czwartek, 10 listopada 2016

Eugenia Sobkowska

Ur.3 września 1926 w Częstochowie polska technolog żywności,profesor nauk rolniczych,specjalizująca się w biochemii i technologii owoców i warzyw.

Życiorys naukowy
Tytuł magistra uzyskała w roku 1951 na Wydziale Rolnym Uniwersytetu Poznańskiego,gdzie rozpoczęła pracę w zespole prof.Józefa Janickiego jeszcze przed ukończeniem studiów.W roku 1971 została kierownikiem Zakładu Technologii Owoców i Warzyw i funkcję tę piastowała do czasu przejścia na emeryturę w roku 1991.W roku 1985 uzyskała tytuł profesora nauk rolniczych.W latach 1984–1987 pełniła funkcję dziekana Wydziału Technologii Żywności(obecnie Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu),przez wiele lat była prodziekanem ds.dydaktyki tegoż wydziału.Główne nurty pracy naukowej obejmowały badania nad przetwórstwem owoców i warzyw oraz związane z tym zagadnienia chemiczne.Za najważniejsze osiągnięcie E.Sobkowskiej uważane są badania nad barwnikami buraka ćwikłowego.Opracowanie metody produkcji barwnika z tej rośliny było przedmiotem kilku patentów,których była współautorem wraz z prof.Januszem Czapskim.W czasie aktywności zawodowej odbyła wiele staży i wyjazdów naukowych do Europy i Ameryki Północnej.Członkini Sekcji Technologii i Chemii Żywności PAN,w ramach której była inicjatorką utworzenia Sekcji Technologii Owoców i Warzyw.Była też członkiem towarzystw naukowych i rad naukowych instytutów z branży technologii żywności.Z jej inicjatywy powstał Wielkopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności.
Rodzina
Siostra,Elżbieta Czerwińska oraz jej mąż,Zbigniew Czerwiński,byli profesorami ekonomii na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.Brat męża,Jerzy Sobkowski,jest emerytowanym profesorem chemii Uniwersytetu Warszawskiego.Syn,Michał Sobkowski,jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz