środa, 9 listopada 2016

Czesław Janicki

Czesław Andrzej Janicki(ur.19 lipca 1926 w Korytnicy,zm.29 grudnia 2012 w Poznaniu)polski naukowiec,zootechnik,nauczyciel i wykładowca akademicki,profesor nauk rolniczych,minister rolnictwa i wicepremier(1989–1990),poseł na Sejm X kadencji.

Życiorys
Młodość
W czasie II wojny światowej od lipca 1944 r.pracował jako robotnik przymusowy w Gądkach koło Poznania przy kopaniu okopów strzeleckich i rowów przeciwczołgowych.Od sierpnia tego samego roku był przez trzy miesiące więziony w obozie karno-śledczym w Żabikowie.5 stycznia 1945 przeniesiony do prac przy kopaniu okopów pod Wieluniem.Po wojnie skończył Szkołę Rolniczą w Bojanowie(1947 r.)W 1951 r.zdał dodatkowo egzamin z przedmiotów pedagogicznych w Liceum Pedagogicznym w Krotoszynie.Był nauczycielem i kierownikiem gospodarstwa w Szkole Rolniczej w Psarach;rozpoczął też działalność w Polskim Stronnictwie Ludowym.W kwietniu 1950 r.został aresztowany przez funkcjonariuszy UB pod bezpodstawnym zarzutem sabotażu był więziony w Krotoszynie do marca następnego roku,a następnie przeniesiony do pracy w Liceum Rolniczym w Wolsztynie.W tej szkole pracował w latach 1951–1955(do czasu zmiany jej specjalizacji),po czym został zatrudniony w Technikum Rolniczym w Koźminie Wielkopolskim(mieszkał tam wraz z rodziną do 1969 r.)Równolegle z pracą pedagogiczną studiował w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie(1952–1956;studia inżynierskie) i Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu(magisterium w 1964 r.)
Działalność naukowa
Po skończeniu studiów magisterskich rozpoczął pracę naukową.W 1967 r.uzyskał stopień naukowy doktora na podstawie pracy zatytułowanej Zmienność składników białkowych mleka krów w chłopskich oborach zarodowych bydła biskupińskiego.W październiku 1968 r.jego promotor,profesor Witold Folejewski,zaproponował mu pracę na uczelni.Od 1 września 1969 zajmował w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu stanowisko adiunkta w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt.Zajmował się genetycznym doskonaleniem wydajności i jakości mleka krów,prowadził zajęcia dydaktyczne ze studentami.W 1973 r.uzyskał stopień doktora habilitowanego,a w 1987 r.otrzymał tytuł profesora nauk rolniczych.Jest autorem publikacji na temat leczenia bydła mlecznego.Działał w Polskim Towarzystwie Nauk Weterynaryjnych,Polskim Towarzystwie Zootechnicznym im.Michała Oczapowskiego oraz Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk.W latach 1975–1977 był przewodniczącym koła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego przy Akademii Rolniczej w Poznaniu.W 1997 r.został odznaczony Honorową Odznaką PTZ.W okresie 1978–1984 zajmował stanowisko prodziekana Wydziału Zootechnicznego,a w latach 1981–1990 kierownika Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt.W 1984 r.został prorektorem uczelni,jednak po nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym w 1985 r.minister odwołał go z tego stanowiska był uznany za„nie nadającego się do socjalistycznego wychowania studentów”.Pracę naukową i dydaktyczną przerwał okres kilkuletniej aktywności politycznej.Po jego zakończeniu na początku lat 90 wrócił do pracy naukowej.W Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Czesław Janicki kierował badaniami nad doskonaleniem użytkowości mlecznej bydła w drodze krzyżowania z bydłem rasy holsztyńsko-fryzyjskiej.Był autorem publikacji Hodowla zwierząt(Wydawnictwa Radia i Telewizji,Warszawa 1973 r.)oraz Związek beta-laktoglobulin z niektórymi cechami użytkowości mlecznej krów(Wydawnictwo Uczelniane Akademii Rolniczej,Poznań 1973 r.)W 1990 r.był promotorem dwóch prac doktorskich Próba analizy oceny wartości hodowlanej buhajów szacowanej metodą równoczesnego porównania(CC)w oparciu o stada testowe i stada wielkostadnej hodowli zarodowej Ireneusza Dymarskiego oraz Szacowanie korelacji genetycznych i odziedziczalności cech mleczności bydła czarno-białego Tomasza Szwaczkowskiego.
Działalność społeczna i polityczna
Był długoletnim działaczem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego,od 1990 r.krótko należał do Polskiego Stronnictwa Ludowego.W wyborach w 1989 r.uzyskał mandat posła na Sejm kontraktowy w okręgu wyborczym Poznań-Stare Miasto(mandat nr 305).Wybrany został w drugiej turze głosowania z 18 czerwca 1989,pokonując w ponownym głosowaniu Dobrochnę Martin.Pod koniec kadencji należał do Parlamentarnego Klubu Chrześcijańsko-Ludowego,związanego z Polskim Forum Ludowo-Chrześcijańskim„Ojcowizna”.Jako poseł pracował m.in.w Komisji Łączności z Polakami za Granicą oraz dwóch komisjach nadzwyczajnych.Podczas formowania rządu Tadeusza Mazowieckiego ZSL chciało,aby ministrem rolnictwa został Kazimierz Olesiak.Nowy premier odrzucał jednak kandydaturę osoby ściśle związanej z gabinetem Mieczysława Rakowskiego.W rezultacie wybór padł na Czesława Janickiego,mającego poglądy bliższe„Solidarności”.W konsekwencji 12 września 1989 Czesław Janicki został wicepremierem oraz ministrem rolnictwa,leśnictwa i gospodarki żywnościowej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego(od 20 grudnia 1989 był wicepremierem oraz ministrem rolnictwa i gospodarki żywnościowej).Pod koniec urzędowania w resorcie doszło do nasilonych protestów rolników.27 czerwca 1990 grupa rolników rozpoczęła okupację budynku ministerstwa.Dwa dni później w godzinach porannych premier podjął decyzję w sprawie szturmu policji.Czesław Janicki sprzeciwił się tej decyzji,co doprowadziło między nim a Tadeuszem Mazowieckim do sporu.6 lipca Czesław Janicki został odwołany ze stanowiska.Tymczasowym kierownikiem resortu został Mieczysław Stelmach.14 września 1990 premier mianował na urząd ministra Janusza Bylińskiego.W 1991 r.Czesław Janicki nie ubiegał się o poselską reelekcję.
Odznaczenia
Postanowieniem z 26 lipca 2012,za wybitne zasługi na rzecz budowy demokratycznego państwa polskiego,za osiągnięcia w działalności państwowej,publicznej i naukowo-dydaktycznej,został odznaczony przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.Dekoracja odbyła się 11 listopada 2012.Odznaczony również Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski(1989 r.)Medalem KEN(1984 r.) i Medalem 40-lecia Polski Ludowej(1984 r.)
Życie prywatne
W 1952 r.Czesław Janicki ożenił się z Cecylią Adamczewską;miał dwie córki:Ewę i Barbarę;mieszkał w Poznaniu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz