wtorek, 21 stycznia 2014

Daniel Mikołajewski

(ur.1560,zm.1633)polski duchowny i teolog reformowany,senior zborów na Kujawach, współ tłumacz Biblii gdańskiej,jednego z najpopularniejszych polskich przekładów Pisma Świętego.Pięć lat studiował we Frankfurcie nad Odrą,następnie pracował w Heidelbergu jako nauczyciel dzieci z rodu Przyjemskich.Po powrocie do Rzeczypospolitej,w 1590 roku,opublikował rozprawę polemiczną przeciw Jakubowi Wujkowi pod tytułem O Sakramencie Ciała i Krwie Pańskiey.W 1591 roku został ordynowany na ministra w Radziejowie,gdzie mieszkał jego ojciec.W 1593 roku,w odpowiedzi na anty protestanckie dzieło Stanisława Reszki Ministromachia,opublikował pod pseudonimem Jan Krzuski broszurę Vindiciae...,dedykowaną Świętosławowi Orzelskiemu,staroście radziejowskiemu wyznania luterańskiego.W 1597 roku został seniorem zborów reformowanych na Kujawach.W 1599 roku brał udział w zjeździe protestantów i dyzunitów w Wilnie,podczas którego spotkał się z pastorem Marcinem Janickim;po jego zakończeniu przeprowadził sześciogodzinną dysputę z jezuitą Marcinem Śmigleckim,której opis dedykował Andrzejowi Leszczyńskiemu.W 1601 roku udał się do Bazylei,gdzie studiowali syn i pasierb Leszczyńskiego;na życzenie wojewody spotkał się w Genewie z Teodorem de Bèze,któremu przedstawił obu młodzieńców.W 1604 roku Danielowi Mikołajewskiemu oraz Janowi Turnowskiemu,seniorowi Jednoty czeskiej w Wielkopolsce,zlecono rewizję przekładu Nowego Testamentu,opracowanego przez Marcina Janickiego w 1600 roku.Nowy Testament został wydany w 1606 roku;nie wiadomo,w jakim stopniu tekst opiera się na tekście Janickiego.Daniel Mikołajewski kontynuował pracę nad przekładem wykorzystując tekst Poligloty antwerpskiej;cały tekst Biblii opublikowany został w 1632 roku.W latach 1615-1627 pełnił urząd pastora w Izbicy Kujawskiej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz