sobota, 29 marca 2014

Kasper Drużbicki

SJ(ur.6 stycznia 1590 w Drużbicach k.Piotrkowa Trybunalskiego,zm.2 kwietnia 1662 w Poznaniu)polski duchowny katolicki,jezuita,kaznodzieja,rektor szkół,pisarz,mistyk.Autor pism o tematyce ascetyczno-mistycznej.
Życiorys
Pochodził z rodziny szlacheckiej(herbu Nałęcz).Do zakonu jezuitów wstąpił 14 sierpnia 1609 w Krakowie.Święcenia kapłańskie przyjął w 1621 w Poznaniu.W zakonie obejmował ważne stanowiska,m.in.był prowincjałem polskim(1629–1633,1650–1653),rektorem i mistrzem nowicjatu w Krakowie(1626–1629,1641–1644),rektorem Kolegium Jezuickiego w Kaliszu(1633–1634),instruktorem III probacji w Jarosławiu(1634–1636),rektorem w Ostrogu(1638–1641) i Poznaniu(1644–1647,1657–1662).Był również wykładowcą retoryki i poetyki w jezuickich kolegiach we Lwowie i Lublinie.Był gruntownie oczytany,miał świetną znajomość Biblii i kulturę duchową(znał mistykę nadreńską),humanistyczną,filozoficzną.Miał bogate życie wewnętrzne,w tym doświadczenia mistyczne.Zainicjował Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa,stając się w Europie prekursorem kultu Serca Chrystusa na długo przed objawieniami św.Małgorzaty Marii Alacoque w Paray-le-Monial.Jest wybitnym prozaikiem epoki baroku.
Twórczość
Autor licznych dzieł prozą po polsku i łacinie,m.in:
 • Droga doskonałości chrześcijańskiej,Kalisz 1665,druk.Kolegium Towarzystwa Jezusowego,wyd.następne:Lwów 1667,Kalisz 1741,Kalisz 1793
 • Nauka o przygotowaniu się do świątobliwej śmierci,Kraków 1669,druk.B.Śmieszkowic;wyd.H.Nostitz Jackowski,Kraków 1871
 • Przemysły zysku duchownego,Kraków 1671,druk.spadkobiercy K.Schedla,wyd.następne:Gdańsk 1672,Kalisz 1685,Lwów 1746,Poznań 1750,Poznań 1866
 • Meta cordium Kalisz 1683,druk.Kolegium Towarzystwa Jezusowego,wyd.następne:Poznań 1683,Kalisz 1691,Kalisz 1693,Lwów 1730;wyd.S.Stojałowski,Lwów 1875;Angers 1885,(przekł.angielski pt.Heart of Jesu the Goal of all Hearts,St.Helens Messager Office 1890;przekł.francuski:Paryż 1908)
 • Dyscypliny duszne,t.1-2,Kalisz 1685,druk.Kolegium Towarzystwa Jezusowego,wyd.następne:Poznań 1691,Kraków 1700,Kalisz 1730
 • Nabożeństwa na przedniejsze czasy i święta całego roku,Poznań 1694,druk.Kolegium Towarzystwa Jezusowego
 • Septem Gaudia et septem dolores s.Josephi,hymnus prima vice impressus ex authentico manuscripto,Starawieś 1890
 • Rozmyślania sandomierskie
Wydania zbiorowe
 • Operum asceticorum...tomus primus,Kalisz 1686...tomus secundus,Poznań 1691,druk.Kolegium Towarzystwa Jezusowego
 • Opera omnia ascetica aucta duobus opusculis De effectibus,fructu et applicatione Sanctissimi Missae Sacrificii et De sublimitate perfectionis religiosae,t.1-2,Ingolstadt 1732,druk.J.A.de la Haye
Listy i materiały
 • List do K.Lubienieckiego(młodszego),Lublin,10 czerwca 1636;list od K.Lubienieckiego,Jabłonna,9 czerwca 1636 ogł.H.Barycz"Dokumenty i fakty z dziejów reformacji.V.Ostatnia dysputacja braci polskich w Lublinie(1636)",Reformacja w Polsce 1953/1955,(wyd.1956)
 • Kilkanaście listów i innych pism w rękopisach:Archiwum Prowincji Polskiej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie;Biblioteka Jagiellońska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz