i młodzież)
 • Zespół taneczny„Crazy Dance”(młodzież wyłącznie dziewczęta)zmienny skład zależnie od wieku
 • Zespół taneczny„Tęcza”(dzieci i młodzież)zmienny skład zależnie od wieku
 • Klub dyskusyjny„Elizjum”(młodzież i dorośli)częściowo zmienny zależnie od wieku,częściowo stały skład
Media
Stacje radiowe
 • Stacje radiowe nadawane z Krosna:
  • Radio Eska
  • RMF Maxxx
  • Radio Fara
  • Radio Rzeszów oddział lokalny
  • Radio Vox FM
  • Twoje Radio Krosno AM
  • Radio Wawa
Stacje telewizyjne
 • Stacje telewizyjne emitujące lokalne programy skierowane do mieszkańców Krosna:
  • TVP Rzeszów
  • TV Obiektyw(dwa kanały,jeden informacyjno-dokumentalny,drugi reklamowy)
Kościoły i związki wyznaniowe
 • Parafie rzymskokatolickie
  • Parafia pw.Trójcy Przenajświętszej Parafia Farna
  • Parafia pw.Ducha Świętego
  • Parafia pw.Miłosierdzia Bożego
  • Parafia pw.Najświętszego Serca Pana Jezusa
  • Parafia pw.Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
  • Parafia pw.Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
  • Parafia pw.Podwyższenia Krzyża Świętego
  • Parafia pw.św.Piotra i św.Jana z Dukli
  • Parafia pw.św.Wojciecha i Matki Bożej Częstochowskiej
 • Rzymskokatolickie zgromadzenia zakonne
  • Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych Ojcowie Franciszkanie
  • Zakon Braci Mniejszych Kapucynów Ojcowie Kapucyni,Kapelanat Generalny Wojskowego i Szpitalnego Zakonu św.Łazarza z Jerozolimy z siedzibą w Krośnie
  • Zgromadzenie św.Michała Archanioła Księża Michalici
  • Zgromadzenie Sióstr św.Feliksa z Kantalicjo Siostry Felicjanki
  • Zgromadzenie Sióstr św.Józefa Siostry Józefitki
  • Zgromadzenie Sióstr Misjonarek św.Piotra Klawera Siostry Klawerianki
 • Kościoły protestanckie
  • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego zbór w Krośnie
  • Kościół Zielonoświątkowy zbór„Dobra Nowina”
 • Buddyzm
  • Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu
 • Inne
  • Świecki Ruch Misyjny"Epifania"zbór w Krośnie
  • Świadkowie Jehowy Sala Królestwa
Sport
Obiekty sportowe
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Klub sportowy„Budo”karate,boks,judo,mma
 • tor speedrowerowy
 • przy ulicy Bursaki
  • Hala Sportowo-Widowiskowa
  • zespół basenów otwartych
  • otwarte lodowisko w zimie
  • korty tenisowe
  • stadion lekkoatletyczny i do piłki nożnej
 • przy ulicy Legionów
  • mała hala widowiskowo-sportowa
  • stadion z torem żużlowym i boiskiem piłkarskim
  • korty tenisowe
 • przy ulicy Rzeszowskiej
  • basen kryty(długość 25 m)
  • boisko do piłki nożnej(90×48)+bieżnia żużlowa
 • przy ulicy Wojska Polskiego
  • międzyszkolny basen kryty(długość 25 m)
 • Czarno rzeki
  • wyciąg narciarski
W najbliższych latach budowa i modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Bursaki.Oprócz tego w Krośnie znajdują się mniejsze,najczęściej przyszkolne boiska.
Kluby sportowe
 • KSM Krosno żużel
 • Karpaty Krosno piłka nożna mężczyzn
 • KKS Karpaty Krosno siatkówka mężczyzn
 • Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR
 • Krośnieńskie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych
 • Krośnieńskie Towarzystwo Tenisowe tenis ziemny
 • Krośnieński Klub Tenisa Stołowego
 • Uczniowski Klub Sportowy„Piętnastka”
 • Uczniowski Klub Sportowy„Sokolik”
 • UMGKS Nafta Krosno strzelectwo sportowe
 • LOK Elektryk Krosno strzelectwo sportowe
 • Krośnieński Klub Biegacza
 • Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy„Mechanik”
 • Krośnieńskie Stowarzyszenie Motocyklowe
 • UKS Oratorium Krosno
 • Krośnieński Klub Karate„Tsunami”
 • Krośnieński Klub Kyokushin Karate
 • OZS Guzikówka Krosno piłka nożna
 • Klub Tańca Towarzyskiego„Gracja”
 • OKS Markiewicza Krosno piłka nożna
 • UKS Koniczynka Krosno piłka nożna
 • MLKS Orlew Krosno piłka nożna
 • Towarzystwo Dawnych Sztuk Walki„Milites”
 • SHK Krosno hokej na lodzie
Honorowi obywatele miasta Krosna
 • Józef Piłsudski Marszałek Polski,19.03.1928
 • Jan Paweł II,14.06.1996
 • ks.prałat Bronisław Jastrzębski,21.03.1997
 • ks.abp Józef Michalik przewodniczący Episkopatu,18.03.1998
 • Ryszard Kaczorowski prezydent RP na uchodźstwie,28.05.2002
 • ks.prałat Tadeusz Szetela kapelan AK,kapelan honorowy Ojca Św.30.08.2002
 • ks.kard.Stanisław Dziwisz metropolita krakowski,10.06.2007
Współpraca międzynarodowa
Miasta partnerskie
 • Edewecht
 • Gualdo Tadino
 • Koszyce
 • Sárospatak
 • Użhorod
 • Sátoraljaújhely
 • Uherské Hradiště
 • Zalaegerszeg
Miasta zaprzyjaźnione
 • Bardejov
 • Fjell
 • Marl
 • Priverno
 • Svidník
 • Tokaj

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz