piątek, 11 listopada 2016

Tadeusz Drewnowski

Ur.1 grudnia 1926 w Warszawie polski dziennikarz,literaturoznawca i krytyk literacki,w latach 1960-1982 kierownik działu kultury tygodnika„Polityka”,edytor twórczości Tadeusza Borowskiego i Dzienników Marii Dąbrowskiej,członek egzekutywy POP PZPR przy Zarządzie Głównym Związku Literatów Polskich w 1953 roku.

Życiorys
II wojna światowa
Jego ojciec,Karol Drewnowski(1886-1940)był doktorem historii,przed II wojną światową nauczycielem w gimnazjum im.Adama Mickiewicza w Warszawie i wizytatorem Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego.Brat,Jerzy Drewnowski(1918-1996)został po wybuchu wojny pierwszym komendantem Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej PLAN.W czasie akcji Gestapo wymierzonej w PLAN Tadeusz Drewnowski razem z ojcem i drugim bratem,Andrzejem(1923-1940),został osadzony w więzieniu na Pawiaku(przebywał tam od 18 stycznia 1940 do 13 września 1940,natomiast Karol i Andrzej Drewnowski zostali rozstrzelani w Palmirach 14 czerwca 1940).Od 1941 r.zaangażowany w konspirację w ramach Związku Walki Zbrojnej,następnie Armii Krajowej.
Wykształcenie
Po wojnie rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Łódzkim,w 1947 r.debiutował jako krytyk w tygodniku„Kuźnica”.W 1949 r.przeniósł się na Wydział Filologiczny Uniwersytetu Warszawskiego,w tym samym roku rozpoczął pracę w Instytucie Badań Literackich PAN,w latach 1950-1951 był asystentem w Katedrze Literatury UW.Pracę magisterską obronił w 1952 r.
Praca dziennikarska
Od 1950 r.pracował jako dziennikarz,w latach 1950-1955 kierował działem krytyki tygodnika„Nowa Kultura”,w 1953 r.opublikował reportaż z ZSRR Moskiewskie lato,a razem z Arnoldem Słuckim zbiór wierszy na X-lecie Związku Walki Mlodych Zrodził nas czyn.W latach 1956-1961 był członkiem kolegium redakcyjnego miesięcznika„Dialog”,w II połowie lat pięćdziesiątych był także członkiem redakcji tygodnika"Orka".W 1960 r.został dziennikarzem tygodnika„Polityka”,w którym do 1982 r.kierował działem kultury,był jednym z twórców sukcesu pisma.Odszedł z redakcji po ogłoszeniu stanu wojennego,na początku 1982 r. i poświęcił się pracy naukowej.W 1992 r.redagował krótko dodatek Polityki o nazwie"Kultura".
Prace edytorskie i literaturoznawcze
W 1954 r.należał do komitetu redakcyjnego"Utworów zebranych"Tadeusza Borowskiego,w 1956 r.był redaktorem"Pism wybranych"Michała Bałuckiego.W serii"Biblioteka analiz literackich"opublikował"Noce i dnie"Marii Dąbrowskiej(1965 r.) i Urząd Tadeusza Brezy(1967 r.)W 1969 r.wydał tom szkiców i recenzji pierwotnie publikowanych w prasie Krytyka i giełda oraz szkic Breza wydany w serii"Sylwetki współczesnych pisarzy".W 1971 r.opublikował głośną książkę"Ucieczka z kamiennego świata".O Tadeuszu Borowskim,za którą w 1972 r.otrzymał nagrodę Miesięcznika literackiego.Na podstawie tej pracy doktoryzował się w 1971 r.w Instytucie Badań Literackich.W latach 1975-1977 prowadził wykłady zlecone na Uniwersytecie Warszawskim.Dla Państwowego Instytutu Wydawniczego przygotował edycje dzieł Borowskiego"Opowiadania wybrane"(1971 r.)"Poezje"(1974 r.)"Wspomnienia,wiersze,opowiadania"(1974 r.)Od lat 70-tych zajmował się także twórczością Marii Dąbrowskiej,w 1981 r.wydał pracę Rzecz russowska:o pisarstwie Marii Dąbrowskiej,na podstawie której habilitował się w 1983 r.Przygotował także edycje opowiadań Dąbrowskiej A teraz wypijmy...(1981 r.)W 1982 r. publikował także własne wspomnienia"Tyle hałasu o nic?"nagrodzone następnie Nagrodą historyczną Polityki.Po odejściu z Polityki został w 1982 r.pracownikiem Zakładu Literatury Polskiej XX wieku,gdzie pracował jako docent.W latach 80-tych przygotował edycję Dzienników Marii Dąbrowskiej(pierwsze,pięciotomowe wydanie 1988 r.)a także monografię"Walka o oddech".O pisarstwie Tadeusza Różewicza(wyd.1990 r.)Od 1991 r.był profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Literatury Polskiej UW.W 1996 r.przeszedł na emeryturę.W kolejnych latach przygotował nowe,rozszerzone wydania Dzienników Marii Dąbrowskiej,w tym czterotomowe Dzienniki powojenne 1945-1965(1996-1997) i trzytomowe Dzienniki 1914-1945(1998-2000),a także wybór jednotomowy Życie moje cudowne...:dzienniki w jednym tomie(2002 r.) i pełne wydanie trzynastotomowe(2009 r.)W 1997 r.opublikował na podstawie prowadzonych wykładów syntezę powojennej literatury polskiej Próba scalenia.Dialogi,wzorce,style,opracował także Niedyskrecje pocztowe:korespondencja Tadeusza Borowskiego(2001 r.)tom 1(Poezja wspólnie z Joanną Szczęsną) i 4(Krytyka)Pism w czterech tomach Borowskiego(wyd.odpowiednio 2003 i 2005 r.)W 2006 r.wydał tom własnych szkiców Porachunki z XX wiekiem:szkice i rozprawy literackie oraz książkę"Wyprowadzka z czyśćca:burzliwe życie pośmiertne Marii Dąbrowskiej",w 2012 r.wspomnienia"Happy end" i nawałnice.
Działalność polityczna i społeczna
W latach 1947-1948 był członkiem PPR,od 1948 r.PZPR,z której wystąpił w 1983 r.Należał do ZLP,od 1980 r.do likwidacji w 1983 r.był jego wiceprezesem.W 1989 r.należał do założycieli SPP.W 1998 r.został członkiem polskiego PEN-Clubu,od 1999 r.był członkiem jego zarządu.Jest także członkiem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i honorowym członkiem Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Odznaczenia
W 1959 r.został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,a w 2013 r.Złotym Medalem„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz