środa, 18 września 2013

Paweł Legendorf

Paulus Stange de Legendorf(w wersji polskiej Mgowski)(ur.około 1415 zmarł 23 lipca 1467 w Bartoszycach),biskup warmiński.
Rodzina
Pochodził z rodziny osiadłej w Prusach,w miejscowości Legendorf(Mgowo)w XIII wieku.Był synem sędziego chełmińskiego Janusza,wnukiem(po matce)wojewody inowrocławskiego Janusza Kościeleckiego.
Kariera
Studiował na uniwersytecie w Lipsku(1442 bakałarz sztuk) i w Rzymie.Był sekretarzem i dworzaninem kolejnych papieży Mikołaja V i Kaliksta III;otrzymał wiele godności kościelnych kanonika warmińskiego(1447),kanonika gnieźnieńskiego(1457),protonotariusza apostolskiego(1458).20 września(lub 14 października)1458 został mianowany przez papieża Piusa II administratorem apostolskim diecezji warmińskiej;poprzednim biskupem tej diecezji był sam Pius II tuż przed wyborem na papieża.Nominacja,początkowo tylko na 1 rok,została przedłużona we wrześniu 1459 o kolejne trzy lata;latem 1460 Legendorf przybył na Warmię,został wybrany przez kapitułę i oficjalnie zatwierdzony przez papieża jako pełnoprawny biskup warmiński i w porozumieniu z królem Kazimierzem Jagiellończykiem objął rządy w diecezji.Przejmował diecezję warmińską w trudnym momencie;toczyła się wojna trzynastoletnia,wobec której biskup,chcąc uchronić Warmię od spustoszeń,usiłował przyjąć postawę neutralną.Był jednak zmuszony do lawirowania,początkowo wspierał zakon krzyżacki(zostało zawarte porozumienie pokojowe między biskupem a wielkim mistrzem),od 1464 stał po stronie polskiej.4 listopada 1464 Legendorf złożył przysięgę wierności królowi Kazimierzowi,w 1466,krótko przed układami pokojowymi,wypowiedział wojnę zakonowi.Na rokowaniach polsko-krzyżackich był zdecydowanym przeciwnikiem ustępstw wobec zakonu;na mocy traktatu toruńskiego(19 października 1466)Warmia została przyłączona do Polski i objęta protekcją królewską.21 września 1466 został konsekrowany na biskupa przez arcybiskupa Jana Gruszczyńskiego.Uroczystość odbyła się w kościele św.Jana w Toruniu.W uroczystości wyświęcenia Legendorfa uczestniczył król Kazimierz Jagiellończyk oraz Jan Długosz.Zmarł rok później;niewykluczone,że został otruty przez Krzyżaków.Biskup Legendorf pochowany został w kościele św.Katarzyny w Braniewie.Okazałą płytę nagrobną(obecnie w sali Wielkiego Refektarza zamku w Lidzbarku)ufundował w 1494 Łukasz Watzenrode.Jego następcą na warmińskiej stolicy biskupiej został Mikołaj Tungen.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz