czwartek, 23 lutego 2017

Ludwikowice Kłodzkie

Niem.Ludwigsdorf wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim,w powiecie kłodzkim,w gminie Nowa Ruda nad rzeką Włodzicą. 
Demografia 
Ludwikowice Kłodzkie są jedną z większych wsi w regionie,a czwartą w powiecie kłodzkim(2224 mieszkańców według NSP III 2011 r.) 
Komunikacja 
W miejscowości znajduje się przystanek kolejowy Ludwikowice Kłodzkie. 
Historia 
Podczas wykopalisk na terenie wsi znaleziono monety rzymskie datowane na II w. n.e.Pierwsza historyczna wzmianka o osadnictwie pochodzi z 1352 r.Rozwój wsi był dość wolny,ale sukcesywny.Ożywienie nastąpiło w XVIII wieku za sprawą rozwoju tkactwa i rozpoczęcia wydobycia węgla.W XIX wieku górnictwo stanowiło podstawę utrzymania mieszkańców.9 lipca 1930 w tutejszej kopalni Wenceslaus w dzielnicy Miłków nastąpił katastrofalny wyrzut dwutlenku węgla,w wyniku którego zginęło 151 górników.W latach 1945–1954 siedziba gminy Ludwikowice Kłodzkie.W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa wałbrzyskiego.Ludwikowice Kłodzkie były nazywane Małą Palestyną.W sierpniu 1945 r.mieszkało tutaj 466 Żydów,którzy utworzyli Komitet Żydowski,jeden z pierwszych na Ziemi kłodzkiej,działający w strukturach CKŻP.Istniały również Żydowski Kongres Wyznaniowy a politycznie Ichud. 
Filia Groß-Rosen 
Podczas II wojny światowej hitlerowcy urządzili we wsi filię obozu koncentracyjnego Groß-Rosen dla Polaków pochodzenia żydowskiego,których zatrudniano w tutejszej fabryce amunicji(Dynamit Nobel AG) i przy budowie kompleksu Riese.Wojskowy Batalion Górniczy na terenie kopalni w dniu 21 lutego 1953 został założony 30 Wojskowy Batalion Górniczy(JW 3686),rozformowany w dniu 20 lipca 1958 roku.Kierowano do niego mężczyzn(młodych poborowych),których uznawano za przeciwników politycznych,niebezpiecznych dla wprowadzanego siłą ustroju komunistycznego w Polsce w szczególności byłych członków organizacji niepodległościowych i antykomunistycznych(m.in.Armia Krajowa,Narodowe Siły Zbrojne itp.)synów przedwojennej inteligencji i tzw.kułaków.Służba ta miała charakter pracy przymusowej. 
Zabytki 
Według rejestru zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są obiekty: 
  • barokowy kościół parafialny pw.św.Michała Archanioła,z lat 1707-1708.W późniejszych latach był wielokrotnie przebudowywany.Wewnątrz późnogotycka rzeźba Madonny i kamienna chrzcielnica z epoki renesansu 
  • kościół ewangelicki pw.Błogosławieństwa Pańskiego,z lat 1929-1930.Wyróżnia się kamienną wieżą.W latach powojennych mieściła się w nim stolarnia.Obecnie Muzeum Ziemi Sowiogórskiej 
  • willa z apteką,ul.Główna 21,z 1904 r. 
inne zabytki:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz