poniedziałek, 23 stycznia 2017

Franciszek Kokot

Franciszek Józef Kokot(ur.24 listopada 1929 w Oleśnie)polski lekarz,nefrolog i endokrynolog,profesor nauk medycznych,rektor Śląskiej Akademii Medycznej(1982-1984),członek rzeczywisty PAN i PAU.Laureat tytułu Doctor honoris causa 9 wyższych uczelni oraz nagrody Lux ex Silesia w 2001 roku.Franciszek Kokot jest członkiem honorowym 14 zagranicznych towarzystw nefrologicznych.
Życiorys
Franciszek Kokot urodził się 24 listopada 1929 roku w Oleśnie.W 1948 r.zdał egzamin dojrzałości i rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Lekarskiej w Rokitnicy Bytomskiej.Uzyskał dyplom lekarza w 1953 roku.Ukończył specjalizację I stopnia w zakresie chorób wewnętrznych w 1955 r.a II stopnia w 1958 r.W 1957 r.otrzymał tytuł stopień kandydata nauk medycznych i w 1962 r.uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego.Na wniosek Rady Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w 1969 r.został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego Śląskiej Akademii Medycznej,a w 1982 r.otrzymał tytuł naukowy profesora zwyczajnego.W 1975 r.objął funkcję Kierownika Kliniki Nefrologii Instytutu Chorób Wewnętrznych(przemianowaną w 1981 r.na Katedrę i Klinikę Nefrologii),a w 1997 r.na Katedrę i Klinikę Nefrologii,Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii.W 1979 r.ukazało się pierwsze wydanie książki autorstwa Franciszka Kokota"Choroby wewnętrzne".Pełnił funkcję prorektora ds.szkolenia podyplomowego w latach 1980-1982.Następnie w latach 1982-1984 objął funkcję rektora Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.Uhonorowany tytułami doctora honoris causa przez Akademię Medyczną we Wrocławiu(1990 r.)w Katowicach(1993 r.)w Szczecinie(1995 r.)w Koszycach(1997 r.)w Lublinie(1998 r.)w Warszawie(1999 r.)w Krakowie(2000 r.)w Białymstoku(2001 r.)oraz w Łodzi(2004 r.)Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski(1974 r.)Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski(1984 r.)oraz Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski(1998 r.)W 1990 roku Papież Jan Paweł II nadał mu godność Member of the Ordo Sanctus Silvestri Papae.Żonaty z Małgorzatą Kokot(z d.Skrzypczyk),ma czworo synów.
Staże naukowe
 • 1959-1960 Klinika Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu w Genewie
 • 1970 r.St.Mary's Hospital i Middlesex Hospital,Londyn
 • 1978 r.Visiting professor w USA(6 tygodni)
 • 1986 r.Visiting professor w USA(3 tygodnie)
Członkostwo w Towarzystwach i komitetach redakcyjnych
Członkostwo w towarzystwach naukowych
 • Międzynarodowe Towarzystwo Internistów(1969 r.)
 • Międzynarodowe Towarzystwo Nefrologiczne
 • European Dialysis and Transplant Association European Renal Association(EDTA-ERA)
 • New York Academy of Sciences(1970 r.)
 • Niemieckie Towarzystwo Nefrologiczne
 • Towarzystwo Internistów NRD(członek korespondencyjny 1976 r.)
 • Członek Rady European Renal Association(EDTA-ERA)(1978-1981,1987-1990,1993-1996)
 • Członek Komitetu Nominacyjnego ISN(1987-1990)
 • Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego:Wiceprezes(1986-1989),Prezes(1989-1998),członek honorowy(1998 r.)
 • członek korespondencyjny PAN(1983-1094),członek rzeczywisty PAN od 1994 roku
Członek komitetów redakcyjnych
 • Kidney International(1980-1991)
 • Clinical Nephrology(1981-2007)
 • Nephron(1988-2002)
 • Nephrology,Dialysis,Transplantation(1988-1998)
 • Nieren und Hochdruckkrankheiten(1992-2008)
 • Nephrology News and Issues(1993 r.)
 • Aktuality v Nefrologii(1995 r.)
Ordery,nagrody i zaszczyty
Odznaczenia państwowe:
Członek honorowy:
Towarzystwo Nefrologiczne NRD(1979 r.)Towarzystwo Nefrologiczne RFN(1982 r.)Jugosłowiańskie Towarzystwo Nefrologiczne(1983 r.)Bułgarskie Towarzystwo Nefrologiczne(1986 r.)Czechosłowackie Towarzystwo Nefrologiczne(1986 r.)Węgierskie Towarzystwo Nefrologiczne(1990 r.)Macedońskie Towarzystwo Nefrologiczne(1992 r.)Włoskie Towarzystwo Nefrologiczne(1992 r.)Polskie Towarzystwo Ginekologiczno-Położnicze(1994 r.)Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego(1994 r.)Polskie Towarzystwo Chorób Wewnętrznych(1995 r.)Rumuńskie Towarzystwo Nefrologiczne(1997 r.)
Nagrody i wyróżnienia:
 • Nagroda Sekretarza Wydziału Nauk Medycznych PAN II stopnia(1967 r.)
 • Nagroda resortu zdrowia I stopnia(1971 r.)
 • Nagroda Sekretarza Wydziału Nauk Medycznych PAN I stopnia(1972 r.)
 • Nagroda im.Jędrzeja Śniadeckiego PAN(najwyższe wyróżnienie przyznawane przez PAN)(1976 r.)
 • Medal L.Pasteur'a,Uniwersytet Strasburski(1985 r.)
 • Medal Jana Evangelisty Purkyné(Nagroda Czechosłowackiej Akademii Nauk)
 • Członek"Ordo St.Silvestri Papae"nominowany przez papieża Jana Pawła II(1990 r.)
 • Doctor honoris causa Akademii Medycznej we Wrocławiu(1990 r.)
 • Złoty Medal F.Volhard(1991 r.Gesellschaft für Nephrologie)
 • International Distinguished Medal(1991 r.National Kidney Foundation,USA)
 • Medal"Gloria Medicinae"(1991 r.Polskie Towarzystwo Lekarskie)
 • Doctor honoris causa Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach(1993 r.)
 • Członek Royal College of Physicians(FRCP),Edinburg(1994 r.)
 • Doctor honoris causa Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie(1995 r.)
 • Nagroda im.Wojciecha Korfantego nadana przez Związek Górnośląski(1996 r.)
 • Golden Medal"Medicus Magnus",Polish Academy of Medicine(1996 r.)
 • International Golden Star"Merit for Medicine,International Institute of Universalistic Medicine(1996 r.)
 • Doctor honoris causa of the J.Safarik University of Kosice(1997 r.)
 • Doctor honoris causa Akademii Medycznej w Lublinie(1998 r.)
 • Doctor honoris causa Akademii Medycznej w Warszawie(1999 r.)
 • Doctor honoris causa Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego(2000 r.)
 • Doctor honoris causa Akademii Medycznej w Białymstoku(2001 r.)
 • Doctor honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi(2004 r.)
Dorobek Naukowy
Publikacje
Autor lub współautor ponad 650 prac oryginalnych(z czego ponad 150 było publikowanych na łamach periodyków medycznych w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych),ponad 230 prac poglądowych,współautor 40 podręczników(5 z nich wydano w krajach Europy Zachodniej,2 zaś w USA);autor podręczników:Metody badań laboratoryjnych stosowanych w klinice(1969 r.)Gospodarka wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa w stanach fizjologii i patologii(1978 r.)Choroby wewnętrzne.Podręcznik dla studentów(redaktor i współautor)(1979 r.)Diagnostyka różnicowa objawów chorobowych(redaktor i współautor)(1993,1998 r.)
Osiągnięcia naukowe

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz