wtorek, 8 listopada 2016

Henryk Jasiorowski

Ur.7 czerwca 1926 w Grójcu polski przedstawiciel nauk rolniczych,zootechnik,specjalizujący się w genetyce i hodowli zwierząt,produkcja zwierzęcej na świecie,rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.Urodził się w rodzinie chłopsko-rzemieślniczej.Edukację rozpoczął w grójeckim gimnazjum w 1938 r.W 1945 r.ukończył tamtejsze liceum.W latach 1945–1950 studiował na Wydziale Rolniczym SGGW.Po ukończeniu studiów został tam asystentem w Katedrze Hodowli Zwierząt.W 1956 r.obronił doktorat,a w 1961 r.został docentem.W 1967 r.został profesorem nadzwyczajnym,a w 1978 r.profesorem zwyczajnym.W latach 1975–1981 był rektorem SGGW.Należał do Polskiej Partii Socjalistycznej,a następnie do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.Od 1956 do 1975 r.pracował w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu,a w latach 1961–1969 był dyrektorem instytutu.Od 1969 do 1975 r. i ponownie od 1983 do 1989 r.był dyrektorem Wydziału Produkcji Zwierzęcej i Weterynarii FAO w Rzymie.Następnie do 1990 r.pełnił funkcję zastępcy dyrektora generalnego FAO do spraw Rolnictwa.Potem kontynuował pracę w SGGW.Na emeryturę przeszedł w 1996 r.podejmując pracę społeczną w rolniczych organizacjach pozarządowych.Jest autorem ponad dwustu prac naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych.Jest członkiem Akademii Nauk Rolniczych Włoch,Hiszpanii,Rosji i Słowacji.Otrzymał doktoraty honoris causa:uniwersytetu w Stuttgarcie,Akademii Rolniczej w Lublinie,SGGW,a także Akademii Rolniczej we Wrocławiu.Został odznaczony wieloma państwowymi odznaczeniami zarówno państwowymi,jak i zagranicznymi.Otrzymał m.in.Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski(postanowieniem z 5 listopada 1999).
Wybrane publikacje
  • Podstawy produkcji zwierzęcej(1954 r.wspólnie z Janem Kossakowskim)
  • Jak zorganizować chów bydła w spółdzielni produkcyjnej(1955 r.wspólnie z Władysławem Szewczykiem)
  • Preparaty mlekozastępcze w żywieniu cieląt(1964 r.)
  • Krowa mleczna(1968 r.)
  • Chów zwierząt:podręcznik dla szkół przysposobienia rolniczego(1968 r.współautor)
  • Użytkowanie bydła(1972 r.redakcja pracy zbiorowej)
  • Ocena przydatności włoskich ras bydła mięsnego do krzyżowania z polskimi krowami fryzyjskimi(1996 r.redakcja pracy zbiorowej,ISBN 8386980281)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz