czwartek, 26 września 2013

Mikołaj Dzierzgowski

Herbu Jastrzębiec(ur.1490 zm.1559)arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski.Syn Pomścibora Jeżewskiego de Dzierzgów i Zbigniewy Wilkanowskiej(inni podają Katarzyny Wilkanowskiej)W 1518 po studiach na Akademii Krakowskiej został notariuszem królewskim.Był protegowanym biskupa płockiego Andrzeja Krzyckiego.W 1528 kontynuował naukę na Uniwersytecie w Padwie.W 1541 został biskupem chełmskim,w 1543 mianowany był biskupem kujawskim,w 1545 objął wreszcie upragnione arcybiskupstwo gnieźnieńskie.Obok Jana Łaskiego był przywódcą antyhabsburskiego stronnictwa narodowego.7 grudnia 1550 w katedrze na Wawelu ukoronował królową Barbarę Radziwiłłównę.30 lipca 1555 tamże dał ślub i koronował Katarzynę Habsburżankę.Aktywnie zwalczał szerzącą się wówczas w Polsce apostazję.Zagrożony zwołaniem przez Zygmunta II Augusta soboru narodowego,zwołał w Warszawie zjazd biskupów.W 1556 roku zwołał bardzo ważny dla Polski kontrreformacyjny Synod w Łowiczu,na którym m.in.potępiono straconą wcześniej Dorotę Łążecką wraz z jej"wspólnikami"Żydami z Sochaczewa za profanację hostii.Pod jego wpływem Zygmunt August wydał 13 stycznia 1557 edykt przeciwko nowinkarzom religijnym,godzący w protestantów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz