czwartek, 10 listopada 2016

Zbigniew Nowak(generał)

Ur.5 października 1926 w Wyszkowie w powiecie Dolina generał broni WP,zastępca szefa Sztabu Generalnego WP(1969–1974),Główny Inspektor Techniki WP(1969–1989),wiceminister obrony narodowej(1976–1989).1 maja 1944 wstąpił do WP,przebył szlak bojowy 1 Armii WP od Pomorza Zachodniego do Berlina,skończył szkołę oficerską w Riazaniu,a po wojnie Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie(1949 r.)W 1954 r.ukończył Akademię Obrony Przeciwchemicznej w Moskwie i został inżynierem tej specjalności.Absolwent wydziałów chemii na Uniwersytecie Warszawskim i Politechnice Warszawskiej(1956 r.)Komendant instytutu naukowego i szef wojsk chemicznych MON.Od 1967 r.generał brygady,od 1969 r.generał dywizji,od 1977 r.generał broni.W 1969 r.został zastępcą szefa Sztabu Generalnego i Głównym Inspektorem Planowania i Techniki,a w 1974 r.Głównym Inspektorem Techniki WP.W 1976 roku powołany na stanowisko wiceministra obrony narodowej,które piastował do 1989 r.W latach 1980–1986 zastępca członka KC PZPR.Od 1990 r.w stanie spoczynku.
Odznaczenia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz