czwartek, 9 marca 2017

Marian Konieczny

Marian Adam Konieczny(ur.13 stycznia 1930 w Jasionowie)polski rzeźbiarz,profesor i rektor w latach 1972–1981 Akademii Sztuk Pięknych im.Jana Matejki w Krakowie(od 1968 do 1972 r.dziekan wydziału rzeźby),poseł na Sejm PRL VIII i IX kadencji z ramienia PZPR,członek Rady Krajowej PRON w 1983 r.w 1975 r.delegat na VII Zjazd PZPR,w 1978 r.członek egzekutywy Komitetu Krakowskiego PZPR oraz przewodniczący Krakowskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu.Honorowy członek Akademii Sztuk Pięknych ZSRR.
Życiorys
Uczęszczał do Gimnazjum Klasycznego w Brzozowie.Absolwent Akademii Sztuk Pięknych im.Jana Matejki w Krakowie z 1954 r.oraz Instytutu im.Repina w Petersburgu,gdzie studiował w latach 1954–1958.W 1958 r.podjął pracę w ASP w Krakowie.Uczeń Xawerego Dunikowskiego.W latach 1948–1954 należał do Związku Młodzieży Polskiej.W 1953 r.wstąpił do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.Od 1958 do 1980 r.był członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego.Przystąpił także do Związku Polskich Artystów Plastyków.
Autor wielu pomników,m.in.:
Twórca wielkich kompozycji rzeźbiarskich,medali,portretów sławnych Polaków m.in.Konrada Swinarskiego,Krzysztofa Pendereckiego.Marian Konieczny jest także twórcą pomnika nagrobnego aktorki Barbary Kwiatkowskiej-Lass,zrealizowanego w 1998 r.oraz pomnika nagrobnego prof.Wiktora Zina zrealizowanego w 2012 r.obydwa na Cmentarzu Rakowickim.
Nagrody i odznaczenia
W 1966 r.otrzymał nagrodę państwową I stopnia.Postanowieniem z 23 grudnia 1999 został odznaczony przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.W 2009 r.został odznaczony Złotym Medalem„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz