czwartek, 20 lipca 2017

Jan Ciechanowski(historyk)

Jan Mieczysław Ciechanowski pseud.Jastrząb(ur.16 kwietnia 1930 w Warszawie,zm.13 stycznia 2016 w Londynie)polski historyk,nauczyciel akademicki,profesor nauk humanistycznych,powstaniec warszawski,od 1946 r.na emigracji w Wielkiej Brytanii.
Życiorys
Był synem Bolesława Ciechanowskiego.W 1943 r.został żołnierzem Armii Krajowej w zgrupowaniu„Siekiera”,używał pseudonimu Jastrząb.Dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych.Walczył w powstaniu warszawskim,w trakcie którego został ranny.Po jego upadku znalazł się w niewoli niemieckiej.Po wojnie osiadł w Wielkiej Brytanii,gdzie w późniejszych latach zajął się pracą naukową jako historyk,dochodząc do stanowisk profesorskich na University College London.Publikował m.in.prace naukowe poświęcone powstaniu warszawskiemu.W wydanej po raz pierwszy w Londynie w 1971 r. i następnie wielokrotnie wznawianej książce sprzeciwiał się przekonaniu o konieczności wybuchu powstania,które ocenił jako błąd i klęskę.Krytykował również Normana Daviesa za jego podejście do powstania warszawskiego zaprezentowane w publikacji"Powstanie'44".W latach 90 Jan Ciechanowski brał udział w pracach Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej.Brał udział w założeniu Wyższej Szkoły Humanistycznej im.Aleksandra Gieysztora w Pułtusku,został dyrektorem Centrum Studiów Europejskich i wykładowcą Wydziału Nauk Politycznych tej uczelni.Był współpracownikiem„Zeszytów Historycznych”.
Odznaczenia
W 1944 r.odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych.W 2005 r.w uznaniu wybitnych zasług w propagowaniu polskiej historii i tradycji narodowych,za osiągnięcia w upamiętnianiu polsko-brytyjskiej współpracy wywiadowczej w czasie II wojny światowej,prezydent Aleksander Kwaśniewski odznaczył go Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz