czwartek, 10 listopada 2016

Fryderyk Stręk

Ur.18 września 1926 w Wolicy Piaskowej,pow.Ropczyce polski inżynier mechanik,specjalista w dziedzinie inżynierii procesowej i aparatury chemicznej,naukowiec i pedagog,profesor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie(Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej),dyrektor Instytutu Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska.

Życiorys
Skończył studia w 1950 r.na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej,uzyskując dyplom magistra nauk technicznych i inżyniera mechanika na podstawie pracy dyplomowej nt.„Sposoby doładowania silników Diesela.Analiza i krytyka istniejących rozwiązań”.W latach 1953–1956 odbył aspiranturę w dziedzinie inżynierii chemicznej w Politechnice Śląskiej.Wykonał pod kierunkiem prof.Tadeusza Hoblera pracę kandydacką nt.„Efektywność mieszania cieczy”(1957 r.)otrzymał stopień kandydata nauk technicznych.W tej uczelni obronił również pracę habilitacyjną nt.„Wnikanie ciepła w mieszalnikach cieczy”(1962 r.)W 1974 r.otrzymał od Rady Państwa PRL tytuł profesora nadzwyczajnego,a w 1989 r.od prezydenta RP tytuł profesora zwyczajnego.
Pracował zawodowo w:
  • Katedrze Teorii Maszyn Cieplnych Politechniki Wrocławskiej pod kierunkiem Stanisława Ochęduszki(1949 r.)
  • Biurze Projektów Przemysłu Chemicznego BIPROCHEM we Wrocławiu(lata 1950–1953,projektant;w latach 1952–1953 kierownik Pracowni Konstrukcji Aparatury Chemicznej)
  • Politechnice Szczecińskiej(PS)
W PS zajmował początkowo stanowisko adiunkta,a następnie był kierownikiem Zakładu i Katedry Inżynierii i Aparatury Chemicznej(lata 1954–1984),wicedyrektorem i dyrektorem Instytutu Inżynierii Chemicznej i Chemii Fizycznej(lata 1981–1996).W Instytucie utworzył naukową szkołę mieszania,cenioną na świecie.Doprowadził do uzyskania przez Wydział uprawnień do prowadzenia kierunku kształcenia„Inżynieria chemiczna i procesowa”oraz nadawania stopnia doktora w dziedzinie„Inżynieria chemiczna”.Był promotorem 10 prac doktorskich(pięciu spośród doktorantów uzyskało później habilitacje,trzech uzyskało tytuł profesora)oraz recenzentem 42 innych prac doktorskich i 11 prac habilitacyjnych.
Publikacje
Opublikował ok.190 opracowań,w tym 95 artykułów w czasopismach naukowych,30 referatów na kongresach i konferencjach naukowych oraz 12 patentów;dokonał 25 wdrożeń(nowe konstrukcje aparatów i urządzeń oraz badawczych instalacji prototypowych m.in.do produkcji pilotowej).Jest autorem pierwszej w Europie monografii na temat mieszania cieczy i mieszalników,która była wydana czterokrotnie(2 wydania polskie i 2 zagraniczne).
Stowarzyszenia naukowe
Wśród organizacji i stowarzyszeń naukowych wymienia się:
Odznaczenia,nagrody i wyróżnienia
Otrzymał:
oraz inne odznaczenia regionalne i uczelniane.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz