czwartek, 9 marca 2017

Tadeusz Cepak

Ur.21 stycznia 1930 w Chodenicach generał brygady WP.Do 1948 r.uczeń liceum w Bochni,następnie wstąpił do Oficerskiej Szkoły Piechoty nr 2 w Jeleniej Górze.Od grudnia 1949 r.kapral podchorąży i dowódca plutonu,od maja 1950 r.podporucznik,od 1951 r.dowódca kompanii.W latach 1953-1956 studiował w Akademii Sztabu Generalnego WP w Rembertowie,później służył w Zarządzie II(wywiadzie)Sztabu Generalnego WP.W 1960 r.skończył studia prawnicze w Szkole Głównej Służby Zagranicznej w Warszawie.1961-1965 zastępca attaché wojskowego w Ambasadzie PRL w Kairze,1969-1972 szef wydziału rozpoznawczego sztabu 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej w Legionowie i później w Oddziale Rozpoznawczym Sztabu Warszawskiego Okręgu Wojskowego.W 1970 r.został doktorem prawa na UMK w Toruniu i pułkownikiem.1972-1974 studiował w Akademii Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR im.K.Woroszyłowa w Moskwie,po czym został starszym inspektorem ds.rozpoznania wojskowego w Zarządzie II Sztabu Generalnego WP 1974-1975 dowódca drugiej zmiany Polskiej Wojskowej Jednostki Specjalnej ONZ na Bliskim Wschodzie(Egipt i Syria),później zastępca szefa Zarządu II Sztabu Generalnego WP ds.rozpoznania wojskowego i docent w katedrze Strategii Akademii Sztabu Generalnego WP w Rembertowie.1979-1983 zastępca pełnomocnika szefa Sztabu Generalnego WP ds.specjalnych.Zastępca szefa polskiej delegacji na rokowania wiedeńskie w sprawie redukcji zbrojeń w Europie Środkowej.1984-1987 szef Zarządu II Rozpoznania Wojskowego w Głównym Zarządzie Szkolenia Bojowego WP,a 1987-1990 szef Biura ds.Specjalnych Sztabu Generalnego WP i Stały Przedstawiciel MON do Specjalnej Komisji ds.Rozbrojenia Państw Układu Warszawskiego.Jesienią 1988 r.mianowany generałem brygady;nominację wręczył mu w Belwederze Zwierzchnik Sił Zbrojnych PRL gen.armii Wojciech Jaruzelski.1990-1992 szef Zarządu XV Wojskowych Spraw Zagranicznych SG WP,1992-1993 szef Zarządu Wojskowych Spraw Zagranicznych MON.Od marca 1993 r.w stanie spoczynku.Od września 1999 r.prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.Zastępca przewodniczącego Rady Fundacji"Servi Pacis".
Odznaczenia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz