wtorek, 4 kwietnia 2017

Jerzy Piskorz-Nałęcki

Jerzy Wojciech Piskorz-Nałęcki(ur.5 marca 1930 w Warszawie)polski inżynier,doktor nauk technicznych,projektant statków morskich,wynalazca,pedagog,publicysta,poseł na Sejm PRL VI i VII kadencji.
Życiorys
Ojcem Jerzego był Józef,członek Polskiej Organizacji Wojskowej,uczestnik wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r.oficer Wojska Polskiego,inżynier,w czasie okupacji więzień Pawiaka,powieszony przez hitlerowców publicznie w Warszawie w październiku 1942 r.Po ukończeniu w 1947 r.gimnazjum w Warszawie,a w 1950 r.Państwowego Liceum Budownictwa Okrętowego„Conradinum”w Gdańsku został skierowany na studia do Instytutu Inżynierów Floty Morskiej w Odessie na Wydział Budowy Okrętów,który ukończył w 1956 r.z wyróżnieniem,uzyskując dyplom inżyniera.W 1966 r.uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej.W maju 1956 r.rozpoczął pracę w Stoczni Szczecińskiej jako mistrz na Wydziale Obróbki Kadłubów.Następnie był technologiem,konstruktorem,głównym projektantem,Dyrektorem Technicznym Stoczni a potem przez 18 lat,Generalnym Projektantem i Kierownikiem Biura Projektowo-Konstrukcyjnego Stoczni.
Osobisty dorobek projektowy Jerzego Piskorza-Nałęckiego to:
W 1982 r.stworzył własne,prywatne biuro projektowe„Marine Consultants”.Powstał w nim projekt masowca„Ziemia Górnośląska”26000 DWT,w oparciu o,który zbudowano 3 jednostki tego typu w stoczni„Pendik”w Stambule,w Turcji dla Polskiej Żeglugi Morskiej.Stworzył projekty dwu systemów wydobywania konkrecji polimetalowych z dna Pacyfiku(z głębokości 4000 m)oraz projekt statku z pomocniczym napędem rotorowym.W latach 1991–1995 Jerzy Piskorz-Nałęcki prowadził własną firmę„Marmet”w Szczecinie zajmującą się projektowaniem i budową statków.Współpracował ze Stocznią Szczecińską i ze stoczniami niemieckimi w Berlinie,w Berne(k.Bremy) i w Stralsundzie,dostarczając im sekcje kadłubów statków i wysyłając zespoły pracowników do ich montażu.Od 1993 r.jest właścicielem i projektantem firmy projektowo-konsultingowej„Marcon”,gdzie opracował projekt statku szkolno-badawczego„Nawigator XXI”,zbudowany w 1997 roku przez Gdańską Stocznię„Remontową”dla Akademii Morskiej w Szczecinie.W latach 1976–1991 był wykładowcą projektowania okrętów,a następnie profesorem kontraktowym w Instytucie Okrętowym Politechniki Szczecińskiej,a w latach 1994–1995 wykładowcą projektowania okrętów w Akademii Morskiej w Szczecinie.Wydał książkę"Niezatapialność statków"(Wydawnictwo Morskie 1976 r.) i skrypt„Projektowanie statków morskich”(Wydawnictwo Politechniki Szczecińskiej 1981–1982).Posiada 35 patentów krajowych i zagranicznych i tyleż publikacji w fachowych czasopismach krajowych i zagranicznych lub referatów na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.Wydał książki"Potopy"(2005 r.)oraz"Prawdziwa historia Arki Noego"(2007 r.)obie tłumaczone na język angielski.Jest współtwórcą Pomnika Czynu Polaków w Szczecinie.W latach 1972–1980 był posłem na Sejm PRL VI i VII kadencji.Był inicjatorem i autorem ustawy o polskiej morskiej strefie ekonomicznej na Bałtyku oraz współautorem ustawy o morskiej granicy Państwa.Był członkiem PZPR(od 1952 r.w 1964 r.był delegatem na jej IV Zjazd) i SIMP.Odznaczony m.in.Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,Srebrnym Krzyżem Zasługi,Medalem Komisji Edukacji Narodowej i innymi medalami i odznaczeniami honorowymi.
Życie prywatne
Żonaty od 1955 r.Żona Ludmiła,z domu Zubricka,absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego,doktor nauk humanistycznych,odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej i innymi odznaczeniami.W 2005 r.małżonkowie Piskorz-Nałęccy zostali przez Prezydenta RP odznaczeni Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.Mają syna Wojciecha.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz