wtorek, 4 kwietnia 2017

Krystyna Kubicka

Ur.7 marca 1930 w Warszawie,zm.5 marca 2017 tamże polska lekarka,specjalistka w zakresie pediatrii i kardiologii,profesor nauk medycznych. 
Życiorys
Absolwentka IX Liceum Ogólnokształcącego im.Klementyny Hoffmanowej w Warszawie(1949 r.)W 1954 r.ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie.Na tej uczelni uzyskiwała kolejne stopnie naukowe z zakresu nauk medycznych doktora w 1966 r.(na podstawie pracy zatytułowanej"Skurcze dodatkowe serca u dzieci")oraz doktora habilitowanego w 1975 r.(w oparciu o rozprawę"Odległe wyniki leczenia tetralogii Fallota u dzieci ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń hemodynamicznych").W 1987 r.otrzymała tytuł profesora nauk medycznych.Specjalizacje zawodowe uzyskiwała z pediatrii(I stopnia w 1954 r.II stopnia w 1960 r.)oraz z kardiologii dziecięcej(1975 r.)Od 1949 r.pracowała zawodowo,podjęła wówczas zatrudnienie w jednej z organizacji społecznych.W trakcie studiów została redaktorką w Państwowym Zakładzie Wydawnictw Lekarskich,pozostała tam również po uzyskaniu dyplomu lekarza na podstawie nakazu pracy.Od 1955 r.jednocześnie była wolontariuszką w II Klinice Pediatrycznej Akademii Medycznej,a dwa lata później została tam zatrudniona na stanowisku asystenta.W latach 70 kierowała Oddziałem Kardiologii tej kliniki.W 1976 r.stanęła na czele Zespołu Kardiologii Centrum Zdrowia Dziecka.Rok wcześniej zajmowała się organizacją pierwszej w Polsce Pediatrycznej Pracowni Echokardiograficznej.Od 1980 r.do czasu przejścia w 2001 r.na emeryturę kierowała Kliniką Kardiologii CZD.Była autorką licznych prac naukowych z zakresu pediatrii i kardiologii dziecięcej,w tym autorką lub współautorką około 20 monografii i podręczników akademickich.W prowadzonych badaniach zajmowała się m.in.diagnostyką i leczeniem wad wrodzonych serca przed i po leczeniu kardiochirurgicznym,diagnostyką i leczeniem kardiomiopatii,chorób wsierdzia i osierdzia,a także chorób zapalnych mięśnia sercowego.Uzyskała członkostwo w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym(pełniła funkcję członkini zarządu głównego,otrzymała członkostwo honorowe) i Polskim Towarzystwie Pediatrycznym.Była konsultantem krajowym w dziedzinie kardiologii dziecięcej(1994–1998) i członkinią rady naukowej przy ministrze zdrowia(2001–2005).Od 1951 r.do śmierci była żoną profesora Leszka Kubickiego.
Odznaczenia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz