czwartek, 10 listopada 2016

Eugeniusz Rychlewski

Eugeniusz Jan Rychlewski(ur.7 września 1926 w Poznaniu)polski ekonomista,profesor nauk ekonomicznych,nauczyciel akademicki m.in.w SGH i PAN,prorektor Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych im.Fryderyka Skarbka w Warszawie.Redaktor Ekonomisty(w latach 1967-1980 i od 1990 r.)Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego(od 1950 r.)Profesor wizytujący(Visiting professor)m.in.University of Port Harcourt(1980-1983) i Portland State University(1989-1991).W 1995 r.promotor doktoratu honoris causa SGH laureata nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii prof.Gary'ego Stanleya Beckera.Stryj prof.Jacka Rychlewskiego.

Życiorys
Syn Walentego i Jadwigi.Od września 1940 do września 1942 r.pracował w Poznaniu jako robotnik przymusowy dla F.FAYERHORN-GODSCHMUEDE WERKST.Po wojnie podjął studia na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego.Ukończył je w 1950 r.jako magister ekonomii.Rozpoczął pracę naukową na Akademii Ekonomicznej w Katowicach(1950-1955).Następnie pracował w Zakładzie Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie(1956-1973).W 1964 r.zdobył stopień naukowy doktora,a w 1972 roku stopień doktora habilitowanego(oba przyznane przez Szkołę Główną Planowania i Statystyki w Warszawie).W latach 1975–1996 był wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.W 1986 r.otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych.W 1990 roku powrócił do Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN i pracował tam do 2003 roku.Od 1994 r.zatrudniony w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych im.Fryderyka Skarbka w Warszawie.Były członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.Obecnie jest na emeryturze.
Promotor i recenzent
  • promotor Polityka opłat za mieszkania dr Krystyna Mościbrodzka
  • recenzent Długookresowe trendy w zmianie struktury cen detalicznych w Polsce,1944-1984 dr Tomasz Mickiewicz
Publikacje
Autor ponad 160 publikacji(również w językach obcych).
Wybrane publikacje:
  • Konkurencja ropy i węgla,PWN,Warszawa 1966 r.(nagroda PAN w dziedzinie ekonomii za rok 1966)
  • Popyt budowlany,PWE,Warszawa 1973 r.
  • Rezultaty systemu ekonomicznego PRL,Ekonomista 1995 r.nr 1
  • The Investment System of a Socialist Economy Eugeniusz Rychlewski and A.I.Ross,Eastern European Economics Vol.12,No.1(Autumn,1973 r.)pp.3-44
Aktywność polityczna
W 2007 r.podpisał List otwarty do prezydenta w sprawie dekomunizacji oraz List otwarty do Ojca Generała Redemptorystów Ojca Josepha TOBINA.Został sygnatariuszem Listu otwartego do Premiera RP Kazimierza Marcinkiewicza w sprawie 60-tej rocznicy zbrodni kieleckiej.W 2012 roku podpisał Oświadczenie w sprawie wyroku na Antoniego Macierewicza.Należy do Komitetu Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz