wtorek, 4 kwietnia 2017

Zbigniew Grabowski(inżynier)

Ur.8 marca 1930 w Warszawie polski geotechnik,profesor,nauczyciel akademicki,rektor Politechniki Warszawskiej,minister w rządzie Mieczysława Rakowskiego. 
Życiorys
Ukończył Liceum im.Hugona Kołłątaja w Warszawie.Następnie w 1950 r.podjął studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Warszawskiej.Od tego samego roku należał do PZPR.Studia ukończył w 1954 r.jako inżynier budownictwa lądowego w zakresie mechaniki gruntów i fundamentowania.Od 1953 r.pracował w Politechnice Warszawskiej,w 1956 r.uzyskał stopień magistra inżyniera budownictwa przemysłowego.W 1964 r.na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej obronił doktorat zrealizowany pod kierunkiem profesora Zenona Wiłuna.W 1967 r.uzyskał habilitację.W 1970 r.został profesorem nadzwyczajnym,a w 1975 r.profesorem zwyczajnym.W roku 1970 r.objął kierownictwo utworzonego w wyniku reorganizacji uczelni Instytutu Dróg i Mostów w strukturze Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.W roku 1985 powołany na rektora Politechniki Warszawskiej.Funkcję tę pełnił do 1988 r.Od 14 października 1988 do 1 sierpnia 1989 był ministrem kierownikiem Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń w rządzie Mieczysława Rakowskiego.Był również członkiem Rady Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa PRL Wojciechu Jaruzelskim z ramienia PZPR.Wolnomularz, od 1990 r.członek Wielkiego Wschodu Francji,a następnie Wielkiego Wschodu Polski;od 1991 r.przewodniczący warszawskiej loży"Nadzieja",prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.Wielokrotnie nagradzany i odznaczany.Otrzymał między innymi Krzyż Oficerski i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi,Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz wiele odznaczeń branżowych i resortowych.
Stanowiska
 • 1953 r.dydaktyk w Katedrze Mechaniki Gruntów i Fundamentowania na Wydziale Budownictwa Przemysłowego PW
 • 1953-1954 inżynier budowy na budowie Dworca Centralnego w Warszawie
 • 1956-1957 starszy projektant w biurze Projektów Konstrukcji Stalowych Budownictwa
 • 1958-1961 kierownik działu technicznego Politechniki Warszawskiej
 • 1961-1962 dyrektor techniczny w administracji Politechniki Warszawskiej
 • 1960-1964 starszy asystent w Katedrze Geotechniki na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej
 • 1964-1967 adiunkt w Katedrze Geotechniki na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej
 • 1967-1970 docent etatowy w Katedrze Geotechniki na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej
 • 1969-1975 Konsultant naukowy z zakresu geotechniki w Przedsiębiorstwie„Geoprojekt”
 • 1970-1986 dyrektor Instytutu Dróg i Mostów na Wydziale Inżynierii Lądowej
 • 1985-1988 Rektor Politechniki Warszawskiej
 • 1988-1989 minister kierownik Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń
 • 1976-1991przewodniczący Rad Naukowych w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • 1974-1991 przewodniczący w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów
 • 1978-1990 przewodniczący w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Kolejnictwa
 • 1978-1985 przewodniczący w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego„Hydrobudowa”
 • 1975-1986 wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlane
 • Od 1983 r.przewodniczący Rady Naukowo-Konsultacyjnej Metra Warszawskiego
 • 1984-1986 przewodniczącym Sekcji Nauk Technicznych CKK
 • 1978-2000 przewodniczący Polskiego Komitetu Wielkich Zapór
Członkostwa
 • Członek Rady Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa PRL Wojciechu Jaruzelskim
 • 1990 r.członek Wielkiego Wschodu Francji
 • Polskiego Towarzystwa Chemicznego
 • członek Faraday Society(potem Royal Chemical Society)
 • 1972 r.członek European Photochemistry Association
 • 1990-1992 członek Komitetu Nauki i Postępu Technicznego
 • 1992 r.członek Zespołu ds.Wydawnictw Komitet Badań Naukowych(KBN)
 • 1973-1986 członek Centralnej Komisji ds.Kadr Naukowych
 • członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Mechaniki Gruntów i Fundamentowania ISSMFE
 • członek Międzynarodowej Komisji Wielkich Zapór ICOLD
 • członek Sekcji Mechaniki Gruntów,Fundamentowania i Skał oraz Sekcji Konstrukcji Hydrotechnicznych w Komitecie Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN
Nagrody i wyróżnienia
Działalność pozanaukowa
Z. Grabowski od wielu lat działa społecznie:

 • od 1995 r.w Kapitule Orderu Uśmiechu(wiceprezes)
 • od 1993 r.w Krajowej Radzie Nauki ZNP
 • od 1997 r.w Polskim Komitecie Normalizacyjnym

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz