sobota, 4 marca 2017

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

UMFC dawniej Akademia Muzyczna im.Fryderyka Chopina w Warszawie,PWSM w Warszawie,Konserwatorium Muzyczne w Warszawie najstarsza i największa uczelnia muzyczna w Polsce,a także jedna z najstarszych w Europie.Posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego sztuk muzycznych w zakresie dyrygentury,kompozycji i teorii muzyki,instrumentalistyki i wokalistyki. 
Historia
Uniwersytet swoją tradycję wywodzi ze Szkoły Głównej Muzyki założonej w 1810 r.przez Józefa Elsnera i Wojciecha Bogusławskiego. Od maja 1811 roku działała powołana przez Bogusławskiego przy Teatrze Narodowym Szkoła Dramatyczna dla aktorów i śpiewaków tego teatru,gdzie uczono m.in.muzyki instrumentalnej,śpiewu i tańca.Przemiany tej szkoły w uczelnię muzyczną dokonał Józef Elsner.Od 1821 r.szkoła działała jako Instytut Muzyki i Deklamacji(część Oddziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warszawskiego),w 1826 r.podzielona na dwie instytucje:Szkołę Główną Muzyki(w ramach UW) i Szkołę Dramatyczną i Śpiewu(kształcenie podstawowe i średnie).Szkoła Główna Muzyki przestała istnieć wraz z zamknięciem przez władze rosyjskie Uniwersytetu Warszawskiego w 1831 r.(była to jedna z represji po powstaniu listopadowym).Kontynuacją działalności szkoły był założony w 1861 r.przez Apolinarego Kątskiego Instytut Muzyczny,który działał do 1918 r.następnie przekształcając się w Konserwatorium Państwowe.Ono z kolei po 1 września 1939 przyjęło nazwę Staatliche Musikschule in Warschau.Podczas powstania warszawskiego w 1944 r.został zburzony główny budynek uczelni przy mieszczący się przy ul.Okólnik 2.Po II wojnie światowej w 1946 r.szkoła otrzymała nazwę Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej,a zajęcia prowadzone były w pałacykach przy Alejach Ujazdowskich.W latach 40 jej prorektorem był prof.Faustyn Kulczycki.W 1962 r.szkoła otrzymała status akademicki,co dało jej możliwość wydawania dyplomów magistra sztuki na wszystkich kierunkach studiów.W roku 1955 został zorganizowany konkurs architektoniczny na koncepcję nowego budynku dla Akademii Muzycznej.Konkurs ten wygrała praca nr 62 wykonana przez zespół składający się z 4 osób:Witold Benedek,Stanisław Niewiadomski,Stefan Sienicki,Władysław Strumiłło.W latach 1960–1966 nastąpiła budowa obecnego gmachu uczelni przy ul.Okólnik 2 według projektu zespołu w składzie:Witold Benedek,Stefan Sienicki,Stanisław Niewiadomski i Władysław Strumiłło.W 1974 r.została powołana filia szkoły w Białymstoku mieszcząca się przy ul.Kawaleryjskiej 5,którą w 2007 r.przekształcono w Wydział Zamiejscowy.W 1979 r.szkoła przyjęła imię jednego z pierwszych jej uczniów Fryderyka Chopina,stając się oficjalnie Akademią Muzyczną.Ustawą z dnia 25 kwietnia 2008 roku uczelnia otrzymała aktualną nazwę.
Wydziały
 • Wydział I Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki
 • Wydział II Fortepianu,Klawesynu i Organów
 • Wydział III Instrumentalny
 • Wydział IV Wokalno-Aktorski
 • Wydział V Dyrygentury Chóralnej,Edukacji Muzycznej,Muzyki Kościelnej,Rytmiki i Tańca
 • Wydział VI Reżyserii Dźwięku
 • Wydział VII Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
Jednostki ogólno uczelniane i międzywydziałowe
 • Międzywydziałowa Katedra Psychologii Muzyki(kierownik Barbara Kamińska)
 • Biblioteka Główna UMFC
  • Czytelnia
  • Wypożyczalnia
  • Fonoteka
 • Biuro Promocji i Współpracy Zagranicznej
 • Biuro Koncertowe
 • Uczelniany Ośrodek Informatyczny
 • Wydawnictwo UMFC
Zespoły Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
Orkiestra Symfoniczna UMFC
Chór Mieszany UMFC
Chopin Academia Orchestra
Międzyuczelniana Orkiestra Barokowa
Big-Band UMFC
 • Kierownictwo artystyczne Piotr Kostrzewa
Warszawski Chór Chłopięcy i Męski przy UMFC
Kameralny zespół wokalny Chopin Vocal Consort
Warszawscy Soliści Concerto Avenna
Dyrektorzy i rektorzy
Dyrektorzy Szkoły Dramatycznej w Warszawie(1810−1821)
Dyrektorzy Szkoły Publicznej Muzyki Elementarnej/Instytutu Muzyki i Deklamacji(1821−1826)
Dyrektorzy Szkoły Głównej Muzyki w Warszawie(1826−1830)
Dyrektorzy Instytutu Muzycznego Warszawskiego(1861−1918)
Rektorzy Państwowego Konserwatorium Warszawskiego(1919−1930)
Rektorzy Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie(1930−1939)
Dyrektorzy Staatliche Musikschule in Warschau(1940−1944)
Rektorzy Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie(1945−1979)
Rektorzy Akademii Muzycznej im.Fryderyka Chopina w Warszawie(1979−2008)
Rektorzy Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina(od 2008 r.)
Władze uczelni(kadencja 2016-2020)
 • JM Rektor prof.zw.dr hab.Klaudiusz Baran
 • Prorektor ds.studenckich i dydaktyki prof.UMFC dr hab.Aleksander Kościów
 • Prorektor ds.nauki prof.zw.dr hab.Paweł Łukaszewski
 • Prorektor ds.zagranicznych prof.UMFC dr hab.Paweł Gusnar

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz