czwartek, 12 stycznia 2017

Halina Zaczek

Halina Zaczek vel Halina Kron,vel Halina Zaczek-Kron(ur.10 października 1929 w Krakowie)polska aktorka,pedagog,profesor nadzwyczajny Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej(PWST)w Krakowie,prodziekan i prorektor PWST.Od 1991 r.profesor zwyczajny sztuk teatralnych.Córka Piotra i Heleny zd.Kłosińskiej.Żona Leszka Herdegena oraz Gustawa Krona.

Wykształcenie
 • 1945-1949:VII Państwowe Liceum Ogólnokształcące im.Adama Mickiewicza w Krakowie,ukończone egzaminem maturalnym
 • 1949-1953:Państwowa Wyższa Szkoła Aktorska w Krakowie dyplom ukończenia
 • 1963 r.Zarządzenie ministra Kultury i Sztuki uprawniające(od 1964 r.)do używania tytułu magister sztuki
Praca zawodowa
Działalność dodatkowa
 • sprawowanie opieki artystycznej nad Misterium Pasyjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej(1987–1988)
 • udział w programach realizowanych w Krakowie z okazji Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej(lata 80)
 • występy w koncertach i wieczorach artystycznych poświęconych poezji i muzyce
 • juror konkursu recytatorskiego dla dzieci i młodzieży szkół średnich
 • ławnik Sądu Rejonowego w Krakowie(1977–80)
 • uczestnictwo w działalności Teatru Hagiograf im.św.Teresy z Lisieux obecnie
 • prowadzenie ćwiczeń ze scen aktorskich w ramach„Warsztatów Teatralnych”w PWST w Krakowie 2007 r.
Informacje uzupełniające
 • 1991 r.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadanie tytułu naukowego profesora sztuk teatralnych
 • 1988 r.Minister Kultury i Sztuki mianowanie na stanowisko docenta w PWST w Krakowie
 • 1988 r.Rada Wyższego Szkolnictwa Artystycznego zatwierdza uchwałę Rady Wydziału Aktorskiego PWST w Krakowie o posiadaniu kwalifikacji do zajmowania stanowiska docenta na kierunku aktorskim Uchwałę Rady Wydziału poprzedził przewód kwalifikacyjny na stanowisko docenta(drugi stopień kwalifikacji)
 • 1987 r.Minister Kultury i Sztuki powołanie do pełnienia funkcji Prorektora PWST w Krakowie na okres 1987–1990
 • 1984 r.Minister Kultury i Sztuki mianowanie na stanowisko Prorektora PWST w Krakowie na okres 1984–87
 • 1974 r.Rektor PWST w Krakowie powołanie do pełnienia funkcji Prodziekana Wydziału Aktorskiego PWST w Krakowie(dwie kadencje do 1978 r.)
 • 1966 r.PWST Wydział Aktorski w Krakowie przewód kwalifikacyjny I stopnia(stanowisko adiunkta)
Przebieg pracy artystycznej
 • 1953 r.PWSA w Krakowie praca dyplomowa
  • Zofia A.Fredro„Przyjaciele”
  • Waria K.Simonow„Chłopiec z naszego miasta”

 • Państwowy Teatr„Wybrzeże”,Gdańsk
  • 1953 r.scenki Teatr Satyry„Żart od morza”
  • 1953 r.Askaniusz Molier„Zwady miłosne”
  • 1954 r.Nora H.Ibsen„Nora”(„Dom Lalki”)
  • 1955 r.Ewa B.Brecht„Pan Puntira i jego sługa Matti”

 • Państwowy Teatr im.J.Słowackiego,Kraków
  • 1955 r.Magda Słotwiński-Skowroński„Imieniny Pana Dyrektora”
  • Ajten N.Hikmet„Pierwszy dzień święta”
  • 1956 r.Żona J.Szaniawski„Dwa teatry”
  • Rachel S.Wyspiański„Wesele”
  • Haneczka S.Wyspiański„Wesele”
  • 1957 r.Córka Illa F.Dűrrenmatt„Wizyta Starszej Pani”
  • Diana E.Filippo„Filomena Marturano”
  • Catherine E.Grzymała-Siedlecki„Popas Króla Jegomości”
  • Katarzyna Bierżewicz„Bolero”
  • 1958 r.Sonia F.Dostojewski„Zbrodnia i kara”
  • Fołtasiówna J.Jurandot„Mąż Fołtasiównej”
  • 1959 r.Filokomazjum Plautus„Żołnierz samochlał”
  • Inga L.Kruczkowski„Pierwszy dzień wolności”
  • 1960 r.Wirginia B.Brecht„Życie Galileusza”
  • Anna H.Vogler„Dwanaście białych wielbłądów”
  • Tancerka K.Krumłowski„Królowa przedmieścia”
  • 1961 r.Gizela W.Gibson„Dwoje na huśtawce”
  • Lilla J.Słowacki„Lilla Weneda”
  • 1962 r.Anusia A.Sztein„Ocean”
  • 1963 r.Hummelowa L.Kruczkowski„Przygoda z Vaterlandem”
  • Zosia W.Bogusławski„Krakowiacy i Górale”
  • 1964 r.Sikorka J.Broszkiewicz„Przychodzę opowiedzieć”
  • Kasia W.Szekspir„Jak wam się podoba”
  • 1965 r.Dolly O.Wilde„Mój brat niepoprawny”
  • Lili M.Hennequin„Kłamczucha”
  • Nike spod Salaminy S.Wyspiański„Noc Listopadowa”
  • 1967 r.Sektretarka J.Jurandot„Pamiątkowa fotografia”
  • 1968 r.Baronowa Lelika Skwaczek M.Jasnorzewska-Pawlikowska„Baba dziwo”
  • 1969 r.Syrena S.Wyspiański„Powrót Odysa”
  • Piosenkarka E.Bryll„Rzecz Listopadowa”
  • Dziennikarka E.Bryll„Rzecz Listopadowa
  • 1969 r.Czepcowa S.Wyspiański„Wesele”
  • 1970 r.Podsędkowa J.Wybicki„Kulig”
  • Diabeł E.Bryll„Janosik,czyli na szkle malowane”
  • 1971 r.Tetyda S.Wyspiański„Achilleis”
  • Anna Wojnicew A.Czechow„Płatonow”
  • 1972 r.Zobunowa M.Gorki„Jegor Bułyczow i inni”
  • Żona podoficera M.Gogol„Rewizor”
  • 1973 r.Przodownica II półchóru Arystofanes„Kobiety święcą Tesmoforie”
  • 1974 r.Matka J.Szaniawski„Dwa teatry”(„Matka”)
  • Matka Zosi J.A.Kisielewski„Karykatury”
  • 1976 r.Luiza Rafi E.Bond„Morze”
  • Olga według F.Kafki„Zamek”
  • 1977 r.Akulina Iwanowna M.Gorki„Mieszczanie”
  • 1978 r.Noc S.Wyspiański„Akropolis”
  • Katarzyna Stockman H.Ibsen„Wróg ludu”
  • 1979 r.Hrabina Respektowa J.Słowacki„Fantazy”
  • Dama na podstawie tekstów J.Słowackiego„Wygnaniec”
  • 1980 r.Marta Bernick H.Ibsen„Podpory społeczeństwa”
  • 1981 r.Helena L.Bellon„Czwartkowe damy”
  • 1982 r.Wróżka L.Maeterlinck„Niebieski ptak”
  • Eleonora S.Mrożek„Tango”
  • 1984 r.Radczyni S.Wyspiański„Wesele”
  • 1985 r.Hrabina W.Zawistowski„Wysocki”
  • 1986 r.Amalia Feistrich M.Bałucki„Niewolnice z Pipidówki”
  • 1990 r.Kierowniczka P.Kohout„Atest”
Ponadto udział w sztukach:

 • J.Słowacki„Kordian”
 • S.Wyspiański„Wyzwolenie”
 • A.Gribojedow„Mądremu biada”
 • A.Mickiewicz„Dziady”
 • J.Kochanowski„Odprawa posłów greckich”
 • J.Kochanowski„Fenomena”
 • F.G.Lorca„Panna Rosita”
Teatr Telewizji:

 • Zofia żona Iwana M.Gorki„Ostatni”
 • Zofia Parmen S.Żeromski„Grzech”
 • Cimkiewiczowa K.H.Rostworowski„U mety”
 • Matilde E.Filippo„Wielka magia”
Role w innych widowiskach w TV:

 • „Maria i Gertruda”
 • „Wassa Żeleznowa”
 • „Legenda”
 • „Czapka błazeńska”
 • „Jarmark na dzień 27 marca”
 • „Chłopiec z tonącej wyspy”
 • „Józik Srokacz”
 • „Łucja z Pokucic”
 • „Każdy ratuje siebie”
 • Żałoba przystoi Elektrze”
 • „Dary wiatru północnego”
Przebieg pracy dydaktyczno-wychowawczej
 • PWST w Krakowie Wydział Aktorski
  • 1956 r.rozpoczęcie pracy dydaktycznej
  • 1963–66 stanowisko starszego asystenta
  • 1966–74 stanowisko adiunkta
  • 1974–82 stanowisko starszego wykładowcy
  • 1982–88 stanowisko docenta kontraktowego
  • 1988–90 stanowisko docenta mianowanego
  • 1990–2001 stanowisko profesora nadzwyczajnego
Rodzaj pracy

 • przeprowadzenie ćwiczeń ze studentami pod opieką pedagoga prowadzącego dany przedmiot
 • asystent reżysera przy opracowywaniu warsztatów dyplomowych(pedagodzy:doc.Jerzy Kaliszewski,doc.Jerzy Merunowicz,dyr.Zygmunt Hübner,prof.Bronisław Dąbrowski)
 • samodzielne prowadzenie zajęć ze studentami I,II i III roku studiów
Przedmioty będące tematem zajęć

 • proza
 • elementarne zadania aktorskie
 • wiersz i recytacja estradowa
 • sceny ze sztuk współczesnych
 • sceny ze sztuk klasycznych
 • akty ze sztuk współczesnych
 • akty ze sztuk klasycznych
Praca uzupełniająca

 • opieka pedagogiczna w Teatrze Studentów PWST
 • rok 1969 H.Pinter„Dozorca”reżyser:student Mikołaj Grabowski
 • rok 1970 M.Schisgal„Tygrys”reżyser:student Ryszard Spyt
Nagrody
 • 1968 r.Ministra Kultury i Sztuki Indywidualna III stopnia za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej
 • 1974 r.Ministra Kultury i Sztuki Indywidualna III stopnia za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej
 • 1978 r.Jubileuszowa z okazji 25 lat pracy artystycznej Dyrektora Państwowego Teatru im.J.Słowackiego w Krakowie
 • 1981 r.Rektora PWST w Krakowie z okazji Dnia Nauczyciela
 • 1983 r.Jubileuszowa za 20 lat pracy zawodowej Rektor PWST w Krakowie
 • 1985 r.Jubileuszowa za 25 lat pracy zawodowej Rektor PWST w Krakowie
 • 1989 r.Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Krakowa
 • 1989 r.Jubileuszowa za 30 lat pracy w PWST Rektor PWST w Krakowie
 • 1989 r.Ministra Kultury i Sztuki Indywidualna I stopnia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej
 • 1995 r.Jubileuszowa za 35 lat pracy zawodowej w PWST Rektor PWST w Krakowie
 • 1999 r.Jubileuszowa za 45 lat pracy zawodowej Rektor PWST w Krakowie
Odznaczenia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz