środa, 9 listopada 2016

Wojciech Królikowski

Ur.16 lipca 1926 w Warszawie polski fizyk teoretyk(specjalność:teoria cząstek elementarnych i kwantowa teoria pola),profesor emerytowany Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego,członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk(od 1980 r.)W 1952 r.otrzymał stopień doktora(promotorem jego pracy doktorskiej był profesor Wojciech Rubinowicz),a doktora habilitowanego w 1957 r.Pradziad Wojciecha Królikowskiego,Jan Walery Królikowski był polskim aktorem i reżyserem.Po uzyskaniu tytułu doktora Wojciech Królikowski odbył w latach 1956-1957 staż naukowy pod kierunkiem Wolfganga Pauliego na Politechnice Federalnej(ETH)w Zurychu.W 1965 r.otrzymał tytuł profesora.Rok 1961 spędził w Instytucie Badań Zaawansowanych(IAS)w Princeton.Pracował również w Europejskim Laboratorium Fizyki Cząstek(CERN)w Genewie i w Międzynarodowym Instytucie Fizyki Teoretycznej(ICTP)w Trieście.Zainicjował badania w zakresie teorii cząstek elementarnych w Uniwersytecie Warszawskim.W 1960 r.utworzył Zakład Teorii Cząstek Elementarnych,którym kierował aż do przejścia na emeryturę.Z Janem Rzewuskim podał sformułowanie relatywistycznej teorii kwantowej kilku ciał.Zaproponował hipotezę kwarków złożonych.Był jednym z pierwszych teoretyków,który do opisu oddziaływań silnych wprowadził nową liczbę kwantową.Jest autorem modelu trzech generacji leptonów i kwarków.Wspólnie z Wojciechem Rubinowiczem opracował podręcznik akademicki"Mechanika teoretyczna"(pierwsze wydanie 1955 r.łącznie 9 wydań).W 1987 r.otrzymał Medal Mariana Smoluchowskiego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz