czwartek, 12 stycznia 2017

Bogdan Łazarkiewicz

Ur.10 października 1929 w Mokrzeszy profesor doktor habilitowany nauk medycznych specjalizujący się w chirurgii ogólnej.W latach 1978-1984 prorektor(dwie kadencje)a od 1987 do 1990 r.rektor Akademii Medycznej we Wrocławiu.Od 2000 roku na emeryturze.

Życiorys
Studiował na wrocławskiej Politechnice,Uniwersytecie Wrocławskim oraz uczelni,której później przewodził.Lekarzem został w 1954 roku.Pracował w kilku placówkach ochrony zdrowia Wrocławia oraz Akademii.W latach 1961-2000 pracował w II Klinice Chirurgicznej AM we Wrocławiu.
Szybko wspinał się po szczeblach kariery:
  • 1964 r.doktor nauk medycznych
  • 1972 r.doktor habilitowany
  • 1981 r.profesor nadzwyczajny
  • 1989 r.profesor zwyczajny.
Doktor honoris causa Akademii Rolniczej we Wrocławiu(2002 r.) i Akademii Medycznej we Wrocławiu(2009 r.)Napisał ponad 320 prac na temat chirurgii jamy brzusznej,gruczołów i narządów oraz układu krążenia.Zajmował się także obrażeniami wielonarządowymi,urazami termicznymi a także chorobami,które krzyżowały chirurgię i z ginekologią i urologią.Pod jego patronatem wykształciło się wielu chirurgów.Patronował dwudziestu doktorom i trzem pracom habilitacyjnym.
Pełnił m.in.funkcje:
  • Przewodniczący Wrocławskiego i Dolnośląskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich:1993-1995
  • Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich:1989-1991
Członkostwo
Faktyczne lub honorowe:
A także współredagowanie czasopism naukowych.
Ordery,odznaczenia i wyróżnienia
Wymieniono tylko część:
Nagradzany również przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz