środa, 9 listopada 2016

Tadeusz Zieliński(polityk)

Ur.19 czerwca 1926 w Krakowie,zm.28 września 2003 tamże polski prawnik,polityk,specjalista w zakresie prawa pracy,prawa związkowego i ubezpieczeń społecznych,senator I kadencji,w latach 1992–1996 rzecznik praw obywatelskich,w 1997 r.minister pracy i polityki socjalnej w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza.

Życiorys
Ukończył w 1947 r.studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.W 1950 r.uzyskał stopień naukowy doktora,w 1968 r.obronił habilitację,w 1977 r.został profesorem nadzwyczajnym,w 1989 r.otrzymał tytuł profesora nauk prawnych.Od 1969 do 1981 r.był profesorem Uniwersytetu Śląskiego,a od 1982 do 1996 r.profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego.Od 1994 r.był członkiem Polskiej Akademii Nauk,przez dwa lata zasiadał w prezydium PAN.Ogłosił ponad 200 publikacji naukowych.Z ramienia Episkopatu Polski zasiadał w Radzie Społeczno-Gospodarczej przy ostatnim Sejmie PRL.Był ekspertem„Solidarności”,członkiem Komitetu Helsińskiego w Polsce,uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu.Brał udział w pracach Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności.W okresie od 1989 do 1991 r.zasiadał w Senacie z ramienia Komitetu Obywatelskiego.W trakcie kadencji przeszedł do KP Unii Demokratycznej.Od lutego 1992 do marca 1996 r.sprawował urząd Rzecznika Praw Obywatelskich,pokonując w głosowaniu Zbigniewa Romaszewskiego.W 1995 r.był kandydatem Unii Pracy w wyborach prezydenckich.Przegrał w pierwszej turze,uzyskując 631432 głosy(3,53%) i zajmując 6 miejsce.Po śmierci Andrzeja Bączkowskiego od stycznia do października 1997 r.pełnił funkcję ministra pracy i polityki socjalnej w rządzie koalicji SLD-PSL.Od 2001 r.przewodniczył resortowej komisji do spraw kodyfikacji Kodeksu pracy,a od 2002 r.Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.W latach 1999–2003 publikował felietony w„Przeglądzie Tygodniowym”,następnie w„Przeglądzie”.W 1996 r.został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Wybrane publikacje
 • Nieważne rozwiązanie stosunku pracy(1968 r.)rozprawa habilitacyjna
 • Stosunek prawa pracy do prawa administracyjnego(1977 r.)
 • Prawo pracy. Zarys systemu(cz.1–3,1986 r.)
 • Podstawy rozwoju prawa pracy(1988 r.)
 • Klauzule generalne w prawie pracy(1988 r.)
 • Podstawy rozwoju prawa pracy(1988 r.)
 • Ubezpieczenia społeczne pracowników(1993 r.)
 • Ombudsman możliwości i granice działania Rzecznika Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej(1994 r.)
 • Prawo pracy(1996 r.)
 • Ład społeczny w Polsce i Niemczech na tle jednoczącej się Europy(1999 r.)
 • Czas prawa i bezprawia(1999 r.)
 • Komentarz do kodeksu pracy(2000 r.)
 • Labirynt praw i obyczajów.Zapiski z końca XX wieku(2001 r.)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz