wtorek, 8 listopada 2016

Jan Wimmer

Ur.4 czerwca 1926 w Bydgoszczy,zm.7 sierpnia 2016 w Warszawie polski historyk,badacz dziejów polskiej wojskowości,profesor nauk humanistycznych.
Życiorys
Był absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego,pracownikiem naukowym Wojskowego Instytutu Historycznego w Warszawie,w 1974 r.uzyskał tytuł profesora nauk historycznych.Specjalizował się w historii XVII wieku,szczególnie historii wojskowości.Autor m.in.prac poświęconych polskiej piechocie i konfliktom zbrojnym XVII wieku(monografia Wiedeń 1683 r.)współautor prac słownikowych i encyklopedycznych,sekretarz redakcji czasopism historycznych.Od 1975 r.członek Rady Naukowej Polskiego Słownika Biograficznego,autor 18 biogramów do PSB.Ojciec Pawła Wimmera.Zmarł 7 sierpnia 2016 w Warszawie.
Wybrane publikacje
  • Wojsko Rzeczypospolitej w dobie wojny północnej 1700-1717,Warszawa:Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1956 r.
  • Wiedeń 1683 r.Dzieje kampanii i bitwy,Warszawa 1983 r.
  • Oblężenie i odsiecz Wiednia[w:]Tryumf wiedeński 1683 r.Kraków:KAW,ISBN 83-03-01012-3
  • Dawne wojsko polskie XVII i XVIII w.Warszawa 2006 r.
  • Historia piechoty polskiej do roku 1864,Warszawa 1978 r.
  • (współautor:Tadeusz M.Nowak),Historia oręża polskiego 963-1795,Warszawa 1981 r.
  • Wojsko polskie w drugiej połowie XVII wieku,Warszawa:Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1965 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz