poniedziałek, 16 stycznia 2017

Wiesław Muller

Ur.7 listopada 1929 w Mościskach polski historyk,badacz dziejów nowożytnych.

Życiorys
Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego(1955 r.)Doktorat(1965 r.) i habilitacja(1974 r.)na Wydziale Historycznym UW.Od 1957 r.zatrudniony w Sekcji Historii KUL.Profesor nadzwyczajny 1988 r.profesor zwyczajny 1992 r.Zajmuje się historia społeczno-religijną czasów nowożytnych,strukturami,elitami kościelnymi w dawnej Rzeczypospolitej.Doktorat pod jego kierunkiem obronili m.in.Hubert Łaszkiewicz,Cezary Taracha,Bogumił Szady.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz