poniedziałek, 9 września 2013

Głowno

Miasto i gmina miejska w północnej części województwa łódzkiego,w powiecie zgierskim.W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa łódzkiego.Przez Głowno przebiega droga krajowa nr 14 łącząca Łódź z Łowiczem(ul.Łowicka Boczna Dorzeczna Sosnowa Łódzka),a także drogi powiatowe:5119E do Bronisławowa i Domaradzyna(ul.Zabrzeźniańska Dąbrowskiego Kolejowa Główna),5118E do Popowa i Waliszewa(ul.Główna od DP5119E),5101E do Bielaw oraz Kołacina(ul.Bielawska Zgierska Swoboda Sikorskiego),5125E do Ostrołęki(ul.Łowicka Ostrołęcka)oraz 5126E do Łyszkowic(ul.Targowa),5101E do(ul.Sikorskiego).
Geografia Położenie
Miasto położone jest w strefie Nizin Środkowopolskich,w granicach obszaru Równiny Łowicko-Błońskiej u zbiegu dolin trzech rzek:Mrogi,Mrożycy i Brzuśni.Posiada dwa zalewy o powierzchni 39 ha zasilane przez wody rzeki Mrogi oraz trzeci zasilany przez Mrożycę.Wyniesienie terenu miasta Głowna wynosi od 119,3 m n.p.m.do 145,9 m n.p.m.na wysoczyźnie w północnej części miasta.Przyrodniczą osią Głowna są doliny Mrogi i Mrożycy.Całość obszaru to powierzchnia płaska.Jedynym urozmaiceniem rzeźby są krawędzie dolin oraz zespół wydm śródlądowych w centrum miasta(tzw.Marakan).Powierzchnia Głowna wynosi 1984 ha,czyli 19,84 km²(290.lokata w kraju).Znajduje się 29 km na północny wschód od Łodzi.Sąsiednie gminy:Dmosin,Głowno,Stryków
Klimat i warunki naturalne
Struktura powierzchni Według danych z roku 2007 Głowno ma obszar 19,84 km²,w tym:
 • użytki rolne:35%
 • użytki leśne:30%
Miasto stanowi 2,32% powierzchni powiatu. Demografia
Dane z 31 grudnia 2012:
Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni
jednostka osób % osób % osób %
populacja 14818 100 7824 52,8 6994 47,2
gęstość zaludnienia
(mieszk./km²)
744,62 393,17 351,46
Głowno,jako jedno z pięciu miast powiatu zgierskiego zamieszkuje 9,31% ludności całego powiatu.Liczba ludności miasta ma tendencję zniżkową.W ciągu pięciu lat zmniejszyła się ona o 298 osób,co stanowi ok.2% w stosunku do roku 1998.Zmiany demograficzne mają charakter zjawiska o trwałej tendencji.Według danych z roku 2002 średni dochód na mieszkańca wynosił 1083,82 zł miesięcznie.Prawa miejskie posiada od roku 1427 do dzisiaj(z przerwą w latach 1870-1925).Do niedawna ośrodek przemysłu maszynowego(m.in.Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne nr 3,Fabryka Szlifierek Ponar Łódź(obecnie FAS Głowno),Wytwórnia Urządzeń Technicznych WUTECH,Wytwórnia Urządzeń Rolniczych"Chojaczki"(obecnie Zakłady Budowy Urządzeń Spalających)),a obecnie głównie gorseciarskiego,tekstylnego i bieliźniarskiego(Gorseciarska Spółdzielnia Pracy"Głowno",firma Alles oraz wiele mniejszych firm).W Głownie znajduje się,jedyna w województwie łódzkim,stocznia jachtów pełnomorskich JanMor.
Transport zbiorowy
Komunikację miejską w Głownie uruchomiono 1 maja 1977 roku.W latach PRL obsługiwana była przez MPK Łódź,obecnie obsługuje ją Miejski Zakład Komunalny.Ponadto Głowno posiada połączenia autobusowe i kolejowe z okolicznymi miejscowościami i dużymi miastami,w szczególności z Łodzią i Łowiczem.
Handel i usługi
W Głownie znajduje się jeden dyskont sieci Biedronka,jeden sklep ze sprzętem RTV i AGD sieci Neonet oraz kilka sklepów sieci Delikatesy Centrum.Funkcjonuje również lokalna sieć sklepów spożywczych Plasterek,w tym jeden o stosunkowo dużej powierzchni,porównywalnej z Biedronką.Na terenie miasta działają przynajmniej trzy zupełnie samodzielne piekarnie.Przy jednej z nich znanej pod nazwiskiem właściciela(Jerzy Gocek)również działa sklep spożywczy porównywalny z Biedronką.Sklepy odzieżowe i obuwnicze skupione są w centrum Głowna,w pobliżu placu Wolności.Nie dotyczy to jednak bardziej rozrzuconych po całym mieście sklepów z odzieżą używaną.Mieszkańcy mają dostęp do siedmiu aptek,z których jedna pełni według harmonogramu dyżury w godzinach nocnych i w niedziele.Trzy z nich skupione są wokół pl.Wolności,dwie również znajdują się w rejonie centrum miasta,natomiast dwie pozostałe obsługują największe osiedla mieszkaniowe Sikorskiego i Kopernika.Duża jest też liczba stacji paliw.Trzy z nich znajdują się przy przebiegającej przez miasto drodze krajowej nr 14.Wśród nich są dwie stacje sieciowe Orlenu i Lotosu,zlokalizowane po obu stronach wjazdu od strony Łodzi.Czwarta ze stacji funkcjonuje na terenie dawnych Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych nr 3.Dodatkowo w niewielkiej odległości od Głowna znajdują się dwa obiekty tego typu we wsi Wyskoki(Bliska przy drodze nr 14)oraz w Ziewanicach.W Głownie działa kilka kwiaciarni,sklepów przemysłowych,papierniczych,budowlanych(w tym dwa składy budowlano-opałowe przy ul.Kolejowej),metalowych,ogrodniczych,elektrycznych,komputerowych oraz oferujących sprzęt RTV i AGD.Funkcjonuje Bank Spółdzielczy w Głownie.Ponadto w mieście znajdują się placówki Banku Spółdzielczego w Zgierzu,banku Pekao SA,PKO BP,Eurobanku i Getin Banku.Poza centrum miasta,największe skupiska obiektów handlowych i usługowych znajdują się na największych osiedlach mieszkaniowych Sikorskiego(rejon skrzyżowania ulic Sikorskiego,Sucharskiego i Zwycięzców spod Monte Cassino) i Kopernika(rejon skrzyżowania ulic Kopernika i Słowackiego).Targowisko miejskie znajduje się w kwartale ulic Bielawskiej,Jana Kilińskiego,Złotej i Elizy Orzeszkowej.Jego niewielka część(tzw.twardy rynek)znajduje się również po przeciwnej stronie ulicy Jana Kilińskiego,między ulicą Bielawską a Urzędem Gminy Głowno.Dni targowe to wtorek i piątek,a handel odbywa się w godzinach porannych.Mniejsze targowiska znajdują się na terenie osiedli Sikorskiego(przy skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Zwycięzców spod Monte Cassino) i Kopernika(wzdłuż uliczki osiedlowej równoległej do ulicy Słowackiego).Tam handel odbywa się przez cały tydzień.
Oświata
Pierwsza szkoła elementarna w Głownie powstała w XVII wieku przy kościele św.Jakuba.Mieściła się u zbiegu ulic Cmentarnej i Łowickiej(obecna księgarnia).Następnie w 1821 roku powstała szkoła początkowa.Później,jeszcze w XIX wieku powstała szkoła elementarna miejska.W okresie I wojny światowej nad edukacją czuwała Rada Opiekuńcza,powołana w 1916 roku.
 • Szkoły podstawowe
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im.Józefa Piłsudskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im.Adama Mickiewicza
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im.Tadeusza Kościuszki
 • Specjalna Szkoła Podstawowa nr 5 przy Zespole Szkół Specjalnych
 • Gimnazja
  • Gimnazjum Miejskie im.Jana Pawła II
  • Sportowe Gimnazjum Powiatowe nr 2 przy Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych
  • Gimnazjum Specjalne nr 3 przy Zespole Szkół Specjalnych
 • Szkoły ponadgimnazjalne
  • Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych
  • Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im.Jana Pawła II
  • Zespół Szkół nr 1 im.prof.Romualda A.Cebertowicza
  • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
W Głownie funkcjonują trzy przedszkola publiczne oraz wiele przedszkoli prywatnych. Historia
 • XIII wiek prawdopodobnie jako cześć dóbr biskupów kujawskich jako tzw.dobra niesułkowskie,od 1287 roku
 • XV wiek właścicielami dóbr w skład których wchodziło Głowno była rodzina możnych mazowieckich Głowińskich herbu Roch II
 • 1420,11 marca poświęcenie kościoła pw.św.Jakuba Apostoła ufundowanego przez Jakuba Głowińskiego
 • 1427,24 października na prośbę Jakuba Głowińskiego książę mazowiecki Siemowit V nadał osadzie Głowno prawa miejskie na zasadach prawa chełmińskiego,a jedne z 5 artykułów o powinnościach i podatkach nakazał mieszczanom płacenie Świętopietrza.
 • 1462-1793 miasto częścią województwa rawskiego
 • 1504 pożar miasta,po pożodze król nadał mieszkańcom"wolniznę"(zwolnienie z podatków)na okres 10 lat
 • 1522 ponowny pożar miasta i kolejny przywilej wolnizny od'podatków publicznych'na okres 10 lat ale od podatku czopowego jedynie na kwartał,nadany przez przebywającego w Wilnie króla Zygmunta I na prośbę Stanisława Miszewskiego(być możne dzierżawce Głowna);potwierdzenie przez króla nadania praw miejskich
 • 1609 kościół w Głownie jest filią parafii w Domaniewicach
 • 1676 Głowno nawiedziły potop szwedzki i rokosz Lubomirskiego,na skutek których miasto liczy zaledwie 34 mieszkańców
 • 1704,2 listopada król szwedzki Karol XI przyszedł do miasta komunikiem,Szwedzi zrabowali miasto,plebanię oraz kościół
 • 1706,grudzień hetmani koronni Adam Mikołaj Sieniawski oraz Stanisław Mateusz Rzewuski odbyli'kolo generalne'w mieście
 • 1707,luty wojska saskie zrabowały kościół
 • 1708,luty Józef Potocki,wojewoda kijowski przeszedł przez miasto idąc na Łowicz
 • 1710 miasto nawiedziła zaraza,
 • 1730 w Głownie mieszkało 300 osób
 • 1730-50 Głowińscy sprzedali Głowno Baltazarowi Ciecierskiemu i tenże Baltazar Ciecierski herb Rawicz II,stolnik drohicki,ówczesny właściciel części lub całego Głowna,rozpoczyna sprowadzanie do miasta Żydów;zmieniło to trwale krajobraz etniczny miasta,w którym dominację zdobywa wkrótce ludność żydowska
 • 1741,9 stycznia Baltazar Ciecierski uzyskał od króla Augusta III przywilej na prowadzenie jarmarków:na Matkę Boską Gromniczną,w wigilię Bożego Ciała,w wigilię Św.Piotra i Pawła,oraz na Św.Mikołaja.
 • 1775 według taryfy podatkowej,miasto własności Ciecierskich liczyło 60 domów płacąc po 5 złotych od domu.
 • 1793-1806 w Głownie mieszkało 320 osób,w tym 62% Żydów,miasto pod zaborem pruskim
 • 1821 u zbiegu ulic Cmentarnej(obecnie Henryka Rynkowskiego) i Łowickiej powstała szkoła elementarna
 • 1857 w Głownie mieszkało ok.1630 osób,w tym 76% Żydów
 • 1870 utrata praw miejskich
 • 1903 otwarcie linii kolejowej Warszawsko-Kaliskiej
 • 1908 utworzenie Straży Pożarnej w Głownie
 • 1914 w Głownie(w części zwanej Osiny)działa Osińska Walcownia Miedzi i Mosiądzu Towarzystwo Akcyjne
 • 1914-1918 I wojna światowa;miasto zostaje zniszczone w 25%
 • 1921 w Głownie mieszkało ponad 2400 osób,w tym 59% Żydów
 • 1924 spółka"Norblin,Bracia Buch i T.Werner"otworzyła filię swojej fabryki w Głownie(walcownia miedzi i mosiądzu)
 • 1925 przywrócenie praw miejskich
 • 1935 do miasta dołączone zostały tereny,nazywane:Borówka,Nowy Otwock,Zabrzeźnia,Nowe Zakopane;powstają liczne drewniane wille pensjonaty letniskowe,Głowno stało się kurortem dla mieszkańców Łodzi
 • 1939-1945 okres okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej;Głowno włączone w obszar Generalnego Gubernatorstwa(GG)
 • 1940(maj)utworzenie przez niemieckich nazistów getta,w którym zgromadzono ponad 5,6 tys.Żydów z Głowna i okolicy
 • 1941(marzec)likwidacja getta i wywiezienie wszystkich jego mieszkańców do getta w Warszawie
 • 1945(styczeń)zakończenie okupacji niemieckiej
 • 1977 uruchomienie komunikacji autobusowej
 • 2004 gen.Tadeusz Bór-Komorowski został honorowym obywatelem Głowna(tytuł nadany pośmiertnie)
Zabytki i pamiątki historii
 • Układ urbanistyczny centrum miasta(prawnie chroniony),powstały w XIX wieku jako regulacja średniowiecznego układu lokacyjnego miasta.
 • Kamieniczki na pl.Wolności z przełomu XIX i XX wieku
 • Karczma Ostatni Grosz drewniana,wybudowana w 1740 roku przy ul.Łowickiej karczma,później przebudowana.Prawdopodobnie najstarszy zachowany budynek w Głownie.
 • Zespół dworsko-parkowy"Zabrzeźnia"dworek wybudował w 1840 roku Wincenty Matuszewski herbu Topór.Później należał m.in.do Stanisława Michalskiego herbu Łodzia oraz hrabiny Aleksandry Komorowskiej.Obecnie siedziba Rady Miejskiej i Urzędu Stanu Cywilnego.
 • Pałacyk Jabłońskich,zbudowany w latach 1905-1906 przez Władysława Jabłońskiego przy ul.Łowickiej.Obecnie siedziba Muzeum Regionalnego w Głownie.
 • Dworzec kolejowy PKP wzniesiony w 1903 roku na trasie Kolei Warszawsko-Kaliskiej.
 • Kościół parafialny pw.św.Jakuba Apostoła budowany w latach 1922-1930 jako odbudowa po zniszczeniach I wojny światowej.Zaprojektowany w formie rotundy,wewnątrz freski(najstarsze z okresu II wojny światowej).
 • Cmentarz parafialny,należący do parafii pw.św.Jakuba Apostoła,położony przy ul.Henryka Rynkowskiego(daw.Cmentarna) i Łowickiej.Najstarsze nagrobki z II poł.XIX wieku.
 • Kościół parafialny w Głownie-Osinach pw.św.Barbary,wzniesiony w latach 1928-1930.
 • zakłady Norblin,bracia Buch i Werner w dzielnicy Osiny zespół budynków fabrycznych wzniesionych ok.1924 roku w miejscu odlewni metali kolorowych.Później Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne nr 3.Obecnie tereny zakładu zajmuje wiele mniejszych firm.
 • Szkoła Podstawowa nr 1 wzniesiona w 1930 roku,w stylu modernistycznym.Później rozbudowana.Powstała na terenie podarowanym miastu przez hrabinę Aleksandrę Komorowską.Projekt wykonał ówczesny kierownik szkoły:inżynier Henryk Rynkowski.
 • Młyn na Pile młyn przy ul.Łódzkiej,przy zalewie na rzece Mrożycy.Młyn istnieje od XIX wieku,wciąż działa.
 • Drewniane wille z przełomu XIX i XX wieku.
 • Dąb Wolności pomnik przyrody,prawem chroniony.Dąb posadzony 11 listopada 1928 na Placu Wolności,w dziesiątą rocznicę Odzyskania Niepodległości.
 • Grodzisko w widłach rzeki Mrogi i Mrożycy.
Wspólnoty religijne
Większość mieszkańców Głowna stanowią katolicy.Na terenie miasta działalność duszpasterską prowadzi także placówka zboru Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Łodzi oraz Świadkowie Jehowy.Miejscowość zamieszkuje również niewielka diaspora Kościoła Starokatolickiego Mariawitów,której członkowie należą do parafii pw.Matki Boskiej Szkaplerznej w Lipce.Głowno należy do diecezji łowickiej i na terenie miasta działają 3 parafie rzymskokatolickie należące do dekanatu Głowno z siedzibą w Domaniewicach.Są to parafia św.Barbary,parafia św.Maksymiliana i parafia św.Jakuba Apostoła;proboszczem tej ostatniej jest ks.Stanisław Banach.
Miasta partnerskie
 • gm.Remptendorf
Postacie związane z Głownem
Osobom najbardziej zasłużonym dla Głowna Urząd Miasta nadaje takie tytuły,jak Honorowy Obywatel Miasta Głowna i Zasłużony dla Miasta Głowna.Tytuły te nadawane są zarówno za życia,jak i pośmiertnie.
 • Jakub Głowieński dziedzic Głowna,budowniczy pierwszego kościoła w 1420 roku
 • Aleksandra Komorowska hrabina,właścicielka majątku Zabrzeźnia w Głownie
 • Bohdan Kowalski pierwszy dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Głownie,w swej młodości uczestnik walk o Lwów(Orlęta Lwowskie),w czasie okupacji podporucznik AK
 • Wincenty Matuszewski herbu Topór właściciel dóbr"Zabrzeźnia",wybudował modrzewiowy dworek
 • Janusz Paluszkiewicz aktor teatralny i filmowy
Honorowi Obywatele Miasta Głowna
 • ks.Stanisław Banach
 • gen.Tadeusz Bór-Komorowski tytuł nadany pośmiertnie w 2004 roku
 • Ryszard Brylski reżyser filmowy
 • Romuald Adam Cebertowicz inżynier,hydrotechnik,twórca metody zeskalania gruntów(cebertyzacja)
 • Elżbieta Dzikowska
 • Wiesław Garboliński
 • bł.Jan Paweł II
 • Andrzej Janowski
 • ks.bp Alojzy Orszulik
 • Peter Ramisch
 • Krzysztof Zuchora
Zasłużeni dla Miasta Głowna
Lista osób którym nadano tytuł:
 • Dariusz Baranowski
 • Mieczysław Dylik
 • ks.Franciszek Gwoździcki
 • Maria Jakiel
 • Zofia Janina Kittel tytuł nadany pośmiertnie w 2011 roku
 • Aleksandra Komorowska hrabina,właścicielka majątku Zabrzeźnia w Głownie
 • Bohdan Kowalski
 • Janina Markiewicz
 • Zofia Ogórek
 • Wacława Rydzyńska twórca,animator i prezes Towarzystwa Przyjaciół Miasta Głowna,żona Zdzisława Rydzyńskiego
 • Henryk Rynkowski burmistrz miasta w II RP,kierownik Szkoły Podstawowej nr 1
 • Andrzej Sadowski
 • Jerzy Stanisławski
 • Alicja Wojciechowska
 • Mieczysław Wołudzki twórca i pierwszy komendant Hufca ZHP w Głownie,organizator i pierwszy dyrektor Państwowego Domu Dziecka w Głownie
 • Eligiusz Zieliński
 • Wojciech Zuchora

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz