czwartek, 9 marca 2017

Krystian Seibert

Ur.7 stycznia 1930 w Chorzowie zm.21 stycznia 2015 polski architekt i urbanista,wieloletni główny architekt Miasta Krakowa autor koncepcji urbanistycznych wielu miast w Polsce i za granicą.Projektant szeregu oryginalnych budowli,publicysta i wykładowca. 
Życiorys
Krystian Seibert urodził się w Chorzowie,7 stycznia 1930.Był synem Wilhelma Józefa Seiberta i Elżbiety(Elzy)Wandy z domu Oleś.Obydwoje rodzice wywodzili się z mniejszości austriackiej i niemieckiej ze Śląska i z okolic Krakowa.Ojciec,działacz PPS,spędził kilka lat w więzieniu we Wronkach w ramach politycznych działań wymierzonych przeciwko przedwojennej inteligencji.Krystian był absolwentem Politechniki Krakowskiej.Uzyskał dyplom I stopnia(1949-52)oraz dyplom magisterski z architektury i urbanistyki(1952-54).Uprawnienia budowlane uzyskał w 1958 r.Doktorat z wyróżnieniem w zakresie planowania urbanistycznego obronił w roku 1973 na Politechnice Krakowskiej.Miał czworo dzieci:dwie córki i dwóch synów.
Działalność zawodowa
Jeszcze jako student Krystian Seibert rozpoczął swoją karierę zawodową od projektów mieszkaniowych,następnie zainteresował się urbanistyką i budownictwem monumentalnym.Z biegiem czasu nabył rozległą praktykę w projektowaniu.Projekty autorstwa Krystiana Seiberta były zawsze oparte na analizach metodologicznych i dyskusjach zawodowych w skali kraju i regionu.Opracowywał schematy wykonywania planów przestrzennych i procesów planowania układu osadniczego oraz zagospodarowania i ochrony środowiska wielu miast.Jego pierwsze prace zawodowe były wykonane w zespole autorskim wspólnie z Jerzym Kozłowskim i Zbigniewem Wolakiem w pracowni urbanistycznej w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Krakowie.Krystian Seibert prowadząc zespół opracowywał plany miejscowe dla miast i szczegółowe plany osiedli mieszkaniowych oraz terenów przemysłowych i obszarów zielonych(1953-62).Zaprojektował i zrealizował w zespole kościół pw.Matki Boskiej Fatimskiej w Tarnowie(1957 r.)Wykonał szereg planów ogólnych i szczegółowych oraz projektów domów jednorodzinnych i obiektów sakralnych dla Tarnowa(1958 r.)oraz Zakopanego i Regionu Tatrzańskiego(1965 r.)Po dziesięciu latach wyjechał na kontrakt do Syrii,gdzie był konsultantem w zakresie urbanistyki i architektury(1962-65)oraz opracowywał plany ogólne miast,systemy komunikacji i szczegółowe plany osiedli mieszkaniowych,np.projekt rozbudowy Latakii 150 tys.miasta z terenami mieszkaniowymi,rekreacyjnymi i przemysłowymi(1966 r.)Był głównym projektantem Nowego Miasta Al-Saura(z arab.Rewolucja)na pustyni w Syrii przy tamie nad rzeką Eufrat plan ogólny miasta dla 100 tys.mieszkańców oraz szczegółowe plany wykonawcze(1966-68).Wykonał również projekt centralnej części Damaszku(1968 r.)Po powrocie do kraju Krystian Seibert pracował jako starszy wykładowca na Podyplomowym Studium Architektonicznym Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej(1968-71)oraz jako Główny i następnie Generalny Projektant Planu Ogólnego Krakowa i Krakowskiego Zespołu Miejskiego w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej(1971-78).W tym okresie zaprojektował kościół w Klimontowie(1978 r.współpraca z M.Popławską).Był Głównym Architektem Krakowa i Dyrektorem Wydziału Architektury Zarządu Miejskiego.Wówczas stał się odpowiedzialny za techniczne i administracyjne sprawy rozwoju przestrzennego Krakowa(1978-83).Uczestniczył w dyskusjach organizacyjnych,jak np.w projekcie porozumienia między Krakowem a Norymbergą w sprawie budowy metra w Krakowie.Zainicjował zmiany w ruchu komunikacyjnym w Starym Mieście m.in.poprzez ograniczenie komunikacji samochodowej w obrębie Rynku Głównego w Krakowie.Jego pracą habilitacyjną była książka napisana w 1983 pt.„Plan Wielkiego Krakowa”,którą uważał za szczytowe osiągnięcie w swojej karierze zawodowej.Koncepcja Seiberta ujmuje wszystkie zjawiska zgodnie z zasadami myślenia urbanistycznego,które wymaga kompleksowego ujęcia wszystkich zjawisk i które,w różnorodności i złożoności uwarunkowań i potrzeb znajduje optymalną odpowiedź dla realizacji wielostronnych aspiracji współczesnego człowieka.Badano trzy typy rozwiązań urbanistycznych modeli:skoncentrowanych,pasmowych i satelitarnych.Zaprojektowany układ przestrzenny Krakowskiego Zespołu Miejskiego jest odzwierciedleniem propagowanych w latach 70 zasad pasmowo-węzłowego systemu sieci osadniczej kraju i linearnych systemów wielkich aglomeracji,bazujących na wykorzystaniu szybkich środków transportu zbiorowego,w tym metro.Na tych właśnie zasadach zaprojektowano w planie KZM pasmo północne(Tonie Nowa Huta) i południowe(Skawina Wieliczka Bodzanów)spięte obszarem śródmieścia.Plan ten został wyróżniony wieloma nagrodami,między innymi I Nagrodą Ministerstwa Gospodarki Komunalnej.Zaniechanie realizacji znacznych elementów tego planu jest niewątpliwie przyczyną niepełnej funkcjonalności układu Krakowa.W 1983 r.wyjechał do Australii na kontrakt z Ministerstwem Planowania i Architektury w stanie Victoria.Podjął pracę jako Główny Projektant następnie Manager i Dyrektor do spraw urbanistycznych(Urban Design)w Ministerstwie Planowania i Ochrony Środowiska w Melbourne.Kierował opracowaniem między innymi:planem strategicznym Melbourne(3,5-4,5 mln mieszkańców),planem regionalnym stanu Victoria,planem przekształcenia starych terenów portowych(Docklands)oraz projektem nowego centrum śródmiejskiego Southbank(1983-95).W 1995 r.Krystian Seibert został zaproszony do udziału w międzynarodowym konkursie na Głównego Architekta Rijadu.Zajął pierwsze miejsce i został zatrudniony jako Generalny Projektant Stolicy Arabii Saudyjskiej(Rijad).Działał pod auspicjami Wysokiej Komisji Królewskiej i był odpowiedzialny za wszystkie opracowania urbanistyczne i realizacyjne dla dynamicznie rozwijającej się stolicy,m.in.opracowanie planu strategicznego rozwoju Rijadu dla ok.6,5 mln mieszkańców do 2025 r.obejmujący wszystkie aspekty rozwojowe w tym zagadnienia socjoekonomiczne,środowiskowe,techniczne i transportowe oraz przestrzenne i architektoniczne(24 tomy),opracowanie założeń dla rewaloryzacji i ochrony wartości naturalnych wielkiej doliny Wadi Hanifa;współpracował przy opracowaniu koncepcji planu regionalnego dla centralnej części Arabii Saudyjskiej(1995-2007).W 2007 r.wrócił do Polski,aby włączyć się w nurt prac nad rozwojem miasta Krakowa,dostrzegając wiele zmian nie zawsze dobrych dla charakteru miasta.Był członkiem wielu stowarzyszeń zarówno w kraju jak i zagranicą:Stowarzyszenia Architektów Polskich(SARP)od 1963 r. i Planning Institute of Australia(PIA)od 1987 r.Członek honorowy Niemieckiego Instytutu Planowania i Rozwoju(DASL)w Monachium,Królewskiego Instytutu Planowania Urbanistycznego(RTPI)w Londynie.Był również członkiem Komitetów Roboczych Polskiej Akademii Nauk(PAN)w latach 1970-83.Był wiceprezesem Zarządu Głównego Towarzystwa Urbanistów Polskich(TUP)w latach(1975-84).
Działalność akademicka
Starszy wykładowca,docent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej gościnny wykładowca na Uniwersytetach w Brisbane,Hamburgu,Hanowerze,Damaszku,Melbourne(1965-2000).
Nagrody i odznaczenia
Dr Krystian Seibert został odznaczony wieloma nagrodami i wyróżnieniami,między innymi:Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi,Srebrną Odznaką honorową„Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych”,Srebrnym odznaczeniem im.Janka Krasickiego,Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.Następnie dostał Nagrodę Brata Alberta za osiągnięcia w projektowaniu obiektów sakralnych,Nagrodę Miasta Krakowa oraz Alistair Hepburn Award australijską nagrodę urbanistów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz