czwartek, 29 czerwca 2017

Zygmunt Perz

Ur.13 kwietnia 1930 w Zielonej górze koło Obrzycka polski jezuita,profesor,wykładowca Bobolanum,w latach 1979-1985 prowincjał Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego.
Życiorys
Urodził się w miejscowości Zielona Góra w gminie Obrzycko w 1930 r.Przed wojną ukończył trzy klasy szkoły podstawowej,w czasie wojny uczył się pod okiem ojca.Po wojnie ukończył gimnazjum w Szamotułach,a liceum w Poznaniu,gdzie zdał maturę.9 września 1951 wstąpił do jezuitów.Odbył dwuletni nowicjat w Kaliszu.Następnie studiował na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego,gdzie w 1956 r.uzyskał licencjat z filozofii.W latach 1956-1960 studiował na Bobolanum w Warszawie,zakończone licencjatem z teologii.Następnie studiował na KUL,gdzie w 1963 r.obronił pracę doktorską z teologii moralnej,zrealizowaną pod kierunkiem docenta Władysława Poplatka.Od roku 1963 rozpoczął działalność akademicką.Początkowo na stanowisku profesora nadzwyczajnego Bobolanum,a w latach 1968-1971 również w Akademii Teologii Katolickiej jako adiunkt.W 1971 r.wyjechał na roczny staż naukowy do Rzymu,gdzie studiował na Uniwersytecie Gregoriańskim.W latach 1968-1970 oraz 1975-1979 pełnił funkcję rektora kolegium w Warszawie.W 1979 r.mianowany prowincjałem Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego.Funkcję tę sprawował do 1985 r.następnie powrócił do pracy akademickiej.W latach 1974,1983 i 1995 uczestniczył w Kongregacjach Generalnych Towarzystwa Jezusowego.Od 1989 do 1994 r.był kapelanem Aresztu Śledczego przy Rakowieckiej w Warszawie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz