środa, 9 listopada 2016

Andrzej Poppe

Ur.12 lipca 1926 w Wołominie prof.dr hab.polski historyk,bizantynolog.Specjalizuje się w historii średniowiecznej Rusi.

Życiorys
Pochodził z Kresów Wschodnich.W czasie II wojny światowej członek Armii Krajowej,aresztowany w latach 1944–1946 pracował jako górnik w ZSRR.Następnie w 1946–1947 był planistą w Państwowych Zakładach Przemysłu Wełnianego w Ozorkowie.Służba wojskowa w latach 1947–1949.Słuchacz Uniwersyteckiego Studium Przygotowawczego w Łodzi w okresie 1949–1950.Magister historii w 1955 r.na UW.Doktorat(Legenda o Borysie i Glebie na tle Historiografii staroruskiej XI w.)obronił 29 listopada 1960 pod kierunkiem Aleksandra Gieysztora,habilitacja tamże w 1969 r.Profesor nadzwyczajny 1987 r.profesor zwyczajny 1992 r.Zatrudniony w Instytucie Historii UW od 1959 r.kolejno jako starszy asystent,adiunkt 1961 r.w Katedrze Historii Polski do XVIII w.Od 1969 r.docent w Zakładzie Historii Narodów ZSRR i Słowiańszczyzny oraz w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii.W okresie 1955–1959 był asystentem w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN.Visiting professor na uniwersytetach w Moskwie(1976 r.)Münster(1978–1979),Frankfurcie nad Menem(1983 r.)University of California,Los Angeles(1986 r.)Heidelbergu(1992 r.)Moguncji(1995 r.)Kioto(1998 r.)Dumbarton Oaks fellow na Uniwersytecie Harvarda(Waszyngton)1973–1974 i 1985–1986,All Souls College fellow na Uniwersytecie Oksfordzkim 1988 r.Jego artykuły ukazywały się w takich czasopismach jak"Byzantinorossica"czy"Harvard Ukrainian Studies".Autor haseł do Słownika Starożytności Słowiańskich,Oxford Dictionary of Byzantium.Jego żoną jest historyk Danuta Poppe(ur.1932 r.)Jego uczniem jest Hieronim Grala.
Wybrane publikacje
Książki
 • (przekład)A.E.Kunina"Klęska amerykańskich planów zdobycia panowania nad światem w latach 1917-1920"tł.z jęz.ros.A.Poppe,Warszawa:"Książka i Wiedza"1952 r.
 • (przekład)Borys Grekov,Chłopi na Rusi od czasów najdawniejszych do XVII wieku,t.1-2,tł.Andrzej Poppe,Antoni Rybarski,Andrzej Sienkiewicz,Warszawa:Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1955-1957
 • Materiały do słownika terminów budownictwa staroruskiego X-XV w.Wrocław:Zakład Narodowy im.Ossolińskich Wydawnictwo PAN 1962 r.
 • (redakcja)Zygmunt Świechowski,Budownictwo romańskie w Polsce:katalog zabytków,teksty źródłowe i bibliogr.sprawdził i uzup.Andrzej Poppe przy współpr.Krystyny Białoskórskiej,Wrocław:Zakład Narodowy im.Ossolińskich Wydawnictwo PAN 1963 r.
 • Materiały do dziejów tkaniny staroruskiej:terminologia źródeł pisanych,Wrocław:Zakład Narodowy im.Ossolińskich Wydawnictwo PAN 1965 r.
 • Państwo i kościół na Rusi w XI wieku,Warszawa:Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1968 r.
 • The Rise of Christian Russia,London:Variorum Reprints 1982 r.Collected Studies 157(zbiór artykułów)
 • Kak byla kreŝena Rus',Moskva:Izdat.političeskoj literatury 1988 r.
 • Kak byla kreŝena Rus',Moskva:Izdat.političeskoj literatury 1989 r.
 • Mihajlo Gruševs'kij,History of Ukraine-Rus,t.1:From prehistory to the eleventh century,transl.by Marta Skorupsky,ed.by Andrzej Poppe and Frank E.Sysyn with the assistance of Uliana M.Pasicznyk,Edmonton Toronto:Canadian Institute of Ukrainian Studies Press 1997 r.
 • Berestânye gramoty:50 let otkrytiâ i izučeniâ.Materialy meždunarodnoj konferencii Velikij Novgorod,24-27 sentâbrâ 2001 g.pod obščej red.V.L.Ânina,redkol.A.A.Gippius et al.Istoričeskij Fakul'tet MGU im.M.V.Lomonosova,Novogrodskij Gosudarstvennyj Obedinennyj Istoriko-Hudožestvennyj Muzej-Zapovednik,Centr po Organizacii i Obespečeniû Arheologičeskih Issledovanij Novogroda,Moskva:"Indrik"2003 r.
Wybrane artykuły
 • Uwagi o najstarszych dziejach kościoła na Rusi:cz.1:Początki metropolii i sprawa archikatedry,"Przegląd Historyczny"55(1964 r.)z.3,s.369-391
 • Uwagi o najstarszych dziejach kościoła na Rusi.Cz.2:Metropolia Perejesławska:traktat o azymach"Przegląd Historyczny"55(1964 r.)z.4,s.557-572
 • Uwagi o najstarszych dziejach kościoła na Rusi:cz.3:Metropolia czernihowska"Przegląd Historyczny"56(1965 r.)z. 4,s.557-569
 • Le traité des Azymes Leontos metropolitou tes en Rhosiai Presthlabas:quand,où et par qui at-il été écrit?"Byzantion"35(1965 r.)s.504-527,przedruk[w:]The Rise of Christian Russia,London 1982 r.nr I
 • Fundacja biskupstwa smoleńskiego"Przegląd Historyczny"54(1966 r.)z.4,s.539-557
 • Opowieść latopisarska o wyprawie„na Greków”w 1043 roku,„Slavia Orientalis”16(1967 r.)s.349-362
 • La prince et l’Eglise en Russie despuis la fin du Xe jusqu’au debut du XIIe siecle,„Acta Poloniae Historia”20(1969 r.)s.95-119,przedruk[w:]The Rise of Christian Russia,London 1982 r.nr IX
 • K czteniju odnogo miesta Powiesti vremiennych let,"Literatura i obszczestwiennaja mysl Drewniej Rusi,Trudy Otdelenija drewnieruskoj literatury"24(1969 r.)s.54-57
 • L'organisation diocesaine de la Russie aux XIe-XIIe siecles"Byzantion"40(1970 r.)s.165-217,przedruk[w:]The Rise of Christian Russia,London 1982 r.nr VIII
 • La derniere expedition russe contre Constantinople„Byzantinoslavica”32(1971 r.)s.1-29,233-268
 • The political background to the baptism of the Rus„Dumbarton Oaks Papers”30(1976 r.)s.17-24,przedruk[w:]The Rise of Christian Russia,London 1982 r.nr II
 • Ruś i Bizancjum w latach 986-989"Kwartalnik Historyczny"85(1978 r.)nr 1,s.3-23
 • The original status of the Old Russian Church„Acta Poloniae Historia”39(1979 r.)s.5-45,przedruk[w:]The Rise of Christian Russia,London 1982 r.nr III
 • Das Reich der Ruś im 10 und 11 Jahrhundert:Wandel der Ideenwelt"Jahrbücher für Geschichte Osteuropas"Neue Folge,28(1980 r.)nr 3,334-354,przedruk[w:]The rise of Christian Russia,London 1982 r.nr I
 • Christianisierung und Kirchenorganisation der Ostslawen in der Zeit vom 10 bis zum 13.Jahrhundert"Österreichisches Ost-und Südosteuropa-Institut"1(1988 r.)s.458-506
 • Pierwszych sto lat chrześcijaństwa na Rusi"Przegląd Humanistyczny"33(1989 r.)z.4(283),s.1-17
 • Once again cocncerining the baptism of Olga,Archontissa of Rus',„Dumbarton Oaks Papers”(1992 r.)s.271-278
 • Spuścizna po Włodzimierzu Wielkim.Walka o tron kijowski 1015-1019"Kwartalnik Historyczny"102(1995 r.)nr 3/4,s.3-22

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz