wtorek, 4 kwietnia 2017

Jerzy Wyrozumski

Życiorys
Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im.Henryka Sienkiewicza w Koźlu.Studia historyczne ukończył w 1955 r.Uniwersytecie Jagiellońskim.Doktorat uzyskał w 1963 r.na podstawie pracy"Tkactwo małopolskie w wiekach średnich",w 1981 r.został profesorem nadzwyczajnym,a w 1993 r.profesorem zwyczajnym nauk humanistycznych.Jego specjalność naukową stanowią dzieje polskiego średniowiecza,zwłaszcza problematyka gospodarczo-społeczna i ustrojowa oraz ruchy społeczno-religijne w Europie.26 kwietnia 2005 uzyskał tytuł Doctor honoris causa w Akademii Bydgoskiej im.Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.Wielokrotnie był nagradzany i odznaczany za swoją działalność i naukową twórczość,m.in.Komandorią Orderu św.Sylwestra i srebrnym medalem Cracoviae Merenti.9 listopada 2010 otrzymał Nagrodę Miasta Krakowa za szczególne osiągnięcia w zakresie badań mediewistycznych,zwłaszcza nad dziejami średniowiecznego Krakowa w dziedzinie nauki i techniki.W 2014 r.otrzymał estoński Order Krzyża Ziemi Maryjnej 4 klasy.
Publikacje
 • Dzieje Polski piastowskiej(VIII wiek–1370 r.)tom II serii Wielka Historia Polski
 • Historia Polski do 1505 r.
 • Kazimierz Wielki
 • Dzieje Krakowa,t.1
 • Dzieje Polski późnośredniowiecznej(1370–1506)
 • Dzieje Polski średniowiecznej
 • Kronika Krakowa
 • Państwowa gospodarka solna w Polsce do schyłku XIV w.
 • Tkactwo małopolskie w późnym średniowieczu
 • Beginki i begardzi w Polsce
 • Związki czeladnicze w Polsce średniowiecznej
 • Horyzont polityczny Jana z Czarnkowa
 • Legenda pruska o świętym Wojciechu
Wypromowane prace doktorskie
 • Annalistyka małopolska XIII–XV wieku.Kierunki rozwoju i treści ideowe,2001 r.Wojciech Drelicharz
 • Dzieje miasta Wieliczki(do połowy XVII wieku),1993 r.Józef Piotrowicz
 • Elita urzędnicza Małopolski w otoczeniu ostatnich koronowanych Piastów,2003 r.Andrzej Marzec
 • Kariery Piastów Śląskich na Węgrzech w XIV wieku,1995 r.Stanisław A.Sroka
 • Księstwa oświęcimskie i zatorskie wobec Korony Polskiej w latach 1438–1513.Dzieje polityczne,1998 r.Krzysztof Prokop
 • Kształtowanie się litewskiej rady wielkoksiążęcej w Wielkim Księstwie Litewskim w XV wieku,1995 r.Lidia Korczak
 • Osadnictwo Wizny i ziemi wiskiej do 1529 roku,1997 r.Czesław Brodzicki
 • Szkoły katedralne metropolii gnieźnieńskiej w średniowieczu na tle europejskim,1992 r.Krzysztof Stopka
 • Uposażenie krakowskiej kapituły katedralnej w średniowieczu,1999 r.Marek Kowalski
 • Wojciech Jastrzębiec(ok.1362–1436).Duchowny i mąż stanu,1995 r.Grażyna Lichończak-Nurek

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz