sobota, 11 lutego 2017

Mościce

Dzielnica przemysłowa Tarnowa,w której w latach 20 XX wieku została zbudowana Państwowa Fabryka Związków Azotowych.Obecnie przedsiębiorstwo funkcjonuje jako Grupa Azoty S.A. i w swojej Grupie Kapitałowej skupia największe zakłady wielkiej syntezy chemicznej w kraju zlokalizowane w Tarnowie,Policach,Kędzierzynie-Koźlu i Puławach,będąc tym samym wiodącym producentem nawozów mineralnych,tworzyw konstrukcyjnych,a także alkoholi OXO i plastyfikatorów w Polsce i w Europie.Dzielnica otrzymała nazwę bezpośrednio od nazwiska inicjatora budowy tychże zakładów chemika,wynalazcy,polityka,w latach 1926–1939 prezydenta II RP prof.Ignacego Mościckiego.Z Mościcami związana jest również postać Eugeniusza Kwiatkowskiego chemika,ministra przemysłu i handlu,wicepremiera,ministra skarbu w dobie II RP,będącego dyrektorem Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Mościcach w latach 1930–1935.Mościce zostały zaprojektowane w taki sposób,aby mieszkańcy nie odczuwali negatywnych skutków oddziaływania zakładów przemysłowych,stąd duża ilość pasów zieleni oraz park(miasto-ogród).Obecnie Mościce są jedną z największych i najważniejszych dzielnic Tarnowa.Posiadają rozwiniętą infrastrukturę sportowo-rekreacyjną:Stadion Miejski,kompleks basenów z odkrytym basenem olimpijskim,kilka boisk piłkarskich oraz hala sportowa(Hala Jaskółka).Sąsiedztwo zakładów przemysłowych sprawia,że w Mościcach rozwija się życie kulturalne,czego przykładem jest m.in.Centrum Sztuki Mościce,w którym wystawiane są spektakle teatralne,a także organizowane liczne koncerty.

Historia Mościc

 • 12 marca 1927 r.decyzja rządu o budowie Państwowej Fabryki Związków Azotowych
 • Maj 1927 r.budowa„osiedla przyfabrycznego”
 • 29 czerwca 1929 r.nadano połączonym terenom wsi Świerczków i Dąbrówka Infułacka nazwę Mościce
 • W styczniu 1930 r.nastąpiło uroczyste otwarcie Państwowej Fabryki Związków Azotowych przy udziale prezydenta RP Ignacego Mościckiego.Jej pierwszym dyrektorem technicznym został Romuald Wowkonowicz
 • 1931 r. i 1934 r.powstanie spółdzielni„Nasz Dom” i „Osiedle”
 • W latach 1934–1954 roku istniała samodzielnie funkcjonująca gmina Mościce
 • 2 czerwca 1934 r.dokonano wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę osiedla„Za torem”z udziałem prezydenta Ignacego Mościckiego i bp.Franciszka Lisowskiego.Główną osią nowo powstającego osiedla była obecna ulica Norwida(dawniej Jaracza),zabudowa willowa z płaskimi dachami charakterystyczna dla panującego wtedy funkcjonalizmu(spółdzielnia„Osiedle”)
 • Równocześnie rozpoczęto budowę szkoły powszechnej przy ul.Zbylitowskiej(powojenna„Ósemka”)
 • W 1936 r.rozpoczęto budowę przychodni lekarskiej przy ul.Chemicznej i ul.Zbylitowskiej(tzw.przychodnia„na górce”)
 • W 2 połowie lat 30 Spółdzielnia„Nasz Dom”realizuje budowę domów dwurodzinnych
 • W dwudziestoleciu międzywojennym powstaje zabudowa
 • Charakterystyczna zabudowa powojennych Mościc:regularna(domy według jednego projektu),symetryczna,jednakowe ogrodzenia,drzewa wzdłuż ulic,stonowana kolorystyka elewacji
 • 1941 r.założenie cmentarza komunalnego przy ul.Czarna Droga,którego obecna powierzchnia wynosi blisko 9 ha
 • 1947 r.budowa Zespołu Szkół Technicznych,IV Liceum Ogólnokształcącego im.Jana Pawła II w Tarnowie i Szkoły Podstawowej nr 17 w Tarnowie
 • 1954 r.oddano do użytku budynek żłobka i świetlicy dla dzieci przy ul.Topolowej
 • 1956 r.ukończenie budowy kościoła M.B.Królowej Polski
 • 1959 r.budowa 118 domów przez spółdzielnię pracowników Z.A.(„Osiedle Chemików”)
 • 1963 r.oddanie do użytku Szkoły Podstawowej nr 20
 • Lata 60.budowa Domu Kultury Z.A.(obecnie Centrum Sztuki Mościce) i obiektów sportowych Unii
 • Przełom lat 60/70 budowa Domu Sportu i kompleksu basenów
 • Lata 70 powstaje hotel„Chemik” i Dom Spokojnej Starości
 • Lata 90 i XXI wiek spółdzielnia„Dąbrówka”stawia kilkupiętrowe bloki i domy szeregowe
Pomniki

 • Popiersie Eugeniusza Kwiatkowskiego,dyrektora Państwowej Fabryki Związków Azotowych(dziś Grupa Azoty)w latach 1931–1935.Pomnik przedstawia portretowe ujęcie postaci.Popiersie zostało umieszczone na prostopadłościennym cokole o wymiarach 126×76 cm.Koncepcja ta nawiązuje do wizji pomnika Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.W rozwiązaniu cokołu,wykonujący go artysta,rzeźbiarz prof.Stanisław Szwechowicz zaproponował rodzaj szarfy,czy też wstęgi o długości 248 cm i szerokości 110 cm,biegnącej dynamicznie po przekątnej,mającej symbolizować Wizję i Czyn,które uosabiał Eugeniusz Kwiatkowski w czasach II Rzeczypospolitej.Popiersie,którego wysokość wynosi 172 cm,odlane jest z brązu,natomiast cokół to wysoki na 216 cm monolit wykonany z bloku granitowego.Tak zwane poderwanie cokołu to kolejne 8 cm.Wszystko to sprawia,że statua Eugeniusza Kwiatkowskiego stanowi imponujących rozmiarów personifikację etosu budowy podstaw polskiego przemysłu.Uroczyste odsłonięcia pomnika dokonali 9 października 2012 r.w dniu obchodów jubileuszu 85-lecia Grupy Azoty S.A.prezydent RP Bronisław Komorowski i wnuczka Eugeniusza Kwiatkowskiego, Julita Maciejewicz-Ryś
 • Obelisk tablica upamiętniająca uroczyste otwarcie Państwowej Fabryki Związków Azotowych(obecnie Grupa Azoty S.A.)Obelisk odsłonięty został 18 stycznia 1930 r.w obecności prezydenta Rzeczypospolitej,przedstawicieli rządu oraz biskupa Leona Wałęgi.Po zajęciu fabryki przez Niemców we wrześniu 1939 r.dwaj pracownicy postanowili ukryć tablicę.Podczas demontażu rozbiła się na kilkanaście kawałków.Pracownicy przechowali je do 1989 r.12 października 1990 r.przed budynkiem administracji tarnowskich Azotów poświęcono i uroczyście odsłonięto replikę historycznej tablicy,wmurowanej w postawiony tam prostopadłościenny postument.Zdekompletowany oryginał tablicy znajduje się w zbiorach muzealnych Grupy Azoty S.A.Ze względu na wartość niematerialną eksponat nie jest udostępniany zwiedzającym

 • Popiersia Eugeniusza Kwiatkowskiego i Ignacego Mościckiego w Parku im.E.Kwiatkowskiego w willi Kwiatkowskiego w Tarnowie Mościcach.Popiersia architektów polskiego międzywojennego przemysłu mają ok.68 cm wysokości.Statuy zostały wykonane w brązie i ulokowane na liczących ok.160 cm monolitach z piaskowca.Jako ich lokalizację wybrano park okalający Willę Kwiatkowskiego jeden z najpiękniejszych pałaców miasta Tarnowa.Popiersie Eugeniusza Kwiatkowskiego znajduje się także wewnątrz willi.W hallu rezydencji,w której w latach 1931–1935 mieszkał dyrektor Kwiatkowski,umieszczono prawie 160 cm marmurowy postument,na którym postawiono popiersie jednego z najbardziej zasłużonych polityków doby międzywojnia.Popiersie,którego wysokość wynosi ok.60 cm,wykonane zostało z brązu.Autorem projektu i wykonawcą popiersi jest artysta rzeźbiarz prof.Stanisław Szwechowicz.Popiersia odsłonięto w 2012 r.
 • Głaz upamiętniający wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę osiedla„Za torem”w 1934 r.Staraniem mieszkańców osiedla„Za torem”w 1998 r.w miejscu wmurowania aktu erekcyjnego stanął pomnik-głaz upamiętniający fakt budowy osiedla oraz 80 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
 • Pomnik-Mauzoleum Szarych Szeregów.Pomnik składa się z fundamentu pod obelisk i płytę z czterema tablicami.Na pierwszej z nich widnieje napis„Zginęli w walce z hitlerowskim okupantem w latach 1939–1945”,a na kolejnych umieszczono imiona,nazwiska,pseudonimy i wiek poległych.Pozostałe części pomnika to dwa słupy z odbojnymi elementami,za którymi znajduje się wklęsła ściana z cytatem z utworu Mieczysława Jastruna„To co się stanie kodeksem dziejów...wyście pisali krwią i nadzieją”.Projekt wykonał Jacek Sumara,natomiast wykonawcami były Zakłady Azotowe w Tarnowie(obecnie Grupa Azoty S.A.)oraz firma Chemobudowa.Uroczyste odsłonięcie pomnika odbyło się 30 września 1975 r.Po zmianach ustrojowych w 1989 r.na słupach umieszczono krzyż(wzorowany na papieskim),a na ozdobnych elementach płaskorzeźby:Orła Białego,Lilijki Harcerskiej,Znak Polski Walczącej i Orzełka Wojskowego z 1944 r.
 • Formy przestrzenne wg wizji Dagaramy.Powstałe w 2011 r.cztery formy przestrzenne Marcina Zarzeki są inspirowane tymi,które pozostały po Biennale Form Przestrzennych z 1965 r. i 1967 r.Jednocześnie są to odwzorowane projekty budowli architekta-wizjonera Jana Głuszaka Dagaramy
 • Forma przestrzenna Wilhelma Sasnala.Jest to piramida ułożona z 14 kręgów betonowych połączonych lepikiem.Wewnątrz jednego z nich znajduje się data 28.03.1983 r.która„symbolizuje zagrożenie,które się nie wydarzyło”.Rzeźba usytuowana jest po prawej stronie Dworca Kolejowego Tarnów-Mościce.Celowo wybrano miejsce„na uboczu”,gdyż wg wizji projektanta pomnik ma być ukryty,ma zarosnąć trawami i chaszczami,ma być z czasem zapomniany.Forma przestrzenna Wilhelma Sasnala została odsłonięta 28 sierpnia 2010 r.
Zabytki
17 grudnia 1979 r.„osiedle przyfabryczne”zostało wpisane do rejestru zabytków ze względu na swój niepowtarzalny charakter i okoliczności powstania.
W skład zabytkowego zespołu zabudowy wchodzi m.in.:

 • Willa Kwiatkowskiego(dawniej Dom Chemika)obiekt usytuowany jest przy ul.Jarzębinowej 9.Ma status dobra kultury,wpisanego do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 17 grudnia 1979 r.Założenie willowo-ogrodowe usytuowane jest na dwóch działkach w obrębie 192,dz.nr 27/13 o pow.10779 m² oraz dz.nr 27/21 o pow.19412 m².Budynek usytuowany jest w otoczeniu Parku im.Eugeniusza Kwiatkowskiego(pow.8,34 ha),objętego ochroną konserwatorską z dnia 21 lipca 2006 r.Willa Kwiatkowskiego powstawała w latach 1927–1928 wg projektu architekta Konrada Kłosa.Wykonawcą budowy było Biuro Budowlane inż.Antoniego Kiełbasińskiego i S-ka.Wykonana została w stylu modernistycznym,nawiązującym do neoklasycyzmu.Jest to budynek wolnostojący,jednopiętrowy,trójosiowy,dwutraktowy,częściowo podpiwniczony,z pierwotnie nieużytkowym poddaszem,oparty na planie prostokąta z wykuszem od wschodu.Powierzchnia użytkowa Pałacyku ok.320 m²,zabudowy ok.180 m²,kubatura 1260 m³.Elewacja Willi Kwiatkowskiego to:ryzality z czterokolumnowymi portykami;gzyms z balustradami tralkowymi,w narożach kamienne wazony.Elewacja północna frontowa jest regularna,pięcioosiowa,z niewielkim wgłębnym portykiem,półkolisty balkon na piętrze o tralkowej balustradzie,wsparty czterema kolumnami.Z kolei elewacja południowa,ogrodowa ma charakter regularny,pięcioosiowy,duży półkolisty taras otwarty na park,z wachlarzowymi schodami oraz wsparty na kolumnach prostokątny balkon na piętrze.Pierwotnie Willa Kwiatkowskiego pełniła funkcję komfortowego mieszkania służbowego z ogrodem dla pierwszych dyrektorów naczelnych Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Mościcach.W willi mieszkał,podczas swego pobytu w Mościcach,Eugeniusz Kwiatkowski.Przed II wojną światową budynek pełnił rolę reprezentacyjnego hoteliku.W czasie wojny była to siedziba niemieckiego naczelnego dyrektora fabryki oraz niemieckiego wojskowego sądu doraźnego Feldgericht.Po wojnie jej pomieszczenia zajmowały m.in.harcówka ZHP w Mościcach,Rada Zakładowa,Wojewódzka Rada Narodowa,Miejska Rada Narodowa,Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej,Koło Emerytów i Rencistów,Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem,Zakładowy Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,wypożyczalnia sprzętu turystycznego,filia Politechniki Krakowskiej,filia Akademii Górniczo-Hutniczej,Dział Handlowy Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach,Dział Licencji Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach oraz Biuro Eksportu ONT i Usług Technicznych Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach.Kapitalny remont zespołu pałacowo-ogrodowego miał miejsce w latach 2010–2011.Obecnie Willa Kwiatkowskiego pełni funkcję reprezentacyjną.Właścicielem posiadłości jest Grupa Azoty S.A.
 • Restauracja„Kasyno”zespół zabudowy publicznej wybudowany w latach 1936–1938,Obiekt wybudowany został w stylu modernistycznym o kompozycji osiowej,symetrycznej,złożony jest z budynku głównego i dwóch skrzydeł bocznych z dziedzińcem i parkiem od strony południowej.Budynek początkowo pełnił funkcję kasyna urzędniczego dla pracowników Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Mościcach(obecnie Grupa Azoty S.A.).15 listopada 1947 r.w jego pomieszczeniach uruchomiono świetlicę zakładową,w której wystawiano spektakle amatorskiego ruchu teatralnego,W 1956 r.„Nowe Kasyno”,tak bowiem wówczas określano budynek,przyjął rolę zakładowego domu kultury,stąd też często można się spotkać z określeniem„stary Dom Kultury”.Funkcję instytucji kultury budynek pełnił w latach 50 XX wieku.Następnie został przekształcony w obiekt gastronomiczny(budynek główny).W bocznych skrzydłach swoje siedziby mają m.in.Klub PTTK Azoty,Klub HDK im.Tytusa Chałubińskiego przy Grupie Azoty S.A.tarnowski oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Chemików Przemysłu Chemicznego,filia pogotowia ratunkowego.Obiekt usytuowany jest przy ul.Kwiatkowskiego 20
 • „Stare Kasyno”budynek wybudowany w 1929 r.na zlecenie Składnicy Kółek Rolniczych w Mościcach przy obecnej ul.Chemicznej 16.W latach 50 XX w.w„Starym Kasynie”siedzibę miało kino„Azot”.Aktualnie w obiekcie znajduje się siedziba tarnowskiego oddziału Archiwum Państwowego w Krakowie.Prace adaptacyjne budynku do pełnienia nowej funkcji trwały w latach 1985–1991
 • Kamienne ławki sześciometrowe odlane ze sztucznego piaskowca kamienne ławy o owalnych kształtach,usytuowane od południowej strony ulicy Topolowej.Datowane na 1929 r.ławy„mają łagodnie wyokrąglone siedziska i takież zaplecki ozdobione kamiennymi kulami.Materiał z jakiego je wykonano oraz ich forma wskazują na to,że powstały około 1930 r.w duchu polskiej odmiany modernizmu,łączącego w sobie nowoczesność form i materiałów z tradycją klasycystycznej małej architektury i sztuki ogrodowej przełomu XVIII i XIX wieku”
Przemysł
Grupa Azoty,mająca siedzibę na terenie Mościc,jest największą grupą sektora wielkiej syntezy chemicznej w Polsce,a także jednym z kluczowych holdingów sektora chemicznego w Europie.Historia Zakładów sięga 1927 r.kiedy rząd z inicjatywy prezydenta RP,Ignacego Mościckiego,wydał decyzję pozwalającą na budowę Państwowej Fabryki Związków Azotowych pod Tarnowem.Z jej powstaniem łączy się również początek Mościc tak nazwano w 1929 r.połączone obszary wsi Świerczków i Dąbrówka Infułacka,na terenie których zlokalizowano inwestycję.Państwowa Fabryka Związków Azotowych została otwarta w 1930 r.a w 1933 r.doszło do jej fuzji z Państwową Fabryką Związków Azotowych w Chorzowie.Na czele Zjednoczonych Fabryk Związków Azotowych w Mościcach i Chorzowie stanął ówczesny dyrektor mościckiego przedsiębiorstwa,Eugeniusz Kwiatkowski.Państwowa Fabryka Związków Azotowych była jedną z kluczowych i największych inwestycji dwudziestolecia międzywojennego w Polsce,funkcjonującą w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego.W trakcie II wojny światowej przedsiębiorstwo zostało przejęte przez Niemców i pracowało pod nazwą Stickstoffwerke Moscice.Po wojnie fabryka wznowiła działalność w 1948 r.W latach 50 XX wieku firma zrealizowała 6-letni plan gospodarczy.Lata 60,70 i 80 przyniosły dalszą rozbudowę i modernizację przedsiębiorstwa.W 1991 r.zakłady przekształcono w spółkę akcyjną Skarbu Państwa.Po okresie dezinwestycji(2001–2007) i nieudanych próbach prywatyzacji(2001,2006 r.)5 marca 2007 r.zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.(obecnie Grupa Azoty S.A.)podjął decyzję o wejściu na GPW w Warszawie.Z perspektywy czasu,odbywający się 30 czerwca 2008 r.giełdowy debiut spółki okazał się„spiritus movens”nie tylko jej dalszego rozwoju,ale także konsolidacji polskiej branży chemicznej.W maju 2010 r.Grupa Azoty objęła funkcję konsolidatora polskiej chemii.W 2014 r.sfinalizowano proces integracji największych polskich zakładów chemicznych.W ten sposób powstała Grupa Kapitałowa Grupa Azoty,w której jednostką dominującą jest Grupa Azoty S.A.z siedzibą w Tarnowie.W skład Grupy Azoty wchodzą m.in.Grupa Azoty Police,Grupa Azoty PUŁAWY,Grupa Azoty KĘDZIERZYN,Grupa Azoty SIARKOPOL,a dzięki zagranicznym akwizycjom w portfolio znajduje się również niemiecka spółka Grupa Azoty ATT Polymers GmbH.Obecnie w skład Grupy Azoty ponad pięćdziesiąt innych podmiotów bezpośrednio i pośrednio zależnych,stowarzyszonych lub takich,w których kapitale ma ona udział mniejszościowy.Grupa Azoty wchodzi w skład indeksów WIG,WIG30,mWIG 40,WIG-Poland,WIG-CHEMIA,Respect Index Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,a także międzynarodowych MSCI Emerging Markets oraz FTSE Emerging Markets.
Transport
Komunikacja miejska
Linie MPK

 • 0(al.Jana Pawła II,Kapro)
 • 1(al.Jana Pawła II)
 • 9(Szpital św.Łukasza,Kapro)
 • 12(Ablewicza p.os.Kolejowe)
 • 14(os.Jasna II,os.Zbylitowska Góra)
 • 46(os.Jasna II,Kapro)
 • 48(os.Jasna II,Kapro)
 • 224(Szkotnik,os.Jasna II)
Kolej
Edukacja
Szkoły podstawowe
 • Szkoła Podstawowa nr 17 im.Eugeniusza Kwiatkowskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 20 im.Władysława Broniewskiego
Gimnazja
 • Gimnazjum nr 9
 • Gimnazjum nr 10
Szkoły ponadgimnazjalne
 • VIII Liceum Ogólnokształcące
 • IX Liceum Ogólnokształcące
 • X Liceum Ogólnokształcące
 • Zespół Szkół Technicznych im.Ignacego Mościckiego
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego(dawniej ZSLiZ)im.Tadeusza Zwisłockiego
 • Tarnowskie Centrum Edukacji(dawniej CKU)
 • Zespół Szkół Agrotechnicznych i Samochodowych(Zbylitowska Góra)
Wyższe uczelnie
Osiedla

 • Mościce część północna(bloki)
 • Mościce część południowa(wille,domy jednorodzinne i szeregowe)
 • os.Dąbrówka Infułacka(bloki i domy szeregowe)
 • os.Zbylitowska Góra
Stowarzyszenia
 • Towarzystwo Przyjaciół Mościc przew.Barbara Brożek-Czekańska
Kultura

 • Centrum Sztuki Mościce do listopada 2010 r.Mościckie Centrum Kultury,a uprzednio Mościcka Fundacja Kultury i Dom Kultury Zakładów Azotowych w Tarnowie
 • Kino„Millenium”
 • Scena teatralna
 • Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 8(biblioteka,czytelnia i Telecentrum)
Sport
Kluby sportowe
 • Tarnowski Yacht Club„Azoty”
Obiekty sportowe
 • Stadion Miejski(tor żużlowy i boisko do piłki nożnej)
 • Dom Sportu
  • pływalnia kryta 25×10 m
  • hala sportowa
 • Basen letni(Unia Tarnów)
  • basen rekreacyjny
  • basen olimpijski(nieczynny)
 • Hala Widowiskowo-Sportowa„Jaskółka”
 • Stadion lekkoatletyczny
 • Korty tenisowe(Unia Tarnów)
 • Kort tenisowy ul.Zaciszna
 • Kort tenisowy Zbylitowska Góra
 • Kort tenisowy ul.Sempołowskiej(nieczynny)
Sukcesy sportowe
 • Drużynowe Mistrzostwo Polski(żużel)w roku 2004,2005 i 2012
 • Trzy pierwsze miejsca na zawodach Indywidualnego Mistrza Polski(żużel)2005 r.
Noclegi i gastronomia

 • „Hotel Cristal Park***”(dawniej Hotel„Chemik”)hotel*** i restauracja
 • Dwór Modrzewiowy przy Hotelu Cristal Park
 • Kawiarnia„Cristal Park Cafe”
 • Zajazd„Pod Różami”ul.Chemiczna
 • Restauracja„Kasyno”
 • Pizzeria„Rotunda”
 • Kawiarnia„Kangera”
Obiekty handlowe

 • Dom Handlowy Sezam
 • supermarkety:
  • Dąbrówka(TSS Społem)
  • Delikatesy Smakosz(dawniej Jaskółka)
  • Delikatesy Sezam
  • Leader
 • sklep PSS nr 55
 • Plac Targowy przy ul.Akacjowej
Opieka zdrowotna
 • Miejska Przychodnia Lekarska nr 1
 • Mościckie Centrum Medyczne
 • Apteki:
  • ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego
  • ul.Czerwonych Klonów
  • ul.Akacjowa
  • ul.Zarzyckiego
Inne obiekty użyteczności publicznej

 • Komenda Miejska Policji
 • Komisariat Policji Tarnów-Zachód
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • Administracja Zakładów Azotowych
 • Dom Chemika
 • Archiwum Państwowe
 • Żłobek Dziecięcy
 • Przedszkole Publiczne nr 33
 • Przedszkole Publiczne nr 35
 • Dom Opieki Społecznej
 • Jednostka Ratownictwa Chemicznego
 • Jednostka Straży Pożarnej przy Zakładach Azotowych
 • Ochotnicza Straż Pożarna
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 • Cmentarz Komunalny
 • Dom Działkowca„Jaskółka”
 • Miejska Biblioteka Publiczna im.Juliusza Słowackiego
Parki i tereny zielone

 • Park im.Eugeniusza Kwiatkowskiego
 • Park im.Wincentego Muchy
 • Park„Sośnina”
Religia
Kościoły i klasztory
 • Klasztor w Zbylitowskiej Górze
Znane osoby związane z Mościcami
 • Ryszard Ścigała były prezydent miasta Tarnowa,były dyrektor Zakładów Azotowych
 • Paweł Huelle literat,autor m.in.książki„Mercedes-Benz.Z listów do Hrabala”,w której wykorzystuje wątki biograficzne z życia swojego dziadka Karola,inżyniera PFZA
Osoby zasłużone dla dzielnicy Mościce
 • ks.Jan Rec wieloletni proboszcz parafii w Mościcach
Dyrektorzy Zakładów Azotowych i prezesi Grupy Azoty

 • Czesław Benedek(1935–1939)
 • Stanisław Żuczkiewicz(1945–1946)
 • Hugo Trzebicki(1946–1947)
 • Józef Szymański(1947–1948)
 • Stanisław Lau(1951–1952)
 • Mieczysław Gołąb(1952–1953)
 • Henryk Gładecki(1953–1958)
 • Jerzy Pyzikowski(1978–1988)
 • Andrzej Kasznia(1988–1993)
 • Stanisław Maciejczyk(1993–1999)
 • Antoni Barwacz(1999–2001)
 • Jarosław Wita(2006–2008)
 • Jerzy Marciniak(2008–2013)
 • Mariusz Bober(2016–obecnie)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz