poniedziałek, 23 stycznia 2017

Janusz Reykowski

Ur.29 listopada 1929 w Warszawie psycholog,profesor nauk humanistycznych związany z Uniwersytetem Warszawskim.Działacz społeczno-polityczny,absolwent V LO im.Ks.Józefa Poniatowskiego w Warszawie i Uniwersytetu Warszawskiego.
Kariera naukowa
Od początku kariery pracuje na Uniwersytecie Warszawskim,gdzie zatrudniony został w 1951 r.początkowo jako zastępca asystenta,następnie asystent i adiunkt.W 1954 r.uzyskał tytuł magistra,w 1959 r.doktora,w 1965 r.habilitował się.W 1972 r.został profesorem nadzwyczajnym,a w 1979 r.profesorem zwyczajnym.
Stanowiska i funkcje naukowe
Od 1965 do 1967 r.pracował jako konsultant w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej.Od 1967 do 1968 r.pełnił funkcję kierownika Ośrodka Badań Społecznych Wojskowej Akademii Politycznej im.Feliksa Dzierżyńskiego.Od 1980 do 2002 r.był dyrektorem Instytutu Psychologii PAN.W 1996 r.był współzałożycielem Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.Został też przewodniczącym Rady Programowej SWPS.Od 1984 r.jest członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,a od 1991 r.członkiem Academia Europea.Pracował także głównie jako konsultant w licznych zagranicznych instytucjach naukowych.
Działalność polityczna
Od 1949 r.do rozwiązania w 1990 r.należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.Od grudnia 1988 do stycznia 1990 r.zasiadał w Biurze Politycznym KC PZPR.Z ramienia tej partii przewodniczył zespołowi ds.reform politycznych Okrągłego Stołu.Od 1989 do 1990 r.był przewodniczącym Komisji Analiz i Prognoz Społeczno-Politycznych KC PZPR.Od 1983 do 1989 r.wchodził w skład rady krajowej PRON.Członek Prezydium Tymczasowej Rady Krajowej PRON w 1982 roku.W 2004 r.został członkiem Konwentu Programowego Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Uzyskane nagrody i odznaczenia
  • Morton Deutsch Award for Social Justice(2008 r)
  • Nevitt Sanford Award for International Society of Political Psychology(2000 r.)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz