czwartek, 9 marca 2017

Wojciech Kuczkowski

Ps.Jastrzębiec(ur.16 stycznia 1930 w Bielsku Podlaskim)polski pisarz,poeta,prozaik,eseista,reportażysta,ekolog,nauczyciel i wychowawca młodzieży,instruktor harcerski,harcmistrz,działacz turystyczny i krajoznawca,żeglarz i miłośnik turystyki wodnej,podróżnik,autor książek i artykułów krajoznawczych,organizator"Powitania Unii Europejskiej na polskich wodach w 2004 roku".
Życiorys
Urodził się 16 stycznia 1930 w Bielsku Podlaskim w rodzinie oficera Policji Państwowej.Dzieciństwo spędził w Augustowie,natomiast podczas wojny przebywał w Pińczowie,gdzie uczęszczał na komplety tajnego nauczania gimnazjalnego.Pod koniec II wojny światowej został zaprzysiężony jako członek Szarych Szeregów.W latach 1947–1957 mieszkał we Wrocławiu,gdzie studiował polonistykę.Udzielał się w Kole Młodych Pisarzy przy ZLP.Od 1952 r.pracował jako nauczyciel języka polskiego.W 1957 r.wyjechał do pracy w Kowarach,w 1962 r.został przeniesiony służbowo do Warszawy i oddelegowany do pracy w Głównej Kwaterze ZHP i prasie harcerskiej.W 1965 r.wrócił do pracy nauczycielskiej.Od wojny do chwili obecnej czynny w ruchu harcerskim.Aktualnie członek Harcerskiego Kręgu Morskiego im.gen.Mariusza Zaruskiego i Stowarzyszenia Szarych Szeregów.W Polskim Związku Żeglarskim pełnił funkcję członka komisji Żeglarstwa Śródlądowego Zarządu Głównego,w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym był wiceprzewodniczącym Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK.Autor mapy hydro nawigacyjnej Polskie śródlądowe szlaki żeglowe.Najnowsza wersja mapy została wydana w 2007 r.dzięki wsparciu Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.Na mapie tej umiejscowiono wszystkie śluzy,nadzory wodne,placówki administracji wodnej oraz wodowskazy.Również rewers mapy zawiera wiele cennych informacji,przede wszystkim namiary placówek i oznaczenia.
Odznaczenia i wyróżnienia
Wojciech"Jastrzębiec"Kuczkowski otrzymał liczne odznaczenia państwowe oraz wyróżnienia harcerskie i turystyczne,m.in.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz