piątek, 11 listopada 2016

Mieczysław Gogacz

Ur.17 listopada 1926 w Nadrożu koło Rypina profesor filozofii,przedstawiciel tomizmu,w którym reprezentuje nurt oczyszczania myśli św.Tomasza z arystotelizmu oraz neoplatonizmu.Ponadto zajmuje się historią filozofii średniowiecznej,zagadnieniami ontycznymi,teorią poznania,estetyki,pedagogiki,teorii kultury,mistyki i życia religijnego.Honorowy Obywatel Miasta Rypina.Początkowo związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim,później z Akademią Teologii Katolickiej,gdzie był w latach 1967–1997 kierownikiem Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie(który powstał z Akademii Teologii Katolickiej),gdzie pracował w Katedrze Historii Filozofii.Wykładał również na Uniwersytecie Warszawskim,w warszawskiej Akademii Medycznej i w Wojskowej Akademii Technicznej.Członek Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego.Współzałożyciel Naukowego Towarzystwa Tomistycznego.Autor kilkudziesięciu książek oraz kilkuset artykułów o tematyce filozoficznej, pedagogicznej i teologicznej.
Ważniejsze publikacje książkowe
 • Filozofia bytu w„Beniamin Major”Ryszarda ze Świętego Wiktora(1957 r.)
 • Problem istnienia Boga u Anzelma z Canterbury i problem prawdy u Henryka z Gandawy(1961 r.)
 • On ma wzrastać(1965 r.)
 • Obrona intelektu(1969 r.)
 • Ważniejsze zagadnienia metafizyki(1973 r.)
 • Wokół problemu osoby(1974 r.)
 • Błędy brata Ryszarda(1975 r.)
 • Poszukiwanie Boga(1976 r.)
 • Filozoficzne aspekty mistyki(1985 r.)
 • Szkice o kulturze(1985 r.)
 • Człowiek i jego relacje.Materiały do filozofii człowieka(1985 r.)
 • Filozoficzne aspekty mistyki.Materiały do filozofii mistyki(1985 r.)
 • Ciemna noc miłości(1985 r.)
 • Modlitwa i mistyka(1987 r.)
 • Elementarz metafizyki(1987,2008 r.)
 • Wprowadzenie do etyki(1993 r.)
 • Platonizm i arystotelizm.Dwie drogi metafizyki(1996 r.)
 • Osoba zadaniem pedagogiki.Wykłady bydgoskie(1997 r.)
Odznaczenia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz