sobota, 8 kwietnia 2017

Zdzisław Kuksewicz

Ur.11 marca 1930 w Grodnie polski filozof,jeden z najwybitniejszych żyjących polskich znawców filozofii średniowiecznej,profesor zwyczajny,Instytut Filozofii i Socjologii PAN,instytut Filozofii Uniwersytet Łódzki,Collegium Civitas w Warszawie.Emeryt. 
Życiorys
Był absolwentem KUL w 1953 roku.W latach 1948–1957 był członkiem ZMP,w latach 1957–1982 należał do PZPR.Wchodzi w skład komitetu redakcyjnego czasopisma Studia Mediewistyczne.Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
Prace
Publikacje książkowe
 • "Z dziejów filozofii na uniwersytecie krakowskim w XV wieku"(1965 r.)
 • "Awerroizm łaciński XIII wieku"(1971 r.)
 • "Albertyzm i tomizm w XV w.w Krakowie i Kolonii"(1973 r.)
 • "Filozofia średniowieczna jako ideologia"(1973 r.)
 • "Zarys filozofii średniowiecznej"(1973 r.)
 • "Filozofia człowieka.Teoria duszy"(1975 r.)
 • "Zarys filozofii średniowiecznej:filozofia łacińskiego obszaru kulturowego"(1979 r.wiele późniejszych wydań)
 • "Zarys filozofii średniowiecznej:filozofia bizantyjska,krajów zakaukaskich,słowiańska,arabska i żydowska(1982 r.)
 • "Średniowieczny awerroizm żydowski(2005 r.)
 • "De Siger de Brabant a Jacques de Plaisance.La theorie de l'intellect chez les averroistes latins des XIIIe et XIVe siecle.Wroclaw-Varsovie"(1968 r.)
Artykuły
Poczynając od:
 • Główne źródła„Komentarza do De anima”Jana z Głogowa„Studia Mediewistyczne”4,s.5-204,1963 r.
 • Jana z Głogowa koncepcja duszy„Studia Mediewistyczne”6,s.137-247,1964 r.
 • Ponad 90 pozycji,po polsku,francusku,angielsku.Publikowane w:Studia Mediewistyczne(Warszawa)Mediaevalia Philo
 • sophica Polonorum(Warszawa),Revue philosophique de Louvain(Louvain Belgia),Medioevo(Italia Padwa),Archiv fur Geschichte der Philosophie(Berlin New York),Textes et Etudes du Moyen Age(Paryż)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz