poniedziałek, 16 stycznia 2017

Edward Ogrodowicz

Ur.13 października 1929 w Sierpcu generał brygady WP.Do 1939 r.skończył 3 klasy szkoły podstawowej w Sierpcu,podczas okupacji pracował na roli.W 1944 r.wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec,zbiegł i ukrywał się do końca okupacji.W 1949 r.skończył gimnazjum w Sierpcu i wstąpił do WP.W 1951 r.skończył Oficerską Szkołę Artylerii Przeciwlotniczej w Koszalinie i został podporucznikiem i dowódcą stacji radarowej w tej szkole.Od kwietnia 1953 r.porucznik,od 1956 r.kapitan.1953-1958 studiował w Akademii Artyleryjsko-Inżynieryjnej w Moskwie,po czym został magistrem inżynierem uzbrojenia,a w styczniu 1959 r.starszym pomocnikiem kierownika pracowni Radiowych Urządzeń Artyleryjskich Zakładu Radiolokacji Działu Naukowo-Badawczego Centralnego Poligonu Artyleryjskiego,a w grudniu 1960 r.kierownikiem Pracowni Aparatury Specjalnej.Od września 1961 r.major,od 1 X 1966 podpułkownik,od 30 IX 1970 pułkownik.Od maja 1962 r.kierownik Cyklu Sprzętu Strzelecko-Moździerzowego i Amunicji w Oficerskiej Szkole Uzbrojenia w Olsztynie,od grudnia 1962 r.kierownik Cyklu Specjalnego tej szkoły,a od lipca 1967 r.zastępca komendanta szkoły ds.szkolenia.Od lutego 1972 r.szef Służby Uzbrojenia i Elektroniki Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy, od maja 1977 r.szef Służb Technicznych i zastępca dowódcy tego okręgu.Jesienią 1979 r.mianowany generałem brygady;nominację wręczył mu w Belwederze przewodniczący Rady Państwa PRL prof.Henryk Jabłoński w obecności Edwarda Gierka i gen.Wojciecha Jaruzelskiego.Od maja 1982 r.do przejścia w stan spoczynku w sierpniu 1991 r.szef Służby Uzbrojenia i Elektroniki MON.Autor publikacji fachowych z dziedziny uzbrojenia i szkolenia.
Odznaczenia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz